De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paperless Douane en Accijnzen en Vereenvoudigde procedures

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paperless Douane en Accijnzen en Vereenvoudigde procedures"— Transcript van de presentatie:

1 Paperless Douane en Accijnzen en Vereenvoudigde procedures
CONCLUSIES Break-out sessie 1.1, 1.2 en 3

2 Inleiding Break-out sessie 2, “wat zijn de voornaamste voordelen die u verwacht van elektronisch aangeven ?”, werd omwille van de geringe interesse niet georganiseerd. Voor break-out sessie 1, “Zijn vereenvoudigde procedures nog nodig, als u over de mogelijkheid beschikt om elektronisch aan te geven ?” was er daarentegen een zeer grote interesse en werden er twee groepen georganiseerd. 23 maart 2005

3 Break out sessie 1.1 – Zijn vereenvoudigde procedures nog nodig ?
Ja Niet alle informatie is beschikbaar bij het aanbieden van de goederen Kostenstructuur voor inzameling van gegevens kan verschillen van onderneming tot onderneming Gerelateerd aan soepelheid van rectificatieprocedure Terugkeer van exemplaar 3 is onzeker. Met NCTS kan de onderneming de vaststelling van het uitgaan beter onder controle houden en is de globalisatie van de uitvoerformaliteiten zinvol. Korte termijn oplossing <-> lange termijn (5 jaar). Op korte termijn kan het blijven aanhouden van de vereenvoudigingen de reeds gerealiseerde efficientiewinst bestendigen. Bij het uitwerken van een oplossing op langere termijn, kan het proces volledig herzien worden en door maximaal gebruik van de mogelijkheden die elektronisch aangeven biedt een aantal vereenvoudigingen overbodig maken. Globalisatie blijft zinvol voor overgang van de ene regeling naar de andere regeling en om het aantal berichten met betrekking tot interne bewegingen te beperken. Als noodprocedure, voor zover de procesflow van PLDA kan worden aangehouden. Capaciteit bewaken 23 maart 2005

4 Break out sessie 1.2 Zijn vereenvoudigde procedures nog nodig ?
Globalisatie Zal PLDA in staat zijn om de miljoenen transacties te verwerken Er zijn enorm veel interne beweging Wat met het controleaspect op deze interne beweging, gaan deze telkens door selectie waardoor het aantal controles enorm zou toenemen Globalisatie uitvoer – NCTS Wanneer is ECS op EU niveau van toepassing en roll out schema Niet toepassen van globalisatie zal het aantal regularisaties doen toenemen. De vraag stelt zich hoe gemakkelijk deze gaan toegepast worden. Technische Kan SAP rechtstreeks communiceren met PLDA ? Tijd release goederen ? Kan PLDA garanderen dat de vrijgave versneld. Moet er ook nog cumulatief een release worden gegeven door NCTS ? 23 maart 2005

5 Break out sessie 1. 2. Zijn vereenvoudigde procedures nog nodig
Break out sessie Zijn vereenvoudigde procedures nog nodig ? (vervolg) Wie kent een ID-nummer toe aan de aangifte ? Betalingen: Globalisatie 1 x maand Wie maakt de berekening van het verschuldigde bedrag Fysieke controle: Welke gegevens en documentenmoeten beschikbaar zijn ? Certificering Hoe gaat dit gebeuren ? Prenotificatie Welke gegevens kunnen of moeten worden ingestuurd ? Blijft de faciliteit van kennisgeving dmv planning bestaan ? Hoeveel tijd is er om over te schakelen ? Vervanging vergunningen: welke vergunningen ? 23 maart 2005

6 Break out sessie 3 Wat is vereist om PLDA succesvol te starten ?
Opmerkingen met betrekking tot IT organisatie Stabiele testomgeving Test scenario’s Verregaande integratie met andere administraties/organisaties BTW Vergunningen Andere lidstaten Toepassingen opgelegd door Europese Commissie Gaat de IT uitrusting aanwezig zijn op 1 januari 2006? Helpdesk 24/24 voor ICT problemen en problemen met de toepassing 23 maart 2005

7 Break out sessie 3 Wat is vereist om PLDA succesvol te starten ?
Opleiding en communicatie Goede Opleiding voorzien voor de ambtenaren en de handel Is individuele begeleiding mogelijk voor een bedrijf Organiseren van sessies met ICT diensten Functie helpdesk : geven van informatie Vraag om ook in het Engels te communiceren ( MIG’s, andere documenten) 23 maart 2005

8 Break out sessie 3 Wat is vereist om PLDA succesvol te starten ?
Wetgeving en procedure Uitdrukken van papieren aangiften verminderen tot het absolute minimum Bv exemplaar 3 van de uitvoeraangifte Impact van PLDA op bestaande procedures Blijven systemen zoals plaatselijk gebruik van IT systemen van de economische operatoren van toepassing Versnelde vrijgave van de borg Versnelde vrijgave van goederen 23 maart 2005


Download ppt "Paperless Douane en Accijnzen en Vereenvoudigde procedures"

Verwante presentaties


Ads door Google