De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Realistische efficiëntiewinsten en integratie van gemeente en OCMW? Hype of opportuniteit? Frank De Smet, BDO Public Sector VVOS Brussel 13 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Realistische efficiëntiewinsten en integratie van gemeente en OCMW? Hype of opportuniteit? Frank De Smet, BDO Public Sector VVOS Brussel 13 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Realistische efficiëntiewinsten en integratie van gemeente en OCMW? Hype of opportuniteit? Frank De Smet, BDO Public Sector VVOS Brussel 13 december 2013

2 VVOS – 13 december 2013 Page 2 BDO Public Sector Team van 20-tal personen (Antwerpen en Gent) Belangrijke speler in steden en gemeenten én OCWM’s Jarenlange ervaring in organisatiestudies Focus op de publieke sector Kennis van strategisch, organisatie-, HR- & financieel management Begeleiden van veranderingstrajecten = kerntaak Inhoud Pragmatische aanpak Maatwerk Aandacht voor terugkoppeling (kernteam, dialoogwerkgroepen,…) Creëren van betrokkenheid bij personeel (draagvlak) “Stijl”

3 Trends en behoeften: wat leeft er?

4 VVOS – 13 december 2013 Page 4 “Besparingen” faciliteren verandering

5 VVOS – 13 december 2013 Page 5 7 invalshoeken van een complex verhaal 1.Focus op het doel, niet op het middel (ook voor samenwerking) Maatschappelijke effecten worden bereikt via samenwerking van alle ‘partnerbesturen’ en private welzijnspartners (‘totaalplaatje’) Focus op dienstverlening, niet op instellingen 2.Het organisatiemodel volgt de strategie Overheden kunnen hun doelstellingen realiseren, zonder zelf in te staan voor de uitvoering ervan Andere ‘WAT’ of andere ’HOE’ noodzaakt organisatorische bijsturing 3.Lokale overheden zijn de toekomst Het supranationale en lokale niveau winnen aan belang Het lokale overheidsniveau als ‘portaal’ van de overheid

6 VVOS – 13 december 2013 Page 6 7 invalshoeken van een complex verhaal 4.De heilige drievuldigheid van samenwerking Kwaliteitsverbetering van het eindproduct (door kruisbestuiving, door delen van expertise,…) Kostenefficiëntie (meer doen met minder middelen) Kwetsbaarheid (risico’s) verminderen 5.Zonaal denken: van asielbeleid tot huisbezoek Multi-zonaal model, waar elk segment niet zonder het andere kan (‘ecosysteem’) ‘Case by case’ strategisch-operationele afwegingen maken rond centralisatie vs decentralisatie, specialisatie vs polyvalentie, zelf doen-uitbesteden,… Politieke organisatie moet niet noodzakelijk samenvallen met ambtelijke organisatie

7 VVOS – 13 december 2013 Page 7 7 invalshoeken van een complex verhaal 6.De cliënt als ‘onderdaan’, ‘klant’ of ‘collega’? Verhouding overheid – burger is in evolutie Wat kan de cliënt/de gebruiker/de burger voor uw OCMW betekenen (“co- production”) 7.Investeer in managementinformatie en -tools Achillespees = ontbreken van kennis/informatie en instrumenten om taak aan juiste zone (schaal) toe te wijzen, de juiste beslissingen te nemen, het beheer te professionaliseren Gezamenlijk investeren in uitbouw kennis en tools rond organisatiebeheersing in het algemeen, ook rond samenwerking in het bijzonder (wat zijn de meetbare effecten van samenwerking op de dienstverlening, op de kosten,…)

8 Samenwerking gemeente – OCMW: do’s en don’ts

9 VVOS – 13 december 2013 Page 9 Don’ts Vertrekken vanuit financiële baten Geen rekening houden met de cliënt en de dienstverlening Pad bewandelen van de overname: boven- en ondergeschikt bestuur Discussie beperken tot gemeente-OCMW Fysieke integratie van één of meerdere diensten en zien wat er gebeurt Onvoldoende voorbereiding en draagvlak

10 VVOS – 13 december 2013 Page 10 Do’s: visiebepaling Vertrekken vanuit het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening Formuleren van een hedendaags dienstverleningsconcept vanuit één gemeenschappelijke visie op Multi-zonaal dienstverleningsaanbod Dienstverleningskanalen Doelgroepenbenadering Organisatiemodel Afstemmen van primaire welzijnsprocessen Huisvesting Besluitvormingsproces Daarop de juiste vorm van juridische samenwerking afstemmen

11 VVOS – 13 december 2013 Page 11 Do’s: uitvoering Voorzie voldoende voorbereiding: Inventarisatie van de dienstverlening, processen, huisvesting, cultuur, … Vertrek vanuit een procesbenadering en vereiste competenties eerder dan vanuit de samenvoeging van beide organogrammen: Leren van elkaar Afstand nemen van personen en VTE’s Maak een haalbaar projectplan: Met een begin en een einde Met succesfactoren en valkuilen Met tussentijdse quick-wins Met voldoende communicatie naar ALLE stakeholders Betrokkenheid van zowel de mandatarissen als de medewerkers Periodieke communicatie

12 VVOS – 13 december 2013 Page 12

13 VVOS – 13 december 2013 Page 13 Conclusie Integratie is geen doel op zich, maar een instrument om De dienstverleningsprocessen te optimaliseren De organisatie van het ‘multi-zonaal welzijnsbeleid’ te professionaliseren Een procesgerichte benadering verhoogt: De voeling met de doelgroep (cliënt – gebruiker – bezoeker) Mogelijkheid tot het verbeteren van de performantie efficiëntie effectiviteit kwaliteit Politieke wil, organisatorische begeleiding


Download ppt "Realistische efficiëntiewinsten en integratie van gemeente en OCMW? Hype of opportuniteit? Frank De Smet, BDO Public Sector VVOS Brussel 13 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google