De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

netwerk organisatiebeheersing

Verwante presentaties


Presentatie over: "netwerk organisatiebeheersing"— Transcript van de presentatie:

1 netwerk organisatiebeheersing 08.12.11
kwaliteit binnen de vmsw pagina 1

2 inhoud vmsw : wie en wat ? kwaliteit : wat ? waarom ? hoe verankerd ?
voor wie en hoe kwaliteit bereiken ? een voorbeeld toekomst ? tips, aandachtspunten ? netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW

3 VMSW : wie en wat ? Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden. VMSW : wie en wat ? Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen missie : sociaal wonen mogelijk maken begrip kwaliteit in visie EVA raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder 4 afdelingen : 3 operationeel en 1 deels operationeel, deels ondersteunend 240 vte op PEP = 270 koppen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 3

4 VMSW : wie en wat ? ondersteuning van lokale sociale woonactoren, op technisch, financieel, juridisch en administratief vlak : sociale huisvestingsmaatschappijen ocmw's gemeenten sociale verhuurkantoren infrastructuur aanleggen hypothecair krediet verstrekken voor verwerven van een woning verschillende soorten klanten/belanghebbenden : woon-organisaties, andere overheden, studie- bureaus, burgers netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 4

5 kwaliteit : wat ? doelpubliek
geen formeel uitgeschreven missie, visie, beleid, … inzake kwaliteit geen vmsw-definitie van het begrip geen specifiek model wel op pragmatische wijze permanent streven naar verbetering van de dienstverlening t.a.v. interne en externe klanten, en verankerd in onze manier van werken eigen personeel doelpubliek netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 5

6 "als je iets doet, moet je het goed doen, anders ga je beter op café"
waarom ? "als je iets doet, moet je het goed doen, anders ga je beter op café" netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 6

7 hoe verankerd ? in beheersovereenkomsten 2008-2010 en 2011-2015
via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen kwaliteit vermeld in kerntaken VMSW en in strategische en operationele doelstellingen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 7

8 hoe verankerd ? (2) in de waarden van onze organisatie, permanent geafficheerd op intranetpagina Personeel & HRM 7 waarden bepaald door celhoofden in 2003 i.k.v. training "leiding geven" kwaliteit onder term "verbeteringsbereidheid" herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 8

9 hoe verankerd ?(3) procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW

10 hoe verankerd ?(4) doorvertaling van dit alles naar individuele functiebeschrijvingen & jaardoelstellingen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 10

11 zorg voor een structurele onderbouw
hoe verankerd ? (5) via beheersovereenkomsten en via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen vermeld in kerntaken VMSW in strategische en operationele doelstellingen in organisatiewaarden bepaald door celhoofden in 2003, onder term "verbeteringsbereidheid" herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen doorvertaling van dit alles naar individuele functiebeschrijvingen & jaardoelstellingen zorg voor een structurele onderbouw netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 11

12 voor wie en hoe kwaliteit bereiken ?
klachtenmanagement gedetailleerd communicatieplan i.f.v. te bereiken doelgroepen jaarlijkse tevredenheidsenquête bij ontleners overlegfora en infosessies met evaluatie achteraf naslagwerken voor professionele partners procesoptimalisatie & herschikking organogram klantenbevraging (in uitwerking) voor wie en hoe kwaliteit bereiken ? deelname 2-jaarlijkse personeelspeiling met concrete actiepunten 2-jaarlijkse bevraging kwaliteit dienstverlening afdeling Ondersteuning periodiek overleg tussen leiding-gevenden & directie intervisie om kwaliteit leidinggeven te verbeteren snelle interne communicatie via personeelsgazet stuurgroepen voor interne betrokkenheid (ICT, gebouwbeheer, diversiteit, communicatie) managementrapportering externe belanghebbenden sociale huisvestingsmaatschappijen & hun partners gemeenten en ocmw's (binnenkort) sociale verhuurkantoren ontleners interne klanten personeel leidinggevenden raad van bestuur netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 12

13 een voorbeeld hoeft niet complex te zijn wel : hou kader voor ogen
weerkerend aandachtspunt uit personeelspeiling : kwaliteit van leidinggeven verankerd in strategisch HR-plan opgenomen in jaarplan HR aanduiding A2 gebeurt o.b.v. IP & EP geslaagden krijgen POP met ontwikkelpunten voor nieuwe rol anderen loopbaangesprek aanduiding celhoofd kan voortaan enkel na opmaak IP door afdelingshoofd, over leidinggevende competenties bevat ook ontwikkelpunten die geformaliseerd worden in POP soms aanduiding ander celhoofd een voorbeeld hoeft niet complex te zijn wel : hou kader voor ogen koppel aan je missie, aan je BO, je strategische & operationele doelstel- lingen vertaal door naar de medewerkers = zorg voor betrokkenheid & veran- kering wel : als je eraan begint, doe het dan helemaal goed netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 13

14 de toekomst ? ondernemingsplan 2012 bevat, net als vorige jaarplannen, verbeteracties opgestart project "klantenbevraging voor professionele partners" verder uitwerken en implementeren goede zaken in stand houden elke dag kritisch kijken naar de manier van werken netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 14

15 tips, aandachtspunten ? niet omdat je geen formeel beleid hebt, dat je niet aan kwaliteit kunt werken analyseer wel op tijd en stond je manier van werken betrek er je medewerkers bij koppel er verbeteracties aan veranker het zo ruim mogelijk, zodat het voor alle betrokkenen tastbaar wordt netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW pagina 15

16 netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11


Download ppt "netwerk organisatiebeheersing"

Verwante presentaties


Ads door Google