De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerken met Jongeren Filip De Rynck Hogeschool / Universiteit Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerken met Jongeren Filip De Rynck Hogeschool / Universiteit Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerken met Jongeren Filip De Rynck Hogeschool / Universiteit Gent

2 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 2 Het Lokale Niveau Lokaal bestuur: –Politieke en ambtelijke wereld –Intern: sectoren, spiegel van centrale overheden de Groep Lokaal Bestuur: –Gemeente en OCMW: lokaal sociaal beleid –Politie, AGB, vzw’s, regionale verbanden Breed lokaal niveau: actoren met een lokaal werkgebied (bvb: onderwijs, jeugdzorg,…)

3 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 3 Werken op Niveaus Lokaal bestuur: onderdeel van het lokale niveau Veel actoren op lokaal niveau zijn centraal georganiseerd en aangestuurd: –Lokale beleidsruimte is zeer variabel –Grote overheidssectoren (justitie, politie,…) –Vaak private actoren (onderwijs, welzijnszorg, jeugdhulpverlening,…) Discussie over regierol van lokaal bestuur versus eigen uitvoeringsrol: belangrijk kader voor jeugdopbouwwerk

4 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 4 Focus op Lokale Netwerken Micro – niveau: netwerken met jongeren –Handelingsniveau van de jongeren zelf en van de basiswerkers op dat brede lokale niveau Meso – niveau: netwerken in het middenkader –Overlegniveau, afstemming en coördinatie Macro – niveau: beleidsnetwerken –Betekenis van lokale beleidsnetwerken versus lokale ‘macht’ en macht op het lokale niveau

5 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 5 Netwerkdenken in de lift Voor veel beleidsproblematieken werkt sectoraal model niet meer: –Denken in netwerken neemt zeker toe, gevaar van formalisering loert Partnerschap met private organisaties en burgerinitiatief als hefboom Horizontaal kijken, formele kaders wijzigen: –Planlastdecreet en lokale beleidsruimte –Beleids- en Beheerscyclus als voorbeeld

6 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 6 Beleids- en Beheerscyclus Denken in doelstellingen: –Van strategisch tot operationeel –Van input naar output en outcome –Van sector naar doelstellingen biedt in principe meer ruimte voor open netwerken Omslag: –Eerste generatie, moeizame omslag –Beperkte capaciteit aan de top, wel meer op het middenkader (socio-cultureel) –Gemeente en OCMW samen: meer en meer, vermenging van culturen –Besparingsdrang staat voorop als doel

7 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 7 Netwerken onder druk Druk vanuit de macro – systemen (het ‘neo – liberale’ spook) Druk op de frontlinie: top-down aansturing versus sterkte van mensen Druk van managementsystemen (BBC): –Uniforme systemen domineren, sterk sturend, minder ruimte voor flexibiliteit en differentiatie –Projectformat, ‘meten is weten’, ‘slow action’ onder druk Partnerschap met private actoren: –Eenzijdig aangestuurd; eenheidsdenken

8 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 8 Ondertussen, in de frontlijn Wat gebeurt er op het micro – niveau rond en met jongeren in de netwerken tussen ‘street level bureaucrats’? Deze handelingspraktijken ontwikkelen zich, in de schaduw van de hiërarchie, in de grijze zones van ‘beleid’ en ‘management’ Hoe autonoom zijn de jongeren en de frontlijners? Hoeveel investeren we in de echte frontlijn?

9 de rynck antwerpen jeugdopbouwwerk mei 2013 9 Jeugdopbouwwerkers Schakelpositie tussen top – down en bottom – up ontwikkelingen Voordeel van relatief autonome positie tenvolle uitspelen Competenties als netwerkers bevraagd Individuele cases als hefboom gebruiken: werken op niveau(s)


Download ppt "Netwerken met Jongeren Filip De Rynck Hogeschool / Universiteit Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google