De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nlt.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nls.vanhaaren@nji.nl

2 Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Waarom de stelselwijziging? 1. Weinig aandacht kwaliteit gewone opgroeien/opvoeden 2. Eerste lijn (‘de pedagogische huisarts’) ontbreekt 3. Enorme toename gebruik gespecialiseerde zorg: * o Jeugd- & opvoedhulp gemiddeld ± 7,4% per jaar o Jeugd GGZ ± 12,5% per jaar o Cluster 4 onderwijs ± 17,5% per jaar 4. Versnippering in deelsectoren. Gevolg: complexe hulp aan gezinnen en ‘waterbedeffect’ 5. Weinig zicht op effectiviteit (en waar zicht is: kan beter) * Gemeten over 2004-2007. Conservatieve schattingen. Cijfers t/m 2007. Bronnen: SCP 2009 ; De Graaf e.a. 2005, CVZ & Prismant 2004; Rouvoet 2007, 2008; www.cijfers.minocw.nl, 2009www.cijfers.minocw.nl 2

3 3 Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Wat gaat er gebeuren? 1.Overheveling bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden jeugdzorg (transitie) Lost nog niet alle problemen op. Daarom ook: 2.Inhoudelijke vernieuwing van het stelsel (transformatie) Wat is de rol van de gemeente als bestuurder? Welke instrumenten heeft u om vernieuwing te ‘stimuleren’?

4 4 Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Even rekenen € 870,90 Ongewogen

5 Kengetallen 2009*: Aanmeldingen BJZ: 100.689 AMK 59.439 Jeugdbescherming: 51.014 Jeugdreclassering: 23.193 Jeugd&Opvoedh.(excl dubbelingen) 101.553 28,8 Jeugdzorg Plus (‘gesloten j&o’) 3.209 0,9 J-GGZ (ZVW, alleen jeugdigen) 140.569 39,86 J-LVG (AWBZ, alleen OBC’s) 26.865 3,7 5 Wat komt naar de gemeenten? per 1000 kk* 28,5 16,9 14,5 6,6 *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS

6 Wat voor problemen? Aanmeldingen BJZAlle ernstige problemen AMKVermoeden kindermishandeling JeugdbeschermingJeugdige bedreigd, geen vrijw.hulp JeugdreclasseringJeugdige delinquenten Jeugd&OpvoedhulpOpgroei- en opvoedproblemen Jeugdzorg Plus Ernstig risico zelf of omgeving J-GGZPsychische en gedragsproblemen J-LVG Verst. beperking, gedragsproblemen 6 Wat komt naar de gemeenten? *Bron: Van Yperen & Van Woudenberg (2011). Werk in Uitvoering. Utrecht: NJi / ministerie van VWS

7 Visie, collectieve ambitie en prognose Hoeveel jeugdigen bijv. Nemen deel aan sport Behalen startkwalificatie Komen in intensieve jeugdzorg en speciaal onderwijs Hoe moet dit er over 4 jaar uit zien? Waar gáán we voor? Wat moeten partners doen, wanneer, met welk resultaat? 7 Algemeen uitgangspunt

8 8 Voorzieningen gewone opgroeien en opvoeden jeugdigen Signalering opgroei- en opvoedproblemen Indicatie voor specialistische hulp / maatregel Jeugd-GGZ (AWBZ pgb zorgverz.) Vrijwillige J&O-hulp: (ambulant, dag/nacht, pleegzorg) Vroeginterventie, lichte pedagogische ondersteuning Aanbod van algemene en selectieve preventieve programma’s Jeugd- Bescherming & Reclassering Zorg voor Jeugd-LVG (AWBZ … etc) Speciaal onder- wijs (Cluster IV ) 0 e lijn 1 e lijn 2 e lijn Uitgangspunten inhoudelijke vernieuwing - ouders eerstverantwoordelijk; opvang/school ook opvoedmilieu - problemen effectief oplossen of draaglijk maken (in eigen omge- ving, samenwerkend, duurzaam) - gespecialiseerde zorg blijft nodig; alleen exclusie als problematiek of veiligheid dat vereist

9 9 Inhoudelijke vernieuwing stelsel (Bijv. stepped care gedragsproblemen) Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) in eigen omgeving Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bron: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: NJi

10 10 Inhoudelijke vernieuwing stelsel Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Tip 1. Geef veldpartners opdracht: Maak dit soort arrangementen voor i.i.g. de top 10 van meest voorkomende problemen/vragen Vraag bijv. uw GGD naar de top 10 Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl

11 11 Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Tip 2. Geef veldpartners mee: Ga uit van één gezin, één plan Zorg voor zo min mogelijk smoelen o Per arrangement o Per gezin en leerkracht Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Inhoudelijke vernieuwing stelsel

12 12 Inhoudelijke vernieuwing stelsel Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Tip 3. Opdracht aan CJG: Organiseer versterking pedagogisch klimaat (bijv. via ‘Allemaal opvoeders’) Organiseer sterke eerste lijn voor info, advies, ondersteuning (‘pedagogische huisartsenpost’) Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl

13 13 Inhoudelijke vernieuwing stelsel Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Tip 4. Opdracht aan CJG: Inroepen intensieve zorg (‘indicatie- stelling’) voldoet aan kwaliteitseisen Beslissers zijn gekwalificeerd Er is toetsing op kwaliteit Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl

14 14 Inhoudelijke vernieuwing stelsel Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Tip 5. Alleen zaken met aanbieders die: Zich voegen in stepped care arrangementen Zich voegen naar 1 gezin, 1 plan Werken met erkende middelen (keurmerk) Werken met gecertificeerde professionals Met prestatie-indicatoren resultaatcijfers leveren

15 15 Inhoudelijke vernieuwing stelsel Gedragsproblemen/opvoedvragen goed signaleren Ondersteun gezin (bv Triple P) e/o klas (bv. Taakspel) Intensieve interventies Jeugdzorg/Rebound/Cluster 4 Nazorg Pedagogisch klimaat gezin, klas, buurt (info, advies) (‘resistentie’) Bronnen: Yperen, T.A. van (2007). Schakelen. Utrecht: Nji (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Uw instrumenten t.a.v. inhoudelijke zorgvernieuwing: Visie, collectieve ambities & prognoses Opdrachten aan veldpartners Kwaliteitseisen & subsidie-/inkoopbeleid Prestatie-indicatoren Landelijk regelen / afstemmen: Kwaliteitseisen & keurmerken Certificering professionals Prestatie-indicatoren

16 16 Meer informatie: Yperen, T.A. van & Stam, P. (2010). Opvoeden versterken. Advies i.o.v. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Den Haag: VNG. (te downloaden van www.vng.nl) Yperen, T.A. van & Westering, Y.C. van (2010). Pijlers voor nieuw jeugdbeleid. Nederlands Jeugdinstituut. (te downloaden van www.nji.nl) Yperen, T.A. van & Woudenberg, A. van (2011). Werk in uitvoering. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl Yperen, T.A. van & Steenhoven, P. van der (2011). Doorlichting basisset prestatie-indicatoren CJG. Nederlands Jeugdinstituut (te downloaden van www.nji.nl)www.nji.nl t.vanyperen@nji.nl


Download ppt "Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch"

Verwante presentaties


Ads door Google