De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start kennispraktijknetwerk Vraag- en aanbodanalyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start kennispraktijknetwerk Vraag- en aanbodanalyse"— Transcript van de presentatie:

1 Start kennispraktijknetwerk Vraag- en aanbodanalyse
Mariska van der Steege 28 september 2012

2 Doelen workshop Inventariseren van jullie activiteiten / initiatieven / ervaringen rond dit thema; Informeren over stand beleid, kennis en praktijk; Inventariseren vragen / behoeften voor netwerk en producten; Inventariseren belangstelling deelname aan dit netwerk.

3 Programma workshop Korte afbakening thema;
Inventarisatie activiteiten, ervaringen en initiatieven; Schets kennis rond thema; Verzamelen vragen/behoeften netwerk en peilen belangstelling deelname.

4 Thema vraag- aanbodanalyse
Inrichten, programmeren, plannen van aanbod op gemeentelijk/regionaal niveau; Komen tot samenhangend en dekkend aanbod van zorg voor jeugd passend bij de vraag; Raakt aan andere thema’s als: inkoop (wat in te kopen), samenwerking/niveau van organiseren etc. -> Programmeren op basis van vraag!

5 Eerste schets kennis rond thema

6 Zorgvraag Hoe deze in beeld te krijgen?
Zorgvraag/-behoefte bestaat uit: problemen, vragen, mogelijkheden, wensen.

7 In beeld krijgen zorgvraag
Geregistreerd gebruik aanbieders gemeente/regio; Onderzoek onder burgers (evt. bestaand bij elkaar brengen); Schatten verwachte zorgvraag op basis van epidemiologische prevalentie (voorkomen bepaalde ziekten en problemen).

8 Zorgaanbod Zorg voor jeugd kent meerdere deelsectoren (gemeentelijk, jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB); Vaak sprake van veel verschillende organisaties; Overzicht krijgen, inventariseren; Analyseren en beoordelen: overlap, hiaten, wat is bekend over kwaliteit en effectiviteit.

9 Sectoren binnen zorg voor jeugd
Inventariseer de organisaties die actief zijn in de zorg voor jeugd (dossier jeugdzorg website VNG) ; Verschillende sectoren, verschillende structuren, financiers en culturen.

10 Voorbeeld vraag-aanbodanalyse regio met 6 gemeenten

11 Zevensprong als leidend kader
Analyse vraag Formuleer een visie Analyse aanbod Match aanbod aan vraag -> programmeren Vaststellen aanbod en benodigde randvoorwaarden Uitvoering Borging

12 Vraagverkenning Landelijke en regionale gegevens op een rij;
Daadwerkelijk gebruik in regio naast landelijke schattingen; 1,4% maakt gebruik van provinciaal gefinancierde jeugdzorg (493 jeugdigen) en 1,9% DBC met verblijf (893 jeugdigen); Top 10/top 7 bruikbaar bevonden.

13

14

15 Inventarisatie aanbod
De Top 10/Top7 zijn leidend geweest voor ordening aanbod; Toegevoegd: ASS en LVB; Algemeen aanbod (2 ledig); Specifiek aanbod; Samenwerkingsverbanden/innovatieve projecten; Beleidsmaatregelen.

16 Verder geordend naar: Zwaarte van de ondersteuning (basis/licht/zwaar); Leeftijdscategorie; Werkgebied; Opgenomen in DEI?

17 Wat heeft dat opgeleverd?
15 organisaties, ruim 450 interventies en activiteiten!!!

18

19 Wat valt op bij analyse aanbod?
Op veel van de onderscheiden problemen is enig aanbod te zien, eruit springen drie veelvoorkomende problemen: 1) Van dwars gedrag tot gedragsstoornissen; 3) Van drukke kinderen tot ADHD; 14) Van opvoedingsonzekerheid tot OTS.

20 Wat valt ons op bij analyse aanbod?
Verdeling over leeftijden redelijk gelijk; Aantal modules/interventies onder ‘algemeen’ is twee keer zo groot, betreft deels maatwerk of het is breed inzetbaar -> vraagt nog nadere analyse; Aantal erkende interventies in het aanbod; Sprake van overlap, organisaties die hetzelfde aanbieden.

21 Contact Nederlands Jeugdinstituut Afdeling Jeugdzorg & Opvoedhulp
Mariska van der Steege Senior medewerker T (030) (secretariaat: 65 58) M (06) E W


Download ppt "Start kennispraktijknetwerk Vraag- en aanbodanalyse"

Verwante presentaties


Ads door Google