De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pathmos Enschede Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pathmos Enschede Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries"— Transcript van de presentatie:

1 Pathmos Enschede Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries
Herinrichting van een Tuindorp Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries

2 Inhoud Pathmos …. tuindorp van Enschede Doelstellingen De Woonplaats
Plan van Aanpak Wat en Hoe Herinrichting openbare ruimte Beelden Resultaten per heden Beheer

3 Pathmos ….. tuindorp van Enschede
€ 10 mln. investering in openbaar gebied 50% De Woonplaats 50% gemeente Enschede € 145 mln. investering in woningen 1.200 woningen 950 renoveren 250 nieuwbouw 15 winkels

4 Pathmos ….. tuindorp van Enschede
kenmerken: arbeiderswijk (goede woning=gezonde arbeiders) gebouwd in 1900 – 1930 In 2000: sociaal zwak veel werkloosheid 40% éénoudergezinnen veel overlast / overtredingen lage huren

5 Doelstellingen de Woonplaats
vastgoedonderneming met maatschappelijke doelstelling: beheer van huurwoningen verkoop-opbrengsten investeren in de maatschappij goed wonen in wijken en buurten: leefbaar en veilig zijn waar onderwijs wordt geboden bevolking deelneemt aan arbeidsproces en maatschappelijk leven

6 Doelstellingen De Woonplaats
investeren niet alleen in vastgoed, ook in mensen leveren huisvesting in het bijzonder voor mensen met laag inkomen bevorderen zelfstandigheid / zelfredzaamheid bieden zorg en ondersteuning

7 Pathmos ………plan van aanpak
imago van de wijk verbeteren sociale en economische structuur versterken cultuurhistorische waarden respecteren kwalitatieve en kwantitatieve verbetering woningen en woonomgeving

8 Pathmos ………plan van aanpak
6 trajecten brede school renovatie bestaande woningen nieuwbouw op plek van slechtste woningen wonen en zorg wijkeconomie herinrichting openbaar gebied.

9 Wat en Hoe 1 kwaliteit/kwaliteit/diversiteit toevoegen:
nieuwe woningen met hogere huren/koop renoveren woningen/verkopen (weer 25 jaar) openbare ruimte herinrichten / hoge kwaliteit inrichting (speelvelden / park / parkeren) voorzieningen materialen

10 Wat en Hoe 2 sociale structuren: vanuit herstructureringsproject:
stimulering en opleiding van internet-gebruik betrekken bij de trajecten = info / inspraak stimuleren en oprichten buurtpanels stimuleren en activeren wijkraad wijkactiviteiten economische structuren: wijkwinkels renoveren / toevoegen bedrijfsverbetering

11 Wat en Hoe 3 imago: pakkende campagnes in Enschede
huur/verkoop advertenties openhuis acties cultuurhistorische waarden: tuindorp bewaren oorspronkelijke materialen terugbrengen dakpannen bestratingen / heggen parkeren deels ondergronds

12 Herinrichting openbare ruimte
bindende factor woningen bewoners goede openbare ruimte van essentieel belang samenwerking met gemeente Enschede investering € 10 mln. : 50/50 na project eigendom gemeente Enschede

13 Herinrichting openbare ruimte 2
WP/GE globaal plan opgesteld = visie /haalbaarheid participatie met bewoners (buurtcie, panels, straat ): speelplekken en centrale park verkeersrichtingen parkeren tuinen, hagen en hekjes materialen

14 Herinrichting openbare ruimte 3
waarom participatie stimuleren betrokkenheid sociale structuren verbeteren vanuit project verantwoording geven zorgzaamheid borgen

15

16 Beelden

17 Beelden

18 Beelden

19 Resultaten Project nu ruim halverwege:
nieuwbouw en renovatie 50% gereed openbare ruimte 10% gereed Peilingen: imago: van 33% naar 53% sociale structuur: 40% naar 56% Pathmos …. herleeft

20 Beheer eind 2007 is project gereed, nu al resultaten+
nu is project (WP/GE) trekker, # ? nu bezig met plan van aanpak voor beheer straks waardevolle aspecten project(en) analyseren instandhouden / vernieuwde elementen ? welke organisaties, taken, verplichtingen geld reserveren = budget voor uitvoering borgen: vanuit project naar lijnorganisatie

21 Beheer bewoners in project laten meedenken verantwoordelijkheid delen
sociale structuren doorzetten consistentie verantwoordelijkheid en …. overdragen, begeleiden … sturen op afstand … voorwaarden scheppen

22 stimuleren: gold service systeem werklozenproject hangplek omdat leefbaarheid meer is dan alleen wonen ….


Download ppt "Pathmos Enschede Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries"

Verwante presentaties


Ads door Google