De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De beleidsronde: een verkenningsronde van kabinet vs. lokale erfgoedactoren 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De beleidsronde: een verkenningsronde van kabinet vs. lokale erfgoedactoren 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF."— Transcript van de presentatie:

1 De beleidsronde: een verkenningsronde van kabinet vs. lokale erfgoedactoren 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF

2 Kabinet 1.Ism andere erfgoedcellen tegen einde 2010 op uniforme wijze in kaart brengen van: alle cultureel- erfgoedactoren alle publiek toegankelijke cultureel-erfgoedcollecties Inclusief hun noden en behoeften Heemkundige kringen Antwoord op volgende vragen: Wat leeft er bij de andere erfgoedactoren? Welke erfgoedcollecties opnemen, welke niet? Erfgoedcel TERF

3 Kabinet 2. Acties coördineren over inventarisatie, behoud, beheer en digitalisering van cultureel erfgoed ism andere erfgoedcellen en FARO via: (boven)lokale kennis en expertise opbouw en uitwisseling+methodieken/ instrumenten voorzien tbv van erfgoedactoren vastleggen uniforme richtlijnen en afspraken Heemkundige kringen nood aan (gedigitaliseerde) inventarisatie- methodieken en een overlegplatform kampen met vocht-en temperatuurproblemen, dure zuurvrije bewaardozen en acuut plaatsgebrek Erfgoedcel TERF

4 Kabinet 3. Toepassen van en sensibiliseren/informeren over het gebruik van internationaal erkende standaarden bij de digitalisering van het erfgoed op deelcollectie- en object niveau door: gebruik van uitwisselbare inhoudelijke en technische metadata om beschikbaar te kunnen zijn voor overkoepelende systemen deze digitale gegevens blijvend toegankelijk en leesbaar te maken Heemkundige kringen Ongelijke en versnipperde digitaliseringsbeweging Erfgoedcel TERF

5 Kabinet 4. Relatie versterken tussen lokale gemeenschap en aanwezige erfgoed door: uitbouw van regionaal verhaal van minstens 5 thematische erfgoedgemeenschappen: 1.industrieel-commercieel 2.religieus 3.funerair 4.cultuur-historisch 5.Oorlogsverleden Met respect voor de lokale draagkracht van erfgoedactoren Heemkundige kringen huidige thematische afbakening = gemeentelijk verhaal + ingegeven door de actualiteit belangrijkste drijfveer: ‘verhaal mag niet verloren gaan’ raakpunten zoeken met de andere gemeenten is belangrijk Erfgoedcel TERF

6 Kabinet 5. Stimuleren van samenwerking en netwerking van de erfgoedactoren op diverse niveau’s door: responsabiliseren gemeenten organiseren van sectorale erfgoedgemeenschappen (archieven, musea, volkscultuur, …) Heemkundige kringen te weinig structurele samenwerking meestal met traditionele actoren zoals de gemeente, bib, cultuurraad, DF gemengde houding tav samenwerking, maar zien wel nut in een samenwerkings- platform Erfgoedcel TERF

7 Kabinet 6. Acties coördineren over: publiekswerking en doelgroepenwerking cultureel erfgoededucatie cultureel erfgoedcommunicatie Met uitbouw van instrumentarium aan communicatiekanalen Heemkundige kringen Sommigen komen te weinig naar buiten, geen specifieke doelgroepenwerking, meestal enkel expertise opgebouwd naar brede publiek en scholen nood aan uitwisselen en verhogen expertise verschillend gebruik van traditionele communicatiemiddelen, niet van cultuurweb + commerciële/communicatieve ingesteldheid? Erfgoedcel TERF

8 Kabinet 7. Sensibiliseren en informeren van de erfgoedactoren voor en over diversiteit en interculturaliteit door: bijzondere aandacht voor personen met etnisch-cultureel diverse achtergrond opzetten en stimuleren van activiteiten rond diversiteit en interculturaliteit Proactief eigen expertise hierover + publiekswerking en cultureel erfgoededucatie ter beschikking stellen aan Vlaams cultureel erfgoedveld Heemkundige kringen braakliggend terrein Erfgoedcel TERF

9 Kabinet 8. Tegen einde 2014 een ondersteuningsbeleid voor erfgoedactoren uitwerken met: ondersteuning basiserkende musea ondersteuning van cultureel erfgoedpublicaties cultureel erfgoedprojecten Heemkundige kringen Financiële, inhoudelijke en logistieke ondersteunig gevraagd voor: kennis- en expertise opbouw meer regionaal erfgoedverhaal publieks- en doelgroepenwerking met aangepaste communicatie vorming Erfgoedcel TERF

10 Kabinet 9. Ism andere erfgoedcellen uitwerken van en kennis delen over vrijwilligersmanagement en samenwerking met kleinschalige initiatieven en vrijwilligers Heemkundige kringen Sensibilisering naar kwantiteit (vrijwilligersbasis vergroten) en kwaliteit (kennis en expertise erfgoedwerking) Erfgoedcel TERF


Download ppt "De beleidsronde: een verkenningsronde van kabinet vs. lokale erfgoedactoren 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF."

Verwante presentaties


Ads door Google