De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

My Rent demo 1 KAB_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling) en plaatsbeschrijving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "My Rent demo 1 KAB_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling) en plaatsbeschrijving."— Transcript van de presentatie:

1 My Rent demo 1 KAB_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling) en plaatsbeschrijving

2 My Rent demo 1 KAB_01102011 2 voor wat betreft het “ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract en de plaatsbeschrijving” - zie demo 2 WELKOMWELKOM

3 My Rent demo 1 KAB_01102011 3 1. Klik hier Aangeboden model- contracten ‘bekijken’ ? 2. Klik hier

4 My Rent demo 1 KAB_01102011 4 3. Klik hier 4. Klik hier 6. Bekijk het model plaatsbeschrijving 5. Maak uw keuze en bekijk het model

5 My Rent demo 1 KAB_01102011 5 Organisaties contacteren ? 1. Klik hier 2. Maak uw keuze

6 My Rent demo 1 KAB_01102011 6 1. Klik hier Huurcontract opmaken ? 2. Klik hier 3. Maak uw keuze

7 My Rent demo 1 KAB_01102011 7 Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! I ndien u gekozen heeft voor het model v/d Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Vul eerst de gegevens aan van de verhuurder(s) 1.Klik aan of deze verhuurder een ‘particulier’ of een ‘onderneming’ is, en vul de gevraagde gegevens aan 2. Geef bij voorkeur ook het nationaal nummer in van elke verhuurder! 3. Geef één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 4. Geef ook één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst! 5. Indien deze verhuurder een lasthebber heeft aangeduid om het contract voor hem te ondertekenen of iemand maakt zich sterk om voor deze verhuurder te ondertekenen, geeft u hier de gegevens in van de lasthebber/sterkmaker (naam, voornaam, adres)

8 My Rent demo 1 KAB_01102011 8 Deze verhuurder is nu opgenomen in de lijst van verhuurders ! 7. Indien er nog een verhuurder is, geeft u ook zijn gegevens in via bovenstaand scherm 8. Klik hier Nadat alle verplichte gegevens zijn aangevuld : 6. Klik hier Nadat alle verhuurders zijn opgenomen : Gebruik de voorziene icoontjes om de gegevens van een verhuurder te wijzigen of te verwijderen

9 My Rent demo 1 KAB_01102011 9 Vul nu op dezelfde manier de gegevens aan van de huurder(s) Nadat alle huurders zijn opgenomen : Klik hier

10 My Rent demo 1 KAB_01102011 10 Vul nu ook de gegevens aan van het verhuurde goed

11 My Rent demo 1 KAB_01102011 11 Opmerking : velden met een (*) aangeduid moeten verplicht worden aangevuld ! Opmerking : de eigenaar-verhuurder vindt de afdeling, de sectie en het (de) perceelnummer(s) op zijn aanslagbiljet onroerende voor- heffing ! Opmerking : door de ingave onder 1. en 2. kan het bevoegde registratie- kantoor automatisch worden bepaald ! 1. Geef na het invoegen van de postcode één of meerdere letters van de gemeente in en maak uw keuze uit de lijst ! 2. Geef één of meerdere letters van de straat in en maak uw keuze uit de lijst ! 3. Voeg bij voorkeur ook de kadas- trale gegevens toe. Toevoegen via ‘+’ ! Verwijderen via ’x’!

12 My Rent demo 1 KAB_01102011 12 Het goed is nu opgenomen !! 6. Klik hier Opgelet!! 4. Aanduiding van alle ruimtes en delen van het gebouw voorwerp van de huur 6. Nadat alle gegevens van het goed zijn ingevuld: 7. Klik hier 5. Vul in voorkomend geval de naam aan van een deskundige voor de plaatsbeschrijving

13 My Rent demo 1 KAB_01102011 13 Vul tot slot de verdere gegevens van het contract aan

14 My Rent demo 1 KAB_01102011 14 1. Kies de datum van aanvang van de huur met behulp van het kalenderschermpje 2. Vink aan of het om een contract van 9 jaar of om een contract van maximum 3 jaar gaat Indien maximum 3 jaar, vul aanvullend aan: 3. Vul aan 4. Maak uw keuze 5. Vul aan

15 My Rent demo 1 KAB_01102011 15 (*) het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaandelijk aan het afsluiten van het contract !  Zie http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/consumptieprijzen/ (**) Indexatie van de huurprijs kan enkel worden uitgesloten indien u dit opneemt in de bijzondere bepalingen (zie verder) 6. Vul de nodige gegevens verder aan via de invulvakken of uitklapvensters (*) (**)

16 My Rent demo 1 KAB_01102011 16 8. Waarborg? Maak uw keuze ! Max 2 maanden huur Max 3 maanden huur Indien u bvb. wenst dat het geregistreerde huurcontract door het registratiekantoor niet aan de verhuurder moet worden bezorgd maar aan de huurder kan u dat in dit vak opnemen. 9. Een bijzondere voorwaarde kan worden opgenomen

17 My Rent demo 1 KAB_01102011 17 Indien u de indexatie wenst uit te sluiten dient in het vak bijzondere voorwaarden te worden opgenomen : “In afwijking van artikel 3 alinea 2 van dit contract, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de indexatie is uitgesloten.” 11. Plaats en datum van ondertekening

18 My Rent demo 1 KAB_01102011 18 Nadat alle gewenste gegevens zijn ingevuld …

19 My Rent demo 1 KAB_01102011 19 … klik hier

20 My Rent demo 1 KAB_01102011 20 U krijgt een overzicht van alle ingebrachte gegevens

21 My Rent demo 1 KAB_01102011 21 U vindt hier alle contactgegevens van het bevoegde registratiekantoor Klik hier om het ingevulde ontwerpcontract te tonen !

22 My Rent demo 1 KAB_01102011 22 Print het in Pdf-formaat getoonde contract af (in zoveel exemplaren van als er partijen zijn), en maak uw keuze uit één de verdervermelde opties ! Opmerking : In deze versie van de toepassing dienen nog een aantal gegevens in het ontwerpcontract manueel geschrapt of aangevuld te worden. Gelieve het ontwerp dan ook grondig door te nemen en de manuele aanpassingen te doen!

23 My Rent demo 1 KAB_01102011 23 Na het ontwerpcontract volgt tevens een ontwerp van de beginpagina en de slotpagina van de plaatsbeschrijving. Lees deze begin- en slotpagina aandachtig en volg de erin opgenomen meldingen : -vul de ontbrekende gegevens aan, en -voeg (ten gepasten tijde) tussen begin- en slotpagina de gedetailleerde inventaris

24 My Rent demo 1 KAB_01102011 24 Optie 1 : - verhuurder en huurder gaan akkoord met de inhoud van het huurcontract -het afgeprinte contract wordt ondertekend door deze partijen -het contract dient aangeboden te worden op het bevoegde registratiekantoor (alle contactgegevens van dit kantoor werden getoond op het overzichtsscherm) -Opmerking: Ook een plaatsbeschrijving moet verplicht worden opgemaakt en bij het contract worden gevoegd (ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning), ondertekend, en geregistreerd. Zie ook de meldingen op begin- en slotpagina. Indien u uw nationaal nummer heeft toegevoegd kan u later het geregistreerde contract bekijken via MyMinfin. -roep de wettelijke bijlagen op, print ze af en voeg ze bij het contract (deze bijlagen moeten niet geregistreerd worden) 1. Klik hier 3. Klik hier 4. Kies de Bijlage 2 (afhankelijk van het gewest waarin verhuurde goed gelegen), open en print af  zie verder demo 2 : ter registratie aanbieden van huurcontract en plaatsbeschrijving 2. Open bijlage 1 en print af

25 My Rent demo 1 KAB_01102011 25 Optie 2 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud nu te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) -klik op ‘vorige’ en wijzig de gewenste gegevens (gegevens van het contract) - handel na het bevestigen van de wijzigingen als in optie 1

26 My Rent demo 1 KAB_01102011 26 Optie 3 : -verhuurder en huurder gaan niet akkoord met de inhoud van het contract en wensen deze inhoud later te wijzigen -sluit op het scherm het pdf-formaat van het contract (x) - klik op en bewaar dit (xml-)bestand met alle door u ingebrachte gegevens op uw computer -voeg op het door u gewenste tijdstip de bewaarde gegevens opnieuw toe in de toepassing als volgt : -indien u dit wenst kan u de gegevens nog wijzigen -handel verder als onder optie 1 (of wijzig opnieuw of bewaar opnieuw lokaal…) 1.Klik hier 2.Klik hier 4. Klik hier om het opgezochte xml-bestand toe te voegen 3. Klik hier om het bewaarde bestand op te zoeken. Dit bestand draagt de naam: LeaseContractDeclaration.xml

27 My Rent demo 1 KAB_01102011 27


Download ppt "My Rent demo 1 KAB_01102011 1 demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Kamer van Arbitrage en Bemiddeling) en plaatsbeschrijving."

Verwante presentaties


Ads door Google