De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuis in kinderopvang Peuterspeelzaalwerk gemeente Ten Boer 23 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuis in kinderopvang Peuterspeelzaalwerk gemeente Ten Boer 23 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Thuis in kinderopvang Peuterspeelzaalwerk gemeente Ten Boer 23 februari 2012

2 Wijzigingen  Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk  Wet OKE  Eisen aan PSZ-werk  Harmonisatie PSZ en KO  Voor- en vroegschoolse educatie  Doorgaande lijn naar PO  Samenwerking met basisscholen

3 Vraagstelling gemeente  Voortzetten PSZ-werk  Op basis wet Kinderopvang  Aanbod voor doelgroepkinderen  5 groepen in Ten Boer  1 groep in Thesinge  1 groep in Ten Post

4 Thuis in kinderopvang Aanbod Kids2b  1 groep regulier in Ten Post  1 groep regulier in Thesinge  2 groepen regulier in Ten Boer  3 groepen PSZ onder wet KO  6 peuterplaatsen voor doelgroep kinderen op basis wet OKE  Nadere uitwerking

5 Thuis in kinderopvang PSZ onder wet KO  Eis: twee beroepskrachten op 14 peuters  3+ : twee beroepskrachten op 16 peuters  Uitwerking op basis onderzoek onder ouders Voorbeeld aanbod:  2 dagdelen als huidig PSZ-werk  2 dagdelen van 3,5 uur  Mogelijkheid uitbreiding extra dagdeel 3+  Andere mogelijkheden op basis uitkomsten onderzoek

6 Thuis in kinderopvang Werking wet Kinderopvang  Kwaliteit van de opvang  GGD inspecties  Medezeggenschap  Financieringsstructuur: • Ouders ontvangen de bruto rekening • Ouders vragen kinderopvangtoeslag aan • KO-toeslag via www.toeslagen.nlwww.toeslagen.nl • KO-toeslag is inkomensafhankelijk • Toeslag wordt in maand vooraf aan factuur betaald • Jaaropgave en afrekening

7 Thuis in kinderopvang Plaatsingsprocedure  Aanmelding/ keuze op basis aanbod  Plaatsingsovereenkomst: • Gegevens kind en ouders • Plaatsingsgegevens • Gegevens locatie (LRK-registratie) • KO-toeslag aanvragen 2 maanden voorafgaand aan PSZ als KO  Beschikking belastingsdienst  Ondersteuning door Kids2b

8 Thuis in kinderopvang Rekenvoorbeeld 1  2 dagdelen van 3,5 uur voor 41 weken  Uurprijs € 6,55  Totale jaarkosten verdeeld over 12 mnd Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend. Bruto gezins inkomen Totale kosten KO- toeslag Netto kosten jaar Netto Kosten maand € 20.000€ 1.880€ 1.628€ 252 € 21,05 € 40.000€ 1.880€ 1.418 € 462 € 38,51 € 60.000€ 1.880€ 1.137 € 743 € 61,94 € 80.000€ 1.880€ 815 € 1.065 € 88,73

9 Thuis in kinderopvang Voortgang  Vragen, opmerkingen, ideeën, suggesties  Vervolg: • Onderzoek onder ouders begin maart • Verwerking april gereed • Volgende informatieronde begin mei • Inventarisatie en aanbod juni/juli • Start nieuwe werkwijze: 1 september


Download ppt "Thuis in kinderopvang Peuterspeelzaalwerk gemeente Ten Boer 23 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google