De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bestuurlijke afspraken rijk -gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bestuurlijke afspraken rijk -gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente

2 Bestuurlijke afspraken rijk -gemeenten
Bestuursakkoord Rijk – gemeenten, juni 2007 Convenant Staatssecretaris – gemeenten, april 2008: Per aanbod VVE voor alle doelgroepkinderen Wegnemen financiële drempels doelgroep Gebruik effectieve VVE programma’s Voldoende middelen blijven inzetten voor toegankelijkheid en waarborgen kwaliteit peuterspeelzalen Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 Financiële middelen Uitbreiding vve aanbod, oplopend tot 43,5 miljoen in 2011 (structureel) Eigen middelen gemeenten 56,5 miljoen Financiële toegankelijkheid peuterspeelzalen doelgroepkinderen, Rijk 20 miljoen structureel vanaf januari/augustus 2009, ouderbijdrage op niveau kinderopvang Vereniging van Nederlandse Gemeenten

4 Oke wetsvoorstellen Landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen, leidster – kindratio 1:8 één gekwalificeerde leidster per groep Aanbod voorschoolse educatie voor alle kinderen die het nodig hebben Landelijke kwaliteitseisen voorschoolse educatie Wegnemen financiële drempels doelgroepkinderen VVE LEA afspraken werving, toeleiding VVE, doorgaande ontwikkelingslijn, resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Doorzettingsmacht Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 Stand van zaken Behandeling wetsvoorstellen vandaag in de Tweede Kamer
Per invoering wijzigingen Wet kinderopvang in Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Onderwijstoezicht Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6 Extra budget kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk
Leidster – kindratio peuterwerk gelijk aan kinderopvang (1 op 8) Rijk: 30 miljoen in Gemeentefonds vanaf 1 januari 2010 Ambitieniveau peuterspeelzalen van 0 naar 1 een gekwalificeerde beroepskrachten Rijk: structureel 5 miljoen vanaf 1 januari 2010 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 Stimuleren harmonisatie
Gemeenten bepalen aard en tempo harmonisatie Ondersteuningstraject voor gemeenten bij harmoniseren voorschoolse voorzieningen VNG maakt harmonisatiemodellen voor lokaal maatwerk Vereniging van Nederlandse Gemeenten

8 Lokaal educatieve agenda
Jaarlijks (verplicht) overleg met scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en facultatief JGZ Gezamenlijke lokale visie Gezamenlijke afspraken Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 Visie voorschoolse voorzieningen
Actiepunt LEA Lokale wensen en behoeften Lokale mogelijkheden Maatwerk per wijk/woonkern Gedragen visie kinderopvang, peuterspeelzalen, basisonderwijs en gemeente Afstemming CJG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

10 Regiefunctie gemeente
Sturing op de inhoud: gemeente bindt de partners op de inhoud Sturing op het proces: gemeente faciliteert het proces Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 Vragen? ensport\jeugd\harmonisatie voorschoolse voorzieningen Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Download ppt "Bestuurlijke afspraken rijk -gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google