De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pathmos Enschede Herinrichting van een Tuindorp Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pathmos Enschede Herinrichting van een Tuindorp Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries."— Transcript van de presentatie:

1 Pathmos Enschede Herinrichting van een Tuindorp Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries

2 Inhoud •Pathmos …. tuindorp van Enschede •Doelstellingen De Woonplaats •Plan van Aanpak •Wat en Hoe •Herinrichting openbare ruimte •Beelden •Resultaten per heden •Beheer

3 Pathmos ….. tuindorp van Enschede •€ 10 mln. investering in openbaar gebied • 50% De Woonplaats • 50% gemeente Enschede •€ 145 mln. investering in woningen •1.200 woningen • 950 renoveren • 250 nieuwbouw •15 winkels

4 Pathmos ….. tuindorp van Enschede •kenmerken: • arbeiderswijk (goede woning=gezonde arbeiders) • gebouwd in 1900 – 1930 •In 2000: • sociaal zwak • veel werkloosheid • 40% éénoudergezinnen • veel overlast / overtredingen • lage huren

5 Doelstellingen de Woonplaats •vastgoedonderneming met maatschappelijke doelstelling: • beheer van huurwoningen • verkoop-opbrengsten investeren in de maatschappij •goed wonen in wijken en buurten: • leefbaar en veilig zijn • waar onderwijs wordt geboden • bevolking deelneemt aan arbeidsproces en maatschappelijk leven

6 Doelstellingen De Woonplaats •investeren niet alleen in vastgoed, ook in mensen • leveren huisvesting • in het bijzonder voor mensen met laag inkomen • bevorderen zelfstandigheid / zelfredzaamheid • bieden zorg en ondersteuning

7 Pathmos ………plan van aanpak •imago van de wijk verbeteren •sociale en economische structuur versterken •cultuurhistorische waarden respecteren •kwalitatieve en kwantitatieve verbetering woningen en woonomgeving

8 Pathmos ………plan van aanpak •6 trajecten • brede school • renovatie bestaande woningen • nieuwbouw op plek van slechtste woningen • wonen en zorg • wijkeconomie • herinrichting openbaar gebied.

9 Wat en Hoe1 •kwaliteit/kwaliteit/diversiteit toevoegen: • nieuwe woningen met hogere huren/koop • renoveren woningen/verkopen (weer 25 jaar) • openbare ruimte herinrichten / hoge kwaliteit • inrichting (speelvelden / park / parkeren) • voorzieningen • materialen

10 Wat en Hoe2 •sociale structuren: vanuit herstructureringsproject: • stimulering en opleiding van internet-gebruik • betrekken bij de trajecten = info / inspraak • stimuleren en oprichten buurtpanels • stimuleren en activeren wijkraad • wijkactiviteiten •economische structuren: • wijkwinkels renoveren / toevoegen • bedrijfsverbetering

11 Wat en Hoe3 • imago: • pakkende campagnes in Enschede • huur/verkoop advertenties • openhuis acties •cultuurhistorische waarden: • tuindorp bewaren • oorspronkelijke materialen terugbrengen • dakpannen • bestratingen / heggen • parkeren deels ondergronds

12 Herinrichting openbare ruimte •bindende factor • woningen • bewoners •goede openbare ruimte van essentieel belang •samenwerking met gemeente Enschede •investering € 10 mln. : 50/50 •na project eigendom gemeente Enschede

13 Herinrichting openbare ruimte2 •WP/GE globaal plan opgesteld = visie /haalbaarheid •participatie met bewoners (buurtcie, panels, straat ): • speelplekken en centrale park • verkeersrichtingen • parkeren • tuinen, hagen en hekjes • materialen

14 Herinrichting openbare ruimte3 •waarom participatie • stimuleren betrokkenheid • sociale structuren verbeteren vanuit project • verantwoording geven • zorgzaamheid borgen

15

16 Beelden

17

18

19 Resultaten •Project nu ruim halverwege: • nieuwbouw en renovatie 50% gereed • openbare ruimte 10% gereed •Peilingen: • imago: van 33% naar 53% • sociale structuur: 40% naar 56% • Pathmos …. herleeft

20 Beheer •eind 2007 is project gereed, nu al resultaten + •nu is project (WP/GE) trekker, # ? •nu bezig met plan van aanpak voor beheer straks •waardevolle aspecten project(en) analyseren •instandhouden / vernieuwde elementen ? •welke organisaties, taken, verplichtingen •geld reserveren = budget voor uitvoering •borgen: vanuit project naar lijnorganisatie

21 Beheer •bewoners in project laten meedenken •verantwoordelijkheid delen •sociale structuren doorzetten •consistentie verantwoordelijkheid en …. •overdragen, begeleiden … sturen op afstand … voorwaarden scheppen

22 stimuleren: • gold service systeem • werklozenproject • hangplek omdat leefbaarheid meer is dan alleen wonen …. www.de-woonplaats.nl


Download ppt "Pathmos Enschede Herinrichting van een Tuindorp Seminar 6 april 2006 L.F. Timmen F.H.N. de Vries."

Verwante presentaties


Ads door Google