De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 juni 2014 Studiedag VVSG digitaal klasseren en beheren van overheidsinformatie – Felixarchief Antwerpen Digitale handtekening – stad Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 juni 2014 Studiedag VVSG digitaal klasseren en beheren van overheidsinformatie – Felixarchief Antwerpen Digitale handtekening – stad Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 5 juni 2014 Studiedag VVSG digitaal klasseren en beheren van overheidsinformatie – Felixarchief Antwerpen Digitale handtekening – stad Antwerpen

2 –uitgangspunten –chronologisch verloop: startschot en analyse 3 fases: principes, uitrol, reguliere werking –praktijkvoorbeelden –openstaande vragen –succesfactoren Overzicht

3 Uitgangspunten

4 -vraag stadssecretaris: -digitaal werken  digitaal tekenen -wat kan/moet er juridisch? -waar mogelijk: afschaffen Startschot

5 –vaststellingen: vasthouden aan papier, vaak omwille van handtekening handtekening vaak niet nodig –juridisch kader: geen vormvereisten: functie handtekening staat centraal digitaal tekenen kan met een: – gewone handtekening – geavanceerde handtekening – gekwalificeerde handtekening (gelijkstelling met manuele) weinig (overkoepelende en eenduidige) rechtspraak en rechtsleer Analyse

6 –samenwerking nodig –beslissingsmodel houvast nodig stadsbreed zelfde principes, uitgepuurd beslissingsmodel: – afschaffen – enkel tekenen indien juridisch vereist – indien tekenen: digitaal Fase 1: opstart + principes

7 Beslissingsmodel

8 –technische oplossing Stadsbreed zelfde technologie eID = principe: – gratis (kostenbewust) – generiek – ondertekenen van Word, email, PDF, … Fase 1: opstart + principes

9 –implementatie: infosessies, specifieke doelgroepen evt pilootprojecten nieuwsbrieven en evt sociale media voor bedrijf intranet: – beslissingsmodel met voorbeelden – realisaties – praktische en technische FAQs pc’s tekenklaar maken Fase 2: uitrol

10

11

12

13 –technisch: keuze tekenplatform SLA –toepassing principes diensten toetsen zelf hun processen aan het beslissingsmodel rol projectteam: adviesverlening + focus bewaken eerst intern, dan pas extern –uittekenen digitale tekenflow Fase 2: uitrol

14 –overdracht naar reguliere werking –technische implementatie tekenflow Fase 3: reguliere werking

15 –hoe begin ik eraan? opstart uitwerking toepassing –voorbeelddocumenten geen handtekening gewone digitale handtekening gekwalificeerde digitale handtekening Praktijkvoorbeelden

16 –opstart: directie betrekken/overtuigen doel bepalen + planning opmaken –uitwerking: brieven oplijsten prioriteit bepalen gesprekken met afdelingen afwegen en overleggen –toepassing: realisaties oplijsten communicatie en overdragen naar reguliere werking Hoe begin ik eraan?

17 –uitwerking = Excel document prioriteiten aangeven met kleuren indicatoren (afdeling, naam document, verzending, juridische grond, wie bewaart enz.) –toepassing = realisaties fysieke/digitale handtekening  geen handtekening fysieke handtekening  digitale handtekening Hoe begin ik eraan?

18 –interne documenten –aankondigingsbrieven –facturen –kennisgevingen/begeleidende brieven –informatieve brieven Geen handtekening

19 –afrekeningsstaat dienstreis –bestelbon na gunning –aanvraag loopbaanonderbreking –oproepingsbrief gemeenteraadsverkiezingen Gewone dig. handtekening

20 –collegiale brief –contract –gunningsbrief –waarderingsverslag Gekwalificeerde dig. handtekening

21 Voorbeeld: eID (MS Word)

22 Voorbeeld: eID (MS Outlook)

23 –bulktekenen –tekenen op tablet –aangetekend verzenden –weerstand bij externe instanties Openstaande vragen

24 –draagvlak bij management –aanjagen door voorbeelden –functie van het document en van de handtekening staan centraal –bestaande werking permanent in vraag stellen –aankweken van reflex bij iedere medewerker Succesfactoren

25 Meer info


Download ppt "5 juni 2014 Studiedag VVSG digitaal klasseren en beheren van overheidsinformatie – Felixarchief Antwerpen Digitale handtekening – stad Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google