De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balanced Scorecard Stand van zaken 27-06-2007 BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balanced Scorecard Stand van zaken 27-06-2007 BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Balanced Scorecard Stand van zaken 27-06-2007 BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

3 p. 2 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Inhoud Wat is een balanced scorecard? 1 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? 2 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? 3

4 p. 3 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Wat is een balanced scorecard? (1/2) De balanced scorecard is een instrument om de missie en strategie van een organisatie te vertalen in concrete, meetbare indicatoren en initiatieven, om deze vervolgens op te volgen. Missie Waarden Visie Strategie (strategische thema’s) Strategische objectieven Maatstaven Streefwaarden Waarom we bestaan Waar we in geloven Wat we willen zijn Hoe we dit willen bereiken Wat we moeten doen Hoe we de implementatie van onze strategie zullen meten Welke meetbare normen we willen bereiken Initiatieven Welke concrete acties we zullen onder- nemen om de strategie te realiseren

5 p. 4 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Wat is een balanced scorecard? (2/2) De benaming “balanced” duidt op de balans tussen financiële en niet-financiële indicatoren, lange- en kortetermijndoelstellingen en kwantitatieve en kwalitatieve prestatiemaatstaven die er binnen een organisatie dienen te bestaan. Vertaling naar publieke sector: « Hoe kunnen we meerwaarde creëren voor de maatschappij ? » Vertaling naar publieke sector: « Hoe moeten we onze stakeholders benaderen ? »

6 p. 5 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Inhoud Wat is een balanced scorecard? 1 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? 2 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? 3

7 p. 6 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? Het ontwikkelen van een balanced scorecard begint met het opstellen van een strategy map De kritische succesfactoren worden verder vertaald in meetbare indicatoren en normen. Op basis van de meetresultaten worden acties gedefinieerd. Kenmerken goede indicatoren –Specifiek Eenduidige en duidelijke definitie –Meetbaar Kwantitatief of kwalitatief meetbaar Meting dient op efficiënte manier kunnen uitgevoerd worden –Beschikbaar Onderliggende gegevens dienen beschikbaar te zijn –Betrouwbaar Meetresultaten zijn slechts op 1 manier interpreteerbaar Onderliggende gegevensbronnen leveren accurate en correcte gegevens –Tijdsgebonden Tijdskader waarop de meting betrekking heeft dient duidelijk afgebakend te zijn –Beheersbaar Indicator dient betrekking te hebben op elementen waarop het FAVV impact kan hebben

8 p. 7 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Inhoud Wat is een balanced scorecard? 1 Hoe wordt een balanced scorecard ontwikkeld en gebruikt? 2 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? 3

9 p. 8 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (1/7) De strategische objectieven zoals die in het business plan beschreven zijn, vormen het vertrekpunt voor de FAVV scorecard (= strategy map) Organisatie & Mensen Samenwerking Resultaat Complementariteit met sectoren bereiken Een betrouwbaar imago -Een groter consumentenvertrouwen -Goed concurrentievermogen -Het FAVV als autoriteit en referentie Een veilige voedselketen -Blootstelling van consumenten zo laag mogelijk -Beperken van incidenten Een stabiel juridisch kader - Administratieve vereenvoudiging Operationeel uitmuntende dienstverlening -Een efficiënte overheidsdienst -Een transparante werking Doelmatig en efficiënt crisismanagement Efficiënte risico- evaluatie Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer Competente en goed opgeleide medewerkers Kwaliteitszorg Actualiseren van bestaande financieringsmechanismen Publiek-private samenwerking Van inspectie naar audit Communicatie naar consumenten en bedrijven Samenwerking met andere overheden Inwerken in de Europese context Processen

10 p. 9 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (2/7) Vanuit de strategische objectieven werd een voorstel van indicatoren geformuleerd –Eerste voorstel van indicatoren geformuleerd door een beperkt projectteam –Voorstel individueel besproken met alle Directeurs-Generaal –Voorstel verder aangepast op basis van een werksessie met de Directeurs-Generaal en de Gedelegeerd Bestuurder in september 2005 –Resultaat: volgende bladzijde (*) # = aantal

11 p. 10 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (3/7) De volgende indicatoren werden weerhouden als potentiële indicatoren – Versie 1.0 ROOD = pilootindicatoren

12 p. 11 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Eerstvolgende actie door indicatorverantwoordelijken: invullen indicatorfiches Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (4/7)

13 p. 12 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Eerstvolgende actie door indicatorverantwoordelijken: invullen indicatorfiches Voorbeeld - Ter illustratie - Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (5/7)

14 p. 13 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Overzicht pilootindicatoren en indicatorverantwoordelijken Stand van zaken m.b.t. de FAVV scorecard? (6/7)

15 p. 14 BSC Raadgevend Comité FAVV27/06/2007 Verder implementatietraject? (7/7) Goedkeuring beheersprocess > Ok Definitieve lijst indicatoren > Ok Gegevens verzameling pilootindicatoren Rapporteringsvoorstel


Download ppt "Balanced Scorecard Stand van zaken 27-06-2007 BPR van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."

Verwante presentaties


Ads door Google