De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gedachtewisseling Interne staatshervorming 18 mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gedachtewisseling Interne staatshervorming 18 mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Gedachtewisseling Interne staatshervorming 18 mei 2010

2 aanpak • Situering van bijdrage • Schaalvergroting • Planlastvermindering

3 Situering van bijdrage LOCUS – LOCUS = steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, cultuur- en gemeenschapscentra en bibliotheken – Opgericht in kader van decreet lokaal cultuurbeleid – Geen echt klassiek ‘middenveld’ – Omwille van transversale focus… op kruispunt van • Spreiding van kunst en cultuur (amateur en professioneel) • Sociaal-cultureel werk • Erfgoedbeleid • Vrijwilligers • Jeugdbeleid, vrijetijdsbeleid • Bestuurlijke context: gemeentelijk beleid - Intergemeentelijk, bovengemeentelijk, streek, provincie – Bijdrage aan debat: eerder observaties dan standpunt

4 Schaalvergroting: foto – 230 / 308 gemeenten in decreet lokaal cultuurbeleid – In elke gemeente bib als lokale voorziening – 62 cultuurcentra met regionale opdracht (RSV) – Aparte regeling cultuurcentra van 3 grote steden – Slechts 2x2 gemeenten maken samen een plan – 7 gesubsidieerde samenwerkingsverbanden ifv afstemming en communicatie – Streekgericht bibliotheekbeleid – diverse invulling via provincies: van afwachtend tot stimulerend, eerder zelden sturend

5 Schaalvergroting: besluit – Schaalvergroting ifv draagkracht én inhoud/opdracht • is deels ingebouwd • kan nog systematischer en efficiënter uitgewerkt • bib van de toekomst? – Samenwerkingsverbanden zijn resultaat van • Voorgeschiedenissen en menselijke relaties • Wisselende rol van centrumsteden én wisselende houding t.o.v. centrumsteden • Sterke of zwakke praktijken en vooral veel pragmatiek! – Weinig sturing, zelfs binnen cultuur (bibs, erfgoed, igs-communicatie, zone 10, zone 30,…) – Al zeker geen afstemming met aanverwante: toerisme, sportregio, …

6 Schaalvergroting: besluit – Meer argumenten dan bestuurlijke component in debat brengen? • Menselijke betrokkenheid, zowel politiek als ambtelijk, is vaak sturende maar vooral stuwende kracht • Gewicht van historische, sociologische en andere factoren: zoektocht naar wat streek is

7 Planlastvermindering • Plan – geen fetisj, geen doel maar een middel – hulp bij strategisch denken – Plan én financiële middelen = professionaliseren en stimuleren/ondersteunen • Gemeentelijk meerjarenplan – zichtbaarheid – betrokkenheid: méér dan formeel advies – participatie: nood aan vernieuwing – indicatoren:evenwichtsoefening

8 Planlastvermindering • Vlaamse stimuli noodzakelijk: – geoormerkte middelen – ondersteuning van een sector: andere invulling van ‘toezicht’ ? – innovatie – Momenteel interesse vanuit Wallonië en vanuit Nederland


Download ppt "Gedachtewisseling Interne staatshervorming 18 mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google