De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ingave via het scherm Algemene beschrijving van de toepassing De toepassing is opgebouwd uit drie niveaus : Niveau 1 : verzending en afzender Niveau 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ingave via het scherm Algemene beschrijving van de toepassing De toepassing is opgebouwd uit drie niveaus : Niveau 1 : verzending en afzender Niveau 2."— Transcript van de presentatie:

1 Ingave via het scherm Algemene beschrijving van de toepassing De toepassing is opgebouwd uit drie niveaus : Niveau 1 : verzending en afzender Niveau 2 : aangifte en schuldenaar Niveau 3 : fiche Elk van deze niveaus moet ingevuld worden alvorens te versturen.

2 Hoe bereikt men de invoerschermen? Klik op “Verzending per codering”

3 Hoe bereikt men de invoerschermen? Klik op “Invoerschermen“

4 Scherm verzending - niveau afzender Vul hier de gegevens van de contactpersoon in die technische problemen met betrekking tot de verzending behandelt. Klik vervolgens op het tabblad of de knop “Lijst van de aangiften“

5 Scherm verzending - niveau afzender - Lijst van de aangiften Klik op de knop “Aangifte toevoegen“

6 Aangifte – niveau schuldenaar Vul het KBO-nummer of nationaal nummer van de schuldenaar in. De zoekfunctie vult naam en adres in als ze al gekend zijn uit een eerdere aangifte. Kies de taal waarin de gegevens van de schuldenaar op de fiche moeten verschijnen en vul de gegevens in. Vul de gegevens van de contactpersoon inzake de inhoudelijke gegevens in. Klik vervolgens op het tabblad of de knop “Lijst van de fiches”.

7 Aangifte – niveau schuldenaar - Lijst van de fiches Klik op de knop “Fiche toevoegen”

8 Fiche Kies een type fiche Vul de identificatiegegevens van de genieter in. Vul eventueel de aanvullende gegevens in. Klik vervolgens op het tabblad of de knop “Specifieke informatie”

9 Fiche Vul de specifieke gegevens van de fiche in en klik op de knop “Terug naar de aangifte”.

10 Terug naar de aangifte De ingegeven fiche bevindt zich nu in de lijst van de fiches. U kan nu een nieuwe fiche toevoegen voor dezelfde schuldenaar. Klik op “Fiche toevoegen”. Als u alle fiches voor deze schuldenaar hebt ingegeven klikt u op de knop “Terug naar de Verzending”

11 Verzenden van de aangifte(n) Als u alle aangiften en alle fiches ingegeven hebt kan u alles verzenden. U klikt op de knop “Verzenden”. Klik op de knop “Bevestigen”.

12 Bevestiging van de verzending (‘Verzending bestaat al in BOW’) De boodschap “De verzending bestaat al in BOW” wijst erop dat het volgnummer van de verzending al gebruikt is in een eerdere verzending. Via de knop “Terug naar de verzending” (2 maal) kan u terug naar het verzendingsscherm waar u het volgnummer kan verhogen.

13 Bevestiging van de verzending Op het scherm krijgt u de bevestiging van uw verzending. U ontvangt een refertenummer dat u kan gebruiken in verdere contacten met de Administratie of om uw fiche later online te beheren.. U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met de bevestiging van uw verzending en het refertenummer. Binnen de 48 uur ontvangt u een bericht van verwerking van uw bestand. Om de toepassing te verlaten klikt u op: Opgelet: U krijgt pas opnieuw toegang tot de ingaveschermen na de ontvangst van het bericht van verwerking.

14 Andere functies na de ingave van fiches Op dit moment hebt u uw eerste verzending verstuurd. Als u meerdere fiches indient kan u vooraleer definitief te verzenden volgende zaken doen: –Een aangifte verbeteren, –Een aangifte toevoegen, –Een aangifte annuleren, –Bepaalde fiches verbeteren, –Andere fiches annuleren, –Nog fiches toevoegen. U kan ook de sessie tussentijds verlaten om er later aan verder te werken. Om het risico op verlies van de gegevens te beperken kan u de gegevens tussentijds opslaan via de knop « Voorlopig resultaat bewaren ». Deze functionaliteiten worden in de volgende schermen verduidelijkt.

15 Verzending Om de toepassing te verlaten klik op: Via de knop “TERUG NAAR HET MENU” kan u de sessie beëindigen. Zo kan u de andere functies van het menu bereiken. U kan uw gegevens voorlopig opslaan door te klikken op « VOORLOPIG RESULTAAT BEWAREN ». Zo kan u de sessie verlaten en later verderwerken.

16 Verzending U kan een aangifte annuleren of wijzigen of een nieuwe aangifte toevoegen door te klikken op het tabblad of de knop « LIJST VAN DE AANGIFTEN ».

17 Een aangifte toevoegen, annuleren of wijzigen vóór het verzenden. Om een aangifte te annuleren klik op: Om een aangifte te wijzigen klik op: Om een nieuwe aangifte toe te voegen klikt u op « AANGIFTE TOEVOEGEN ».

18 Een aangifte wijzigen Om de gegevens van de aangifte te wijzigen, doet u de nodige aanpassingen en klikt u op « TERUG NAAR DE VERZENDING » Om in een aangifte een fiche toe te voegen, te annuleren of te wijzigen klikt u op het tabblad of de knop « LIJST VAN DE FICHES »

19 Fiches toevoegen, annuleren of wijzigen Om een nieuwe fiche toe te voegen klikt u op « FICHE TOEVOEGEN » Om een fiche te annuleren klikt u naast de betreffende fiche op Om een fiche te wijzigen klikt u naast de betreffende fiche op

20 Een fiche wijzigen vóór de definitieve verzending De procedure om een fiche te wijzigen vóór het definitieve verzenden is dezelfde als die voor de ingave van een nieuwe fiche zoals beschreven in het eerste deel van de presentatie. Bij het aanroepen van deze functie verschijnen opnieuw de twee ingaveschermen die u eerder ingevuld hebt zodat u ze nu kan verbeteren. Om uw wijzigingen te bevestigen klikt u op « Terug naar de aangifte ».


Download ppt "Ingave via het scherm Algemene beschrijving van de toepassing De toepassing is opgebouwd uit drie niveaus : Niveau 1 : verzending en afzender Niveau 2."

Verwante presentaties


Ads door Google