De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Vormingssessie Laboratoria DIAINE SACHA 2006/09/13 DG Laboratoria FOODLIMS FAVV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Vormingssessie Laboratoria DIAINE SACHA 2006/09/13 DG Laboratoria FOODLIMS FAVV."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Vormingssessie Laboratoria DIAINE SACHA 2006/09/13 DG Laboratoria FOODLIMS FAVV

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2 INHOUDSOPGAVE  1. ACTIVITEITENMODEL EN MISSIE  2. Waarom SIMATIC IT UNILAB als LIMS  3. PROJECT FOODLIMS -3.1 PROJECT LIMS -3.2 PROJECT LABNET: deel LABLIB -3.2 PROJECT LABNET: deel Controleprogramma -3.2 PROJECT LABNET: deel Bestelbon -3.3 PROJECT EXTLAB -3.4 VERLOOP PROJECT  4. LIJST VAN AFKORTINGEN

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 1. ACTIVITEITENMODEL EN MISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LABORATORIA Dispatching van monsters Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Labo planning & prijsopvolging Uitvoeren van analyses voor derden Erkennen van labo’s Laborapportering Organisatie ringtesten Uitvoeren van labo analyses Strategie Management Controle activiteiten UITVOERING FOODLIMS

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 4 2. Waarom SIMATIC IT UNILAB als LIMS  Waaarom een nieuw LIMS  BPR FOOD@WORK gaf de nood aan van een LIMS dat:  Gebruiksvriendelijk is;  Tijdsbesparend is, zodat de efficiëntie van de laboranten kan verhoogd worden;  Toelaat aan externe laboratoria om de resultaten van de analyses uitgevoerd door de externe laboratoria voor het FAVV direct kunnen ingegeven worden in het FAVV-LIMS;  Audit Trails toelaat (belangrijk in ISO 17025:2005);  De efficiënte werking toelaat van de dispatching;  Een database bevat waarin informatie is opgeslagen in verband met de uitgevoerde analyses zowel van de eigen labs als van de extern labs;  Eenvoudige rapportering toelaat (belangrijk voor het management en ISO 17025:2005);  …

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5 2. Waarom SIMATIC IT UNILAB als LIMS  Waarom SIMATIC IT UNILAB? -In tegenstelling tot private bedrijven is het FAVV gebonden aan specifieke regels omtrent aankopen -IN 2005 heeft het FAVV een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de ontwikkeling en implementatie van een nieuw LIMS. -Siemens PQM haalde de openbare aanbesteding binnen door de hoogste score te halen op de volgende criteria : Dekking technische specificaties (30 %) De goedkoopste prijs (30 %) De flexibiliteit en de eenvoud van aanpassing van het pakket ( 20 %) Snelheid en kwaliteit kennisoverdracht inzake gebruik en beheer van het pakket (10 %) Realisatie tijd (10%)

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6 3. PROJECT FOODLIMS  Het project omvat 3 grote delen : -Een LIMS applicatie voor de vijf interne FAVV-labs -Een LABNET applicatie -Een EXTLAB applicatie die toelaat dat de externe laboratoria hun resultaten eenvoudig kunnen rapporteren aan het FAVV.

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 7 3.1 PROJECT LIMS -Zal bestaan uit een standaard LIMS dat toelaat om  Monsters in te schrijven  Werkbladen af te drukken  Resultaten in te geven (zowel manueel als door middel van toestelkoppeling)  Validering uit te voeren  Eenvoudig te rapporteren  Audit trail uit te voeren  … -Uitgebreid met een dispatching module die zal toelaten om het monster aan een labo toe te wijzen ( zowel interne als externe laboratoria)

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 3.2 PROJECT LABNET: deel LABLIB -Een database bevattende informatie van de externe (en de interne) laboratoria over hun :  Mogelijke analyses die ze kunnen uitvoeren en de specificiteiten van deze test (LOD, LOQ, Cc , CC , techniek/methode)  Accreditatie voor de specifieke test  Erkenning door het FAVV voor een specifieke test  Richtprijzen voor de analyses  Capaciteiten  Contacten

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9 3.2 PROJECT LABNET: deel Controleprogramma -Is een toepassing om de analyses dat het agentschap niet intern kan uitvoeren, aan te bieden aan de externe laboratoria. -De externe laboratoria zullen online kunnen intekenen gedurende een bepaalde periode voor het controleprogramma waarbij bepaalde gegevens zullen worden opgevraagd (prijs, LOD, LOQ, CC -FAVV zal dan aan de hand van de antwoorden van de laboratoria de analyses uiteindelijk toewijzen aan het laboratoria dat het hoogste score haalt, berekend op basis van verschillende vooraf vastgelegde criteria.

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 10 3.2 PROJECT LABNET: deel Bestelbon -Is een toepassing dat de facturatie van de analyses door de externe laboratoria en de daaropvolgende betaling zal beheren. -Concept :  Maandelijks zal het FAVV een overzicht sturen van analyses uitgevoerd door het laboratorium. Hierop zal het labo dan nog opmerkingen kunnen meedelen.Dit is de zogezegde voorlopige bestelbon.  Na goedkeuring door het externe laboratorium, zal dit omgezet worden naar een definitieve bestelbon, die elektronisch verstuurd wordt naar zowel het externe laboratorium als naar het boekhoudkundig pakket van het FAVV. Deze definitieve bestelbon zal alle referenties bevatten die op het factuur aanwezig moeten zijn. Op het factuur moeten deze referenties dan overgenomen worden zodat het departement boekhouding van het FAVV gemakkelijk kan betalen.

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 11 3.3 PROJECT EXTLAB -Een toepassing die de externe labs zal toelaten om de resultaten van analyses die ze uitvoeren voor het Agentschap op vraag van het Agentschap kunnen rapporteren zodat een snelle datatransmissie binnen het Agentschap mogelijk is. -Hierin zal volgende info moeten meegedeeld worden : -De resultaten van de analyses -De prijs (indien in het kader van het controleprogramma zal dit overgenomen worden uit de ingediende prijs waarbij aanpassing niet mogelijk is, maar wel een extra kost als er een bijkomende analyse is uitgevoerd) -Ingeval van overschrijding van de norm, de meetonzekerheid -…

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 12 3.4 VERLOOP PROJECT  Verloop: -Door omstandigheden buiten onze wil om en buiten de wil om van Siemens is de initiële deadline verschoven van 1 oktober 2006 naar 1 april 2007. -Vorming voor de externe laboratoria omtrent het gebruik van de modules EXTLAB en LABNET zullen gegeven worden in de maanden februari/maart

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 4. LIJST VAN AFKORTINGEN  BPR : Bussiness Process Re-engineering  FAVV : Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen  FTE : Full-Time Equivalent  ICT : Informatie and Communicatie Technologie  ISO : International Standards Organisation  LIMS :Laboratory Information Management System


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 Vormingssessie Laboratoria DIAINE SACHA 2006/09/13 DG Laboratoria FOODLIMS FAVV."

Verwante presentaties


Ads door Google