De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paperless Customs Business Case

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paperless Customs Business Case"— Transcript van de presentatie:

1 Paperless Customs Business Case
Title European Logistics: trends and evolutions Authors Alex Van Breedam Krist’l Krols, Francis Rome, Luc Pleysier, Helen De Wachter, Sven Verstrepen, Kurt Jacobs, Tom Van Dijck, Bart Vannieuwenhuyse, Organisation Vlaams Instituut voor de Logistiek – VIL vzw Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000 Antwerpen (Belgium) T: +32 (0) F: +32 (0) Copyright VIL©2005 Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000 Antwerpen (Belgium) T: +32 (0) F: +32 (0)

2 Agenda Vlaams Instituut voor de Logistiek
Paperless Customs Business Case Doelstelling Scope van de studie Methodologie Resultaten Aanbevelingen INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE RESULTATEN AANBEVELINGEN

3 Introductie VIL AGENDA INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE
RESULTATEN AANBEVELINGEN

4 Doelstelling Business Case
AGENDA Op een relevante, wetenschappelijk onderbouwde en verifieerbare manier de baten en lasten die voor de logistieke keten verbonden zijn aan de invoering van “Paperless douane en accijnzen (PLDA)” in kaart te brengen. Daaruit zal moeten blijken in hoeverre PLDA bijdraagt om competitieve ondernemingsvoorwaarden te creëren in België INTRO VIL DOELSTELLING METHODOLOGIE SCOPE METHODOLOGIE STAND V. ZAKEN RESULTATEN RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

5 Wel in de studie AGENDA INTRO VIL Enkel de invoering van fase 1 van PLDA werd geanalyseerd Klassieke manier van aangiften, d.i. aangiften ingediend op het “Enig Document” al dan niet door middel van Sadbel. DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN AANBEVELINGEN

6 Niet in de studie AGENDA NIET: Aangiften op factuur of op ander commercieel document Summiere aangiften voor andere transporten dan lucht & zee Accijnsdocumenten Openingsbelasting & vergunningsrecht NIET: “Authorized Economic Operator” (AEO) certificatie AEO: onderneming met faciliteiten en vereenvoudigingen met betrekking tot douaneregelingen en controles, en/of veiligheidsgerelateerde controles AEO-status: enkel als onderneming voldoet aan strikte voorwaarden Strikte voorwaarden en criteria voor AEO-certificatie worden vatgelegd door werkgroep, aangesteld door de Europese Commissie INTRO VIL DOELSTELLING PLANNING SCOPE METHODOLOGIE RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN AANBEVELINGEN

7 Methodologie AGENDA INTRO VIL Een vragenlijst met bijgaand berekeningsmodel voor inschatting van de kosten en baten van Paperless douane en accijnzen. Verspreiding en invulling van de vragenlijst en analyse. Rapportage van de resultaten en aanbevelingen. DOELSTELLING METHODOLOGIE SCOPE METHODOLOGIE STAND V. ZAKEN RESULTATEN RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

8 Vragenlijst Vragenlijst: basis van de analyse
AGENDA Vragenlijst: basis van de analyse Deze vragenlijst is erop gericht om voor een bedrijf die elementen te verzamelen voor berekening van: De kosten verbonden aan de invoering van PLDA o.a. de ontwikkeling of wijziging van de bedrijfsapplicaties, de reorganisatie van de processen; De besparingen verbonden aan de invoering van PLDA o.a. administratieve kosten, behandelingskosten van de goederenstroom. INTRO VIL DOELSTELLING METHODOLOGIE SCOPE METHODOLOGIE STAND V. ZAKEN RESULTATEN RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

9 Invulling vragenlijst en analyse
AGENDA INTRO VIL Fase 1 : Individuele bevraging van 29 bedrijven mogelijkheid tot verfijning of aanpassing vragenlijst Steekproefname op basis van gedepersonaliseerde databestanden door Douane & Accijnzen aangeleverd Fase 2 : VIL-portal ( Bedrijven kunnen een Login & Paswoord aanvragen voor online invullen vragenlijst. Achterliggend berekeningsmodel berekent kosten en baten voor PLDA Bedrijf ontvangt gepersonaliseerd analyserapport. DOELSTELLING METHODOLOGIE SCOPE METHODOLOGIE STAND V. ZAKEN RESULTATEN RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

10 Het berekeningsmodel Berekeningsmodel opgebouwd rond parameters (de zogenaamde Financial Impact Templates) die volgende invloeden van PLDA meten: verlagen van administratieve kosten (positief effect PLDA); verlagen van administratieve kosten voor verwerking van aangiften na indiening ervan (positief effect PLDA); verlagen van reiskosten in geval van ontbreken fysieke controle (positief effect PLDA); verlagen van kosten van wachttijden aan douanekantoor (positief effect PLDA); besparing door op voorhand indienen van aangifte (positief effect PLDA); besparing door op voorhand indienen van een aangifte met voorafgaande mededeling van een fysieke controle van de goederen (positief effect PLDA); verlagen van kosten van uitbesteding (positief effect PLDA); extra kosten door extra berichtuitwisseling (negatief effect PLDA); extra kosten als gevolg van het gekozen IT scenario (negatief effect PLDA). AGENDA INTRO VIL DOELSTELLING METHODOLOGIE SCOPE METHODOLOGIE STAND V. ZAKEN RESULTATEN RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

11 Resultaten (1) AGENDA Voor meeste bedrijven: positief effect van implementatie PLDA onder volgende voorwaarden: wegvallen van verplichting om met aangiften en goederen naar douanekantoor te moeten gaan; vooraf indienen van een aangifte waarbij de douaneautoriteiten vooraf mededelen aan aangever of er al dan niet controle van de goederen zal zijn; tijdsbesparing om aangifte in te vullen (beperkte invloed); geen verwerkingstijd meer van aangiften na indiening (beperkte invloed). Opmerking : voorwaarde (2) is gekoppeld aan het niveau van facilitatie toegekend aan onderneming versoepeling van controles indien onderneming Authorized Economic Operator (AEO) certificaat heeft. INTRO VIL DOELSTELLING METHODOLOGIE SCOPE STAND V. ZAKEN RESULTATEN METHODOLOGIE RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN AANBEVELINGEN

12 Resultaten (2) AGENDA Geen waarneembare verschillen binnen de kosten/baten posten tussen de onderscheiden activiteitscategorieën. handelaar, aangever, vervoerder, goederenbehandelaar expediteur. Bepaalde partijen besparen echter wel op meer posten (parameters) Positief resultaat eerder bepaald door douane-infrastructuur van onderneming dan door activiteitstype. Bedrijven met grotere besparing zijn bijvoorbeeld Bedrijven die vergunning “Toegelaten afzender/ Toegelaten geadresseerde” niet gebruiken. Bedrijven met geen of weinig automatisering op het vlak van douane INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN AANBEVELINGEN

13 Resultaat per regio AGENDA INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE
RESULTATEN AANBEVELINGEN

14 Resultaat per sector AGENDA INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE
RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

15 Besparingen per sector
Gemiddelde besparing per aangifte = 1,80€ Richtinggevend : besparing van meer dan 32 miljoen Euro. AGENDA INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE METHODOLOGIE RESULTATEN RESULTATEN AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN

16 Aanbevelingen Grote behoefte aan informatie bij ondernemingen over invoering van PLDA Ook nog angst, te wijten aan slechte ervaringen NCTS Goede communicatie is essentieel Doelstelling, opzet & werking van PLDA Wat wordt reeds in Fase 1 ingevoerd ? Wat met ondernemingen die nu reeds vereenvoudingen hebben ? Hoe de AEO-status verkrijgen ? PLDA: opportuniteit voor win-win situatie Betere en gerichtere controles van de administtatie Optimalisatie van de interne werking van D&A Minder controles voor de bedrijven Gestroomlijnde processen en snellere goederenstromen Bedrijven die AEO status verkrijgen zullen meer besparingen kunnen realiseren Meer info op AGENDA INTRO VIL DOELSTELLING SCOPE METHODOLOGIE RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN AANBEVELINGEN

17 Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL)
Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000 Antwerpen (Belgium) T: +32 (0) F: +32 (0)


Download ppt "Paperless Customs Business Case"

Verwante presentaties


Ads door Google