De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bestuurlijke afspraken rijk - gemeenten Bestuursakkoord Rijk – gemeenten, juni 2007 Convenant Staatssecretaris – gemeenten, april 2008: Per 1-8-2011 aanbod VVE voor alle doelgroepkinderen Wegnemen financiële drempels doelgroep Gebruik effectieve VVE programma’s Voldoende middelen blijven inzetten voor toegankelijkheid en waarborgen kwaliteit peuterspeelzalen

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Financiële middelen Uitbreiding vve aanbod, oplopend tot 43,5 miljoen in 2011 (structureel) Eigen middelen gemeenten 56,5 miljoen Financiële toegankelijkheid peuterspeelzalen doelgroepkinderen, Rijk 20 miljoen structureel vanaf januari/augustus 2009, ouderbijdrage op niveau kinderopvang

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Oke wetsvoorstellen Landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen, leidster – kindratio 1:8 één gekwalificeerde leidster per groep Aanbod voorschoolse educatie voor alle kinderen die het nodig hebben Landelijke kwaliteitseisen voorschoolse educatie Wegnemen financiële drempels doelgroepkinderen VVE LEA afspraken werving, toeleiding VVE, doorgaande ontwikkelingslijn, resultaatafspraken vroegschoolse educatie. Doorzettingsmacht

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stand van zaken Behandeling wetsvoorstellen vandaag in de Tweede Kamer Per 1-8-2010 invoering wijzigingen Wet kinderopvang in Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, Wet op het Primair Onderwijs, Wet op het Onderwijstoezicht

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Extra budget kwaliteitskader peuterspeelzaalwerk Leidster – kindratio peuterwerk gelijk aan kinderopvang (1 op 8) –Rijk: 30 miljoen in Gemeentefonds vanaf 1 januari 2010 Ambitieniveau peuterspeelzalen van 0 naar 1 een gekwalificeerde beroepskrachten –Rijk: structureel 5 miljoen vanaf 1 januari 2010

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stimuleren harmonisatie Gemeenten bepalen aard en tempo harmonisatie Ondersteuningstraject voor gemeenten bij harmoniseren voorschoolse voorzieningen VNG maakt harmonisatiemodellen voor lokaal maatwerk

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Lokaal educatieve agenda Jaarlijks (verplicht) overleg met scholen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en facultatief JGZ Gezamenlijke lokale visie Gezamenlijke afspraken Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor resultaten

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Visie voorschoolse voorzieningen Actiepunt LEA Lokale wensen en behoeften Lokale mogelijkheden Maatwerk per wijk/woonkern Gedragen visie kinderopvang, peuterspeelzalen, basisonderwijs en gemeente Afstemming CJG

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Regiefunctie gemeente Sturing op de inhoud: gemeente bindt de partners op de inhoud Sturing op het proces: gemeente faciliteert het proces

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vragen? info@vng.nl www.vng.nl\beleidsvelden\jeugd,onderwijs www.vng.nl\beleidsvelden\jeugd,onderwijs ensport\jeugd\harmonisatie voorschoolse voorzieningen www.wetoke.nl


Download ppt "Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en VVE en de rol van de gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google