De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW."— Transcript van de presentatie:

1 De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW

2 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO

3 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen

4 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen Ons Onderdak

5 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen Ons Onderdak

6 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Departement RWO Huisvesting Antwerpen Ons Onderdak

7 Samenwerking

8 Netwerkorganisatie

9 Samenwerking Netwerkorganisatie Kennisoverdracht en –deling – proefopstellingen en experimenten – conceptueel denken

10 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

11 Woonforum De uitdagingen voor 2008 slide 5 25 april 2008 Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

12 Beheersovereenkomst

13 – deskundige partner voor sociaal wonen

14 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker

15 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker – kenniscentrum sociaal wonen

16 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker – kenniscentrum sociaal wonen – waardetoevoegende dienstverlening

17 Beheersovereenkomst – deskundige partner voor sociaal wonen – kwaliteitsvolle hypothecaire kredietverstrekker – kenniscentrum sociaal wonen – waardetoevoegende dienstverlening Meetindicatoren en Streefcijfers

18 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen

19 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen “verloren” aan stijgende grond- en bouwprijzen – woning x 6 – grond x 10 sinds 1973

20 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen “verloren” aan stijgende grond- en bouwprijzen – woning x 6 – grond x 10 sinds % v/h inkomen naar wonen (huurders en afbetalende kopers)

21 Betaalbaar wonen onder druk ondanks fors bijkomende middelen “verloren” aan stijgende grond- en bouwprijzen – woning x 6 – grond x 10 sinds % v/h inkomen naar wonen (huurders en afbetalende kopers) ongelijke spreiding van sociale huurwoningen – 56 gemeenten met minder dan 1,5%

22 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid

23 bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid

24 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid 1. bijkomende percelen 1. bijkomende percelen op de markt brengen via een stimulerend én sanctionerend beleid

25 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid 1. bijkomende percelen 1. bijkomende percelen op de markt brengen via een stimulerend én sanctionerend beleid 2. bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ 2. maatregelen om een bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ (= huur, koop en kavels) te realiseren

26 Voorontwerp decreet grond- en pandenbeleid bestaande specifieke maatregelen mogelijkheden voor een omvattend gemeentelijk gemeentelijk grond- en pandenbeleid 1. bijkomende percelen 1. bijkomende percelen op de markt brengen via een stimulerend én sanctionerend beleid 2. bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ 2. maatregelen om een bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ (= huur, koop en kavels) te realiseren 3. ‘bescheiden woonaanbod’ 3. maatregelen om een ‘bescheiden woonaanbod’ (= typologie en grootte) te realiseren

27 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (1) 1. bindend sociaal objectief -vork -sociale huur, koop en kavels -Vlaams niveau + event. provincies

28 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (1) 1. bindend sociaal objectief -vork -sociale huur, koop en kavels -Vlaams niveau + event. provincies 2. individuele gemeenten leggen BSO vast

29 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (1) 1. bindend sociaal objectief -vork -sociale huur, koop en kavels -Vlaams niveau + event. provincies 2. individuele gemeenten leggen BSO vast 3. realisatie kan door -sociale woonactoren -PPS -private actoren

30 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (2) 4. sociaal percentage in bouw- of verkavelingsverg. -woon- en aansnijdbaar woongebied -min. 25% soc. indien in publieke handen -bestemmingswijzigend RUP -kan tot. 40% soc. in publieke hand. 20% soc. & 20% ‘bescheiden’ indien in private hand -verplicht indien BSO niet bereikt

31 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (3) 5. voor private actoren via ‘realiseringsovereenkomst’ -identieke prijs-, kwaliteits- en toezichtvoorwaarden -conformiteitsattstering door VMSW -attest = verlaagde BTW & registratie -HUUR. gegarandeerde overname door SHM. via cascadesysteem (andere, VMSW). aan NFS2-plafonds -VERKOOP. doorverkoop via SHM. aan NFS2-plafonds. grond aan 75% / 85% venale waarde

32 Bijkomend ‘sociaal woonaanbod’ in O-decreet G & P Beleid (4) 6. private actoren kunnen zelf infra. voorzien HUURoverkoop via verhoogde NFS2-plafonds KOOPvia nieuw subsidiesysteem onder VMSW-kwaliteitseisen/-attestering

33 Bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen vastgelegd voor periode

34 Bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen vastgelegd voor periode de helft correspondeert met het actueel ‘gewoon UP’

35 Bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen vastgelegd voor periode de helft correspondeert met het actueel ‘gewoon UP’ de andere helft betreft de ‘bijzondere inhaaloperatie’ wv. nog eens de helft (= ) in gemeenten onder helft van Vlaams gemiddelde (= 3%)

36 Weerslag en randvoorwaarden O-decreet G & P Beleid Weerslag op – gemeenten – klassieke sociale huisvesters – VMSW

37 Weerslag en randvoorwaarden O-decreet G & P Beleid Weerslag op – gemeenten – klassieke sociale huisvesters – VMSW Randvoorwaarden – budgettaire middelen – ruimte-eis – toegang private actoren: transparantie, prijs en kwaliteit

38 Dank u allen Nu receptie, broodjesfestival en … behouden thuiskomst


Download ppt "De uitdagingen voor 2008 en verder door dhr. Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder VMSW."

Verwante presentaties


Ads door Google