De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA"— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA
Nota gericht aan de economische operatoren Die geen houder zijn van een kredietrekening Enig kantoor - Dienst « Ontvangsten »

2 Inhoud Inleiding Nieuwe PCR Klantenrekening Contante betaling Aangifte
Opstellen Inbrengen in PLDA Betaling

3 1. Inleiding Het doel van deze nota is om informatie te verstrekken over de richtlijnen met betrekking tot de betalingen in PLDA en meer bepaald met betrekking tot bepaalde nieuwigheden: - de nieuwe PCR; - de klantenrekening; - de betaling voor aangiften via de rubriek FRCT van uw klantenrekening; - …

4 2. Nieuwe PCR Vanaf de maand februari 2008, moeten alle betalingen ten gunste van de Administratie van douane en accijnzen worden uitgevoerd op de PCR van het Enig kantoor :

5 3. De klantenrekening Ieder houder van een vergunning of begunstigde van een borgstelling beschikt in PLDA over een klantenrekening. Het nummer van de klantenrekening is als volgt gestructureerd: 3 cijfers 2 letters 4 cijfers = code van het kantoor Voorbeeld : 016DA8815 Dit nummer kan u bezorgt worden bij uw hulpkantoor of op eenvoudige aanvraag per bij het Enig kantoor op volgend adres: De klantenrekening kan geraadpleegd worden met PLDA-web. Meer informatie over de registratieformaliteiten voor het gebruik van PLDA-web is beschikbaar op de website: . Bijkomende informatie kan u bekomen bij de Helpdesk van het Enig kantoor (0257/933.33). = SADBEL nummer

6 3. De klantenrekening : FRCT
Iedere houder van een vergunning of begunstigde van borgstelling beschikt in PLDA over een klantenrekening; op deze rekening is een rubriek « FRCT » (Flexibele Rekening voor Contante Transacties) voorzien Dit laat u toe om een som naar u keuze te storten op de PCR van het Enig kantoor, die zelf kan aanwenden voor de betaling van de verrichtingen die u hiervoor markeert. Op deze manier kan u meerbepaald een bedrag voorzien dat u zal aanwenden voor de aangiften die u zelf in PLDA aanmaakt of die u overmaakt aan het hulpkantoor om ze in PLDA in te brengen.

7 4. Contante betaling In geld of met een cheque op een hulpkantoor (geen wijziging ten aanzien van de huidige situatie). Op de PCR van het Enig kantoor met een betalingsmededeling, meer bepaald de betalingsmededeling opgenomen in de uitnodiging tot betalen. Op de PCR van het Enig kantoor met een betalingsmededeling, meer bepaald het nummer van uw klantenrekening gevold door /F voor de betaling van aangiften (IM, AC …). Voorbeeld : 016DA8815/F

8 5. Aangifte De aangiften worden door u opgesteld.
Opstellen De aangiften worden door u opgesteld. Le document officiel sera délivré par PLDA.

9 5. Aangifte De aangiften kunnen worden ingebracht in PLDA
Inbrengen in PLDA De aangiften kunnen worden ingebracht in PLDA - hetzij onmiddellijk door u. Voor alle praktische inlichtingen kan u de web-site consulteren ( ) en Helpdesk van het Enig kantoor contacteren (02/ ). - hetzij door een ambtenaar van het hulpkantoor waaronder u resorteert.

10 5. Aangifte Betaling nummer klantenrekening/F.
U moet volgende betalingsmededeling gebruiken : nummer klantenrekening/F. De som zal automatisch geboekt worden op uw klantenrekening, rubriek FRCT (zie voorbeeld van het scherm hierna). De aangifte wordt automatisch geldiggemaakt als: de betaling vooraf werd uitgevoerd en geboekt op uw klantenrekening en als 2 . in de aangifte volgende vermeldingen werden opgenomen - “Speciën” in vak 47 (Wijze van betaling) en - het nummer van uw klantenrekening in vak 48 (Uitstel van betaling). Het bedrag van de verschuldigdheden van de aangifte zal automatisch worden afgenomen op uw FRCT.

11


Download ppt "Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA"

Verwante presentaties


Ads door Google