De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA Nota gericht aan houders van een kredietrekening Enig kantoor - Dienst « Ontvangsten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA Nota gericht aan houders van een kredietrekening Enig kantoor - Dienst « Ontvangsten."— Transcript van de presentatie:

1 Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA Nota gericht aan houders van een kredietrekening Enig kantoor - Dienst « Ontvangsten »

2 Inhoud 1.Inleiding 2.Nieuwe PCR 3.Klantenrekening 4.Contante betaling 5.Uitgestelde betaling (kredietrekening) •Automatische aanzuivering * Voorbeelden * mogelijke aanwending van een teveel betaalde som •Manuele aanzuivering

3 1.Inleiding •Het doel van deze nota is om u te informeren over de bepalingen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in pLDA en meer in het bijzonder bepaalde nieuwigheden: : - de nieuwe PCR; - de klantenrekening; - de automatische aanzuivering van de kredietrekeningen bij gebruik van de bepaalde betalingsmededelingen; - de mogelijkheid om geld te storten of over te schrijven op uw lantenrekening (rubriek FRCT); - …

4 2. Nieuwe PCR Vanaf de maand februari 2008 moeten alle betalingen ten gunste van de Administratie van douane en accijnzen worden uitgevoerd ten gunste van de PCR van het Enig kantoor: 679-2002705-43

5 3.De klantenrekening •Iedere houder van een vergunning of begunstigde van een borgstelling beschikt in PLDA over een klantenrekening omvattende de kredietrekening en de FRCT. •Het nummer van de klantenrekening is als volgt opgebouwd: –3 cijfers –2 letters –4 cijfers = code van het kantoor voorbeeld : 016DA8815 •De klantenrekening kan geraadpleegd worden met PLDA-web. Meer informatie over de registratieformaliteiten voor het gebruik van PLDA-web is beschikbaar op de website: http://plda.fgov.be/nl/registratie. Bijkomende informatie kan u bekomen bij de Helpdesk van het Enig kantoor (0257/933.33).http://plda.fgov.be/nl/registratie = SADBEL nummer

6 4.Contante betaling •In speciën of met een cheque op het hulpkantoor. •Op de PCR van het Enig kantoor met als betalingsmededeling, de mededeling die werd vermeld op de uitnodiging tot betalen. •Op de PCR van het Enig kantoor met als betalinsmededeling het nummer van de klantenrekening gevolgd door /F Voorbeeld : 016DA8815/F Indien u deze mededeling gebruikt, wordt de som automatisch geboekt op de FRCT post van uw klantenrekening. U kan deze som aanwenden voor de validatie van een aangifte door het opnemen van volgende vermeldingen op de - “Speciën” in vak 47 (Wijze van betaling) en - het nummer van uw klantenrekening in vak 48 (Uitstel van betaling). Het bedrag van de verschuldigdheden zal automatisch worden afgehouden op uw FRCT. De sommen op deze rekening kunnen ook een andere bestemming krijgen (aanzuivering van vervaldagen van uw kredietrekening, betaling van een schuld …). Voor deze gevallen is de verwerking niet geautomatiseerd. U moet een schriftelijke aanvraag overmaken aan het Enig kantoor op volgend adres: buek.ont-rec@minfin.fed.be

7 5.Uitgestelde betaling (kredietrekening) •PLDA zorgt voor een automatische aanzuivering van de kredietrekeningen bij gebruik van een betalingsmededeling die volgens welbepaalde criteria werd opgebouwd. •Er zijn drie types mededelingen mogelijk (zie volgende voorbeelden): 1. Nummer klantenrekening/E = betaling van de eerste niet aangezuiverde betalingstermijn voorbeeld : 016DA8815/E 2. Nummer van de klantenrekening/week = betaling van de boekingen op een welbepaalde week voorbeeld : 016DA8815/W1208 3. Nummber van de klantenrekening/maand = betaling van de boekingen op een welbepaalde maand voorbeeld : 016DA8815/M0108 •Voordeel : snelle aanzuivering (er is geen manuele tussenkomst vereist van het Enig kantoor) Geautomatiseerde aanzuiveringen

8 1. 009AA8902/E = Betaling van de eerste niet aangezuiverde vervaldag (zijnde in onderstaand voorbeeld de vervaldag van 20/09/2007) Vervaldag 20/09/2007Betaling = 24899.03

9 2. 009AA8902/W3707 = betaling van de boeking op een welbepaalde week (zijnde in onderstaand voorbeeld week 37) Week 37 Betaling = 121761.31

10 3. 009AA8902/M1007 = betaling van de boekingen op een welbepaalde maand (zijnde in onderstaand voorbeeld maand 10) Week 37Betaling = 3524.18

11 5. Uitgestelde betaling (kredietrekening) •Indien de betaalde som groter is dan het bedrag van de openstaande vervaldag, moet aan het surplus een bestemming worden gegeven. Rekening houden met de centralisatie en de automatisering van de kredietrekeningen, werd in PLDA een procedure uitgewerkt, die op basis van 4 vooraf gekozen opties voor een automatische toewijzing van het eventuele surplus zorgt. •De eerste optie is de « standaard » optie. Voor de andere opties moet een schriftelijke aanvraag worden overgemaakt aan de dienst « Ontvangsten » van het Enig kantoor: buek.ont-rec@minfin.fed.be buek.ont-rec@minfin.fed.be •Opties –1. toewijzing aan de “normale” sommen in beraad (standaard optie) –2. automatische aanzuivering op volgende openstaande termijn(en), en daarna toewijzing de “normale” sommen in beraad –3. automatische toewijzing aan de FRCT –4. automatische aanzuivering op volgende openstaande termijn(en), en daarna toewijzing en daarna toewijzing aan de FRCT •De FRCT optie laat toe om de hieraan toegewezen som te visualiseren op uw kredietrekening (wat niet het geval i voor de “normale” sommen in beraad. Aanwending van het teveel betaalde

12 5. Uitgestelde betaling (kredietrekening) •Iedere mededeling die afwijkt van voorgaande voorschriften heeft voor gevolg dat de dienst “ontvangsten” van het Enig kantoor moet instaan voor een manuele aanzuivering en bijgevolg dat de aanzuivering van u rekening meer tijd in beslag vraagt. •Een “andere” betalingsmededeling kan het gevolg zijn van hetzij het niet naleven van de regels voor opbouw van de mededeling, hetzij van een uitdrukkelijk gewilde andere mededeling. •De meest voorkomende fouten zijn : - geen mededeling; - spaties tussen de karakters (voorbeeld: 016DA_8815/ E); - toevoeging van een andere mededeling (voorbeeld : 016DA8815/W5107 W5207); - …. •Indien u, om welke reden dan ook, geen mededeling meegeeft die herkenbaar is door het system, geef dan in de mededeling  hetzij het nummer van klantenrekening gevolgd door een duidelijke verwijzing naar wat er betaald wordt (voorbeeld: 016DA8815/W5107 Code 100 om aan te duiden dat u een betaling uitvoert voor bedragen geboekt op code 100 van week 51)  hetzij het nummer van rekening en de vermelding “zie email” In dat geval weten wij dat u wil dat de sommen worden aangewend volgens de instructies die u heb overgemaakt met de email die u naar onderstaand adres hebt gestuurd. In de betreft van de email vermeld u eveneens het nummer van uw klantenrekening: buek.ont-rec@minfin.fed.be Manuele aanzuivering


Download ppt "Richtlijnen met betrekking tot de verwerking van de betalingen in PLDA Nota gericht aan houders van een kredietrekening Enig kantoor - Dienst « Ontvangsten."

Verwante presentaties


Ads door Google