De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk organisatiebeheersing 08.12.11 kwaliteit binnen de vmsw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk organisatiebeheersing 08.12.11 kwaliteit binnen de vmsw."— Transcript van de presentatie:

1 netwerk organisatiebeheersing 08.12.11 kwaliteit binnen de vmsw

2 inhoud vmsw : wie en wat ? kwaliteit : –wat ? –waarom ? –hoe verankerd ? –voor wie en hoe kwaliteit bereiken ? een voorbeeld toekomst ? tips, aandachtspunten ? netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

3 VMSW : wie en wat ? Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen missie : sociaal wonen mogelijk maken begrip kwaliteit in visie EVA raad van bestuur, gedelegeerd bestuurder 4 afdelingen : 3 operationeel en 1 deels operationeel, deels ondersteunend 240 vte op PEP = 270 koppen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11 De VMSW wil sociaal wonen mogelijk maken. Daarom stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert de VMSW sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteit svolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden.

4 VMSW : wie en wat ? ondersteuning van lokale sociale woonactoren, op technisch, financieel, juridisch en administratief vlak : –sociale huisvestingsmaatschappijen –ocmw's –gemeenten –sociale verhuurkantoren infrastructuur aanleggen hypothecair krediet verstrekken voor verwerven van een woning verschillende soorten klanten/belanghebbenden : woon-organisaties, andere overheden, studie- bureaus, burgers netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

5 kwaliteit : wat ? geen formeel uitgeschreven missie, visie, beleid, … inzake kwaliteit geen vmsw-definitie van het begrip geen specifiek model wel op pragmatische wijze permanent streven naar verbetering van de dienstverlening t.a.v. interne en externe klanten, en verankerd in onze manier van werken netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11 eigen personeel doelpubliek

6 waarom ? netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11 "als je iets doet, moet je het goed doen, anders ga je beter op café"

7 hoe verankerd ? in beheersovereenkomsten 2008-2010 en 2011-2015 –via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen –kwaliteit vermeld in kerntaken VMSW –en in strategische en operationele doelstellingen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

8 hoe verankerd ? (2) in de waarden van onze organisatie, permanent geafficheerd op intranetpagina Personeel & HRM –7 waarden bepaald door celhoofden in 2003 i.k.v. training "leiding geven" –kwaliteit onder term "verbeteringsbereidheid" –herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

9 procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen hoe verankerd ?(3) netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

10 doorvertaling van dit alles naar individuele functiebeschrijvingen & jaardoelstellingen hoe verankerd ?(4) netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

11 hoe verankerd ? (5) via beheersovereenkomsten 2008-2010 en 2011-2015 –via koppeling naar begrip kwaliteit uit beleidsnota Wonen –vermeld in kerntaken VMSW –in strategische en operationele doelstellingen in organisatiewaarden –bepaald door celhoofden in 2003, onder term "verbeteringsbereidheid" –herschreven i.f.v. competentiewoordenboek naar begrip voortdurend verbeteren procesverbeteringen in opeenvolgende ondernemingsplannen doorvertaling van dit alles naar individuele functiebeschrijvingen & jaardoelstellingen netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11 zorg voor een structurele onderbouw

12 voor wie en hoe kwaliteit bereiken ? externe belanghebbenden –sociale huisvestingsmaatschappijen & hun partners –gemeenten en ocmw's –(binnenkort) sociale verhuurkantoren –ontleners interne klanten –personeel –leidinggevenden –raad van bestuur netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

13 een voorbeeld hoeft niet complex te zijn wel : hou kader voor ogen –koppel aan je missie, aan je BO, je strategische & operationele doelstel- lingen –vertaal door naar de medewerkers –= zorg voor betrokkenheid & veran- kering wel : als je eraan begint, doe het dan helemaal goed netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

14 de toekomst ? ondernemingsplan 2012 bevat, net als vorige jaarplannen, verbeteracties opgestart project "klantenbevraging voor professionele partners" verder uitwerken en implementeren goede zaken in stand houden elke dag kritisch kijken naar de manier van werken netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

15 tips, aandachtspunten ? niet omdat je geen formeel beleid hebt, dat je niet aan kwaliteit kunt werken analyseer wel op tijd en stond je manier van werken betrek er je medewerkers bij koppel er verbeteracties aan veranker het zo ruim mogelijk, zodat het voor alle betrokkenen tastbaar wordt netwerk organisatiebeheersing - kwaliteit binnen VMSW - 08.12.11

16


Download ppt "Netwerk organisatiebeheersing 08.12.11 kwaliteit binnen de vmsw."

Verwante presentaties


Ads door Google