De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter Directeur-generaal Laboratoria Management en Operationeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter Directeur-generaal Laboratoria Management en Operationeel."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter Directeur-generaal Laboratoria Management en Operationeel Plan (april 2006 – Maart 2009) Vormingssessie Laboratoria

2 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2 Inhoudsopgave  1. Inleiding  2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers  3. Activiteitenmodel en missie  4. Netwerk van Laboratoria: Organisatie (Intranet)  5. Strategische en operationele doelstellingen  6. Conclusies  7. Contact

3 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3 1. Inleiding  Wettelijk kader -KB van 2001/12/06, artikel 10: mandaathouder van een managementfunctie moet drie maanden na de aanstelling een ontwerp van management- en operationeel plan opstellen en voorleggen aan de Gedelegeerd Bestuurder  Historiek -Finalisatie “ontwerp versie 1”: 2006/03/22 -Overleg in Stuurgroep Laboratoria: 2006/04/16 -Overleg met Gedelegeerd Bestuurder: 2006/05/23 -Voorstelling van “ontwerp versie 2”: 2006/06/19 -Publicatie zowel op Intranet als Internet van de “definitieve versie 1”: 2006/07 en 2006/08  Inhoud -Omschrijving beheersopdrachten en verplichtingen -Strategische doelstellingen -Operationele doelstellingen -Budgettair kader

4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 4 2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers

5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5 2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers: Het personeelsplan voor 2005 is afgestemd op het toekomstige activiteitenmodel (totaal 1290 FTE’s) Strategische planning voor budget, HR, ICT ICT service levels & partner mgmt HR Management Facturatie & Inningen Preventie en bescherming op het werk (Budg+Analyt) Boekhouding Uitvoeren Budget Controle ICT operationeel beheer Ondersteuning logistiek, juridisch, vertalen Ondersteunende Diensten Opstellen management- plannen Relaties met stakeholders Uitwerken Crisisstrategie Opleiding geven Opstellen en beheer Communicatieprogr amma’s Interne Audit & Kwaliteitszorg Bepalen communicatie- strategie Fondsenbeheer voor derden Algemeen Beheer Opvolgen en evaluatie van risicobeoordeling Analyse input van de sectoren Analyse van Europese berichten (RASFF) Analyse van meldingen/klachten Uitwerken controle- strategie ControleProgramma evaluatie Ontwerpen Controle Programma Richtlijnen voor Controles Vereenvoudiging van wetgeving Vastleggen Partner Strategie Opvolging (sub)contractors Contractor Performance Monitoring Opmaken planning binnen PCE Subcontractors en Sectoren relatiebeheer Opmaak controle planning per sector/PCE Vastleggen Controle & inspectie strategie evaluatie van performantie van controles Uitvoering controles uit controle- programma Controle op de werking van OCI Coordinatie en evaluatie van buitendiensten Vastleggen van richtlijnen voor opvolging Afleveren certificaten controlerapportering Fraude-bestrijding Afleveren erkenningen Opvolgen vaststellingen (non conformiteiten wanbetalers, PV’s) Opvolgingscontrole meldingsplicht klachten Ondersteunen Wetenschappelijk comite Opvolgen Wetgevend kader Advies geven rond wetgeving Uitvoering Controles op aanvraag - verplicht - ten dienste - grensposten opzetten verbeterings- programmma’s Workforce Planning Validatie van sectorgidsen Omzetten (EU) reglementering Dispatching van monsters Vastleggen Labo Strategie & kwaliteitsnormen Labo Planning & prijsopvolging Organisatie ringtesten Uitvoeren van labo analyses Uitvoeren van analyses voor derden Erkennen van Labo’s Relatiebeheer met (lokale) overheden Uitvoeren controles voor derden ACS-audits op aanvraag Opstellen Controle checklists Uitwerken risico- strategie Opzetten traceerbaarheid Opvolging Controles Uitvoering Controles Controle- plannen Risico Beoordeling Programma- beleid Analyses- labo’s CODA dierenziekten Europese RAS opvolging Feedback naar bedrijven Synthese & evaluatie van controle- & analyseresultaten Laborapportering Crisis- en incidenten- management Strategie richting geven Management controle aktiviteiten Uitvoering Vakbondsoverleg Rapportering aan derden 52 niv A 9 niv B 11 niv C 5 niv D 77 FTE’s 34 FTE’s 16.5 niv A 6 niv B 6 niv C 5 niv D 42 niv A 7 niv B 25 niv C 16 niv D 90 FTE’s 696 FTE’s 43 niv A 68 niv B 17 niv C 34 niv D 162 FTE’s 64 niv A 44 niv B 56 niv C 66 niv D 231 FTE’s 522 Techn 211 niv A 247 niv B 60 niv C 4 niv D 174 Staff 45 niv A 6 niv B 71 niv C 52 niv D

6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 6 2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers: Personeelsplan 2008 gebaseerd op het scenario van 100 % ACS en na BPR en automatisering (totaal 1080 FTE’s excl. audits) Strategische planning voor budget, HR, ICT ICT service levels & partner mgmt HR Management Facturatie & Inningen Preventie en bescherming op het werk (Budg+Analyt) Boekhouding Uitvoeren Budget Controle ICT operationeel beheer Ondersteuning logistiek, juridisch, vertalen Ondersteunende Diensten Opstellen management- plannen Relaties met stakeholders Uitwerken Crisisstrategie Opleiding geven Opstellen en beheer Communicatieprogr amma’s Interne Audit & Kwaliteitszorg Bepalen communicatie- strategie Fondsenbeheer voor derden Algemeen Beheer Opvolgen en evaluatie van risicobeoordeling Analyse input van de sectoren Analyse van Europese berichten (RASFF) Analyse van meldingen/klachten Uitwerken controle- strategie ControleProgramma evaluatie Ontwerpen Controle Programma Richtlijnen voor Controles Vereenvoudiging van wetgeving Vastleggen Partner Strategie Opvolging (sub)contractors Contractor Performance Monitoring Opmaken planning binnen PCE Subcontractors en Sectoren relatiebeheer Opmaak controle planning per sector/PCE Vastleggen Controle & inspectie strategie evaluatie van performantie van controles Uitvoering controles uit controle- programma Controle op de werking van OCI Coordinatie en evaluatie van buitendiensten Vastleggen van richtlijnen voor opvolging Afleveren certificaten controlerapportering Fraude-bestrijding Afleveren erkenningen Opvolgen vaststellingen (non conformiteiten wanbetalers, PV’s) Opvolgingscontrole meldingsplicht klachten Ondersteunen Wetenschappelijk comite Opvolgen Wetgevend kader Advies geven rond wetgeving Uitvoering Controles op aanvraag - verplicht - ten dienste - grensposten opzetten verbeterings- programmma’s Workforce Planning Validatie van sectorgidsen Omzetten (EU) reglementering Dispatching van monsters Vastleggen Labo Strategie & kwaliteitsnormen Labo Planning & prijsopvolging Organisatie ringtesten Uitvoeren van labo analyses Uitvoeren van analyses voor derden Erkennen van Labo’s Relatiebeheer met (lokale) overheden Uitvoeren controles voor derden ACS-audits op aanvraag Opstellen Controle checklists Uitwerken risico- strategie Opzetten traceerbaarheid Opvolging Controles Uitvoering Controles Controle- plannen Risico Beoordeling Programma- beleid Analyses- labo’s CODA dierenziekten Europese RAS opvolging Feedback naar bedrijven Synthese & evaluatie van controle- & analyseresultaten Laborapportering Crisis- en incidenten- management Strategie richting geven Management controle aktiviteiten Uitvoering Vakbondsoverleg Rapportering aan derden 74 FTE’s 34 FTE’s 86 FTE’s 522 FTE’s 370 controleurs 140 + 11 support 149 FTE’s 215 FTE’s 89,5 FTE’s ACS audits

7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 7 2. Plaats Bestuur en enkele kerncijfers: voorstel begroting 2007

8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 8 3. Activiteitenmodel en missie Analyses - labo’s Dispatching van monsters Vastleggen labostrategie & kwaliteitsnormen Labo planning & prijsopvolging Uitvoeren van analyses voor derden Erkennen van labo’s Laborapportering Organisatie ringtesten Uitvoeren van labo analyses

9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9 3. Activiteitenmodel en missie  Missie van het Agentschap: Waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant  Missie van het Bestuur: Het netwerk van laboratoria heeft als kerntaak om nauwkeurige resultaten af te leveren en dit binnen een afgesproken en zo kort mogelijke levertijd en aan een economische verantwoorde prijs

10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 10 4. Netwerk van Laboratoria: Organisatie Centraal Bestuur Laboratoria FAVV (5) Erkende laboratoria (42 op 2006/06/19) K.B. 15/04/05 Nationale Referentie Laboratoria (7) Routine-analyses ISO 17025 accreditatie Verordening (EG) nr. 882/2004

11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 11 4. Netwerk van Laboratoria: Organisatie Gentbrugge - residuen, contaminanten (hormonen, diergeneesmiddelen, zware metalen…) - anorganische chemie, meststoffen, bodemverbeterende middelen - diervoeders, voedingsmiddelen Tervuren - residuen, contaminanten (mycotoxines, dioxines, PCB, PAH…, antibiotica, coccididiostatica… - vitamines Melle - microbiologie - dispatching - chemie Gembloux - microbiologie / chromatografie - dispatching Luik - analyse der hoofdbestandelen - phytopharmaca: formulering - bewaarmiddelen - bestraalde voedingsmiddelen

12 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 12 5. Strategische en operationele doelstellingen  SD2: Communicatie naar bedrijven en consumenten (4 OD)  SD3: Kwaliteitszorg / Een beheer voeren op basis van een besturingsmodel (9 OD)  SD5: Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (3 OD)  SD6: Competente en gemotiveerde medewerkers/ Het scheppen van een stimulerende werkomgeving voor de medewerkers (8 OD)  SD7: Samenwerking met andere overheden (4OD)  SD8: Efficiënt (crisis)beheer (4 OD)  SD11: Privaat-publieke samenwerking (3 OD)  SD13: Uitbouwen netwerk referentielaboratoria (3 OD)  SD14: De werking van de laboratoria houdt rekening met veiligheid en milieu (3 OD)  Totaal: 8 SD, 41 OD

13 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 13 5. Strategische en operationele doelstellingen  Communicatie naar bedrijven en consumenten -Verder ontwikkelen website -Gerichte communicatie naar EC en naar derde laboratoria -Zichtbaarheid verhogen op internationaal vlak -Verder uitbouwen structureel overleg met derde laboratoria  Kwaliteitszorg / Een beheer voeren op basis van een besturingsmodel -Verdere uitbouw van de accreditatie van de 5 FAVV labs -Uitbouwen prestatiemeetsysteem -Uitbouwen interne audit labs (ISO-17025) en hoofdbestuur (ISO-9001) -Harmoniseren kwaliteitssysteem binnen de 5 FAVV laboratoria -Aanvragen certificatie-audit ISO-9001 Hoofdbestuur

14 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 14 5. Strategische en operationele doelstellingen  Kwaliteitszorg / Een beheer voeren op basis van een besturingsmodel -Oprichten inspectiegroep voor controles bij derde laboratoria -Voldoen aan kwaliteitscriteria opgelegd door EC  Aanpassen KB erkenningen  Inventariseren kwaliteitscriteria microbiologie en scheikunde  Vorming en opleiding verzorgen eigen labs en derde laboratoria  Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer -Delta-analyse LIMS -Invoeren LIMS -Uitbouwen van clusters en Centers of Competence  Competente en gemotiveerde medewerkers / het scheppen van een stimulerende werkomgeving -Onthaal en coaching nieuwe medewerkers -Proces optimaliseren en automatiseren tweede cyclus ontwikkelcirkels

15 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15 5. Strategische en operationele doelstellingen  Competente en gemotiveerde medewerkers / het scheppen van een stimulerende werkomgeving -Exploiteren resultaten eerste cyclus -Uitbouwen strategie competentiemanagement -Opstarten Erasmus project intra FAVV labs en referentielabs -Voorzien van technische opleidingen  Opstellen behoeftenplan en inschatting kostprijs  Voorzien in geautomatiseerde bibliotheken en opzoeksysteem -Uitwerken van een deontologische code  Samenwerking met andere overheden / binnen een internationale context -Samenwerking met lokale overheden  Inventarisatie lokale laboratoria/DGZ/ARSIA/BIRB  Concretisering afspraken via protocol/BIRB

16 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 16 5. Strategische en operationele doelstellingen  Samenwerking met andere overheden / binnen een internationale context -Samenwerking met lokale overheden  Concretisering afspraken via wetgeving met DGZ/ARSIA  Uitbouwen van een netwerk CEN/Codex Alimentarius/AOAC  Efficient (crisis)beheer / Doorlooptijden van de analyses in overeenstemming met de verwachtingen van de opdrachtgever -Uitbouwen van Lablib -Verder doorvoeren van de rationalisatie -Uitbouwen business unit dispatching en ringtesten -Opbouwen van een intralab team voor crisisanalyses

17 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 17 5. Strategische en operationele doelstellingen  Privaat-publieke samenwerking -Opvolging laboratoria criteria erkenningsbesluit -Samenwerking met Belac verder uitwerken -Uitwerken van een validatie- en meetonzekerheidsmethodiek  Uitbouwen netwerk referentielaboratoria -Inventarisatie en behoeften in relatie tot de Europese regelgeving -Opstellen template file modelcontract -Opstellen prestatiemeetindicatoren  De werking van het labo houdt rekening met veiligheid en milieu -Opvolging van de exploitatie-eisen en de veiligheidseisen -Invoeren van de toepasselijke delen van EMS (ISO-14011) -Heroriëntering taken Melle/Gentbrugge indien geen fusie / Verhuis Wandre

18 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 18 6. Conclusies  Accreditatie volgens ISO-17025 voor alle parameters/matrices in het controleprogramma  Rationalisatie moet nog verder doorgevoerd worden -Apparatuur -Combinatie analyses -Reagentia en onderhoudscontracten  Invoeren van prestatiemeetsystemen en benchmarking  Oprichten van zelfstandige business units (Ringtesten, 5 FAVV Labs, Dispatchingcentra)  Uitwisseling van kennis via cluster-groepen (migratie, zware metalen, massa spectrometrie, microscopie, bio-sensoren…)  Management plan van de Directeur-generaal ligt volledig in het verlengde van het Business plan van de Gedelegeerd Bestuurder

19 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 19 7. Contact  Alle contacten met Brussel via het Hoofdbestuur Laboratoria  Intranet, rubriek Laboratoria  Internet: www.favv.be >Beroepssectoren> Aparte Rubriek “Laboratoria”www.favv.be  WTC III, Simon Bolivarlaan 30, B-1000 Brussel, 20 ste verdieping  Tel.: + 32 2 208 47 42  Telefax: + 32 2 208 49 75  E-mail: Myriam.Cheyns@favv.be: coördinatie personeel; Nancy.Dumont@afsca.be: coördinatie budgetMyriam.Cheyns@favv.be Nancy.Dumont@afsca.be


Download ppt "Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 1 13/09/2006 ir. Geert De Poorter Directeur-generaal Laboratoria Management en Operationeel."

Verwante presentaties


Ads door Google