De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

My Rent demo 1 TA_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "My Rent demo 1 TA_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving."— Transcript van de presentatie:

1 My Rent demo 1 TA_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving

2 My Rent demo 1 TA_01102011 2 voor wat betreft het “ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract en de plaatsbeschrijving” - zie demo 2 WELKOMWELKOM

3 My Rent demo 1 TA_01102011 3 1. Klik hier Aangeboden model- contracten ‘bekijken’ ? 2. Klik hier

4 My Rent demo 1 TA_01102011 4 3. Klik hier 4. Klik hier 5. Klik hier 6. Maak uw keuze en bekijk het model en/of de toelichting 7. Bekijk het model plaatsbeschrijving

5 My Rent demo 1 TA_01102011 5 Organisaties contacteren ? 1. Klik hier 2. Maak uw keuze

6 My Rent demo 1 TA_01102011 6 1. Klik hier Huurcontract opmaken ? 2. Klik hier 3. Maak uw keuze

7 My Rent demo 1 TA_01102011 7 Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! I ndien u gekozen heeft voor het model Test Aankoop Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s) 2. Geef bij voorkeur ook het nationaal nummer in van elke verhuurder! 1.Klik aan of deze verhuurder een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is, en vul de gevraagde gegevens aan 3. Geef één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 4. Geef ook één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst !

8 My Rent demo 1 TA_01102011 8 Indien er nog een verhuurder is, geeft u ook zijn gegevens in via bovenstaand scherm Nadat alle verplichte gegevens zijn aangevuld : Nadat alle verhuurders zijn opgenomen : 6. Klik hier Deze verhuurder is nu opgenomen in de lijst van verhuurders ! 5. Klik hier Gebruik de voorziene icoontjes om de gegevens van een verhuurder te wijzigen of te verwijderen

9 My Rent demo 1 TA_01102011 9 Nadat alle huurders zijn opgenomen : Klik hier Vul nu op dezelfde manier de gegevens aan van de huurder(s)

10 My Rent demo 1 TA_01102011 10 Vul nu ook de gegevens aan van het verhuurde goed

11 My Rent demo 1 TA_01102011 11 Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! Opmerking : de eigenaar-verhuurder vindt de afdeling, de sectie en het (de) perceelnummer(s) op zijn aanslagbiljet onroerende voor- heffing ! Opmerking : door de ingave onder 1. en 2. kan het bevoegde registratie- kantoor automatisch worden bepaald ! 1. Geef na het invoegen van de postcode één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 2. Geef één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst ! 3. Voeg bij voorkeur ook de kadas- trale gegevens toe. Toevoegen via ‘+’ ! Verwijderen via ’x’!

12 My Rent demo 1 TA_01102011 12 Het goed is nu opgenomen !! 4. Aanduiding van alle ruimtes en delen van het gebouw voorwerp van de huur 5. Nadat alle gegevens van het goed zijn ingevuld: 6. Klik hier Opgelet!!

13 My Rent demo 1 TA_01102011 13 Vul tot slot de verdere gegevens van het contract aan

14 My Rent demo 1 TA_01102011 14 1. Kies de datum van aanvang van de huur met behulp van het kalenderschermpje 2. Vink aan of het om een contract van 9 jaar of om een contract van maximum 3 jaar gaat

15 My Rent demo 1 TA_01102011 15 Indien 9 jaar Indien maximum 3 jaar 7. Vul het bedrag van de huurprijs aan en, voorkomend, het aanvangsindexcijfer (*) (**) (*) het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract !  Zie http://economie.fgov.be/nl/statistieken/http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/consumptieprijsindexen/ (**) Indexatie van de huurprijs kan enkel worden uitgesloten indien u dit opneemt in de bijzondere bepalingen (klik dan op ‘ja’ – zie ook volgende slide) 3. maak uw keuze 4. maak uw keuze 5. vul aan 6. maak uw keuze

16 My Rent demo 1 TA_01102011 16 8. Waarborg? Maak uw keuze ! 9. Kosten, Lasten Zo het moeilijk of onmogelijk blijkt de werkelijke kosten te bepalen, mogen de partijen een systeem van forfaitaire lasten voorzien. In dat geval wordt in artikel 5 enkel opgenomen : ”Een forfaitair bedrag van * euro per maand is ten laste van de huurder voor de kosten.” Max 2 maanden huur Max 3 maanden huur

17 My Rent demo 1 TA_01102011 17 10. Een bijzondere voorwaarde kan worden opgenomen Indien u bvb. wenst dat het geregistreerde huurcontract door het registratiekantoor niet aan de verhuurder wordt bezorgd maar aan de huurder kan u dat in dit vak opnemen. Indien u de indexatie wenst uit te sluiten kan u deze keuze maken op het scherm. De nodige clausule wordt dan automatisch opgenomen in het vak ‘bijzondere voorwaarden’. 11. Plaats en datum van ondertekening

18 My Rent demo 1 TA_01102011 18 Klik nadat alle gewenste gegevens zijn ingevuld hier

19 My Rent demo 1 TA_01102011 19 U krijgt een overzicht van alle ingebrachte gegevens

20 My Rent demo 1 TA_01102011 20 U vindt hier alle contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen !

21 My Rent demo 1 TA_01102011 21 Print het in Pdf-formaat getoonde contract af (in zoveel exemplaren als er partijen zijn), en maak uw keuze uit één van de hiernavermelde opties!

22 My Rent demo 1 TA_01102011 22 Na het ontwerpcontract volgt tevens een ontwerp van de beginpagina en de slotpagina van de plaatsbeschrijving. Lees deze begin- en slotpagina aandachtig en volg de erin opgenomen meldingen : -vul de ontbrekende gegevens aan, en -voeg (ten gepasten tijde) tussen begin- en slotpagina de gedetailleerde inventaris

23 My Rent demo 1 TA_01102011 23 Optie 1 : - verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het huurcontract -het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen -het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm) -Opmerking: Ook een plaatsbeschrijving moet verplicht worden opgemaakt en bij het contract worden gevoegd (ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning), ondertekend, en geregistreerd. Zie ook de meldingen op begin- en slotpagina. Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het geregistreerde contract bekijken via MyMinfin. -roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden) 1. Klik hier 3. Klik hier  zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van huurcontract en plaatsbeschrijving 2. Open bijlage 1 en print af 4. Kies de Bijlage 2 (afhankelijk van het gewest waarin verhuurde goed gelegen), open en print af

24 My Rent demo 1 TA_01102011 24 Optie 2 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud nu te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) -klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract) - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1

25 My Rent demo 1 TA_01102011 25 Optie 3 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud later te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) - klik op en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer -voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de toepassing als volgt : -indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…) 1.Klik hier 2.Klik hier 4. Klik hier om het opgezochte xml-bestand toe te voegen 3. Klik hier om het bewaarde bestand op te zoeken. Dit bestand draagt de naam: LeaseContractDeclaration.xml

26 My Rent demo 1 TA_01102011 26


Download ppt "My Rent demo 1 TA_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving."

Verwante presentaties


Ads door Google