De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 www.vil.be Paperless Customs Business Case www.vil.be Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 www.vil.be Paperless Customs Business Case www.vil.be Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000."— Transcript van de presentatie:

1 1 www.vil.be Paperless Customs Business Case www.vil.be Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000 Antwerpen (Belgium) T: +32 (0) 3 229 05 00 F: +32 (0) 3 229 05 10

2 2 www.vil.be Agenda  Vlaams Instituut voor de Logistiek  Paperless Customs Business Case Doelstelling  Scope van de studie  Methodologie  Resultaten  Aanbevelingen INTRO VIL AANBEVELINGEN AGENDA DOELSTELLING METHODOLOGIE RESULTATEN SCOPE

3 3 www.vil.be Introductie VIL INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

4 4 www.vil.be Doelstelling Business Case  Op een relevante, wetenschappelijk onderbouwde en verifieerbare manier de baten en lasten die voor de logistieke keten verbonden zijn aan de invoering van “Paperless douane en accijnzen (PLDA)” in kaart te brengen.  Daaruit zal moeten blijken in hoeverre PLDA bijdraagt om competitieve ondernemingsvoorwaarden te creëren in België INTRO VIL STAND V. ZAKEN AGENDA DOELSTELLING RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

5 5 www.vil.be Wel in de studie  Enkel de invoering van fase 1 van PLDA werd geanalyseerd  Klassieke manier van aangiften, d.i. aangiften ingediend op het “Enig Document” al dan niet door middel van Sadbel. INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

6 6 www.vil.be Niet in de studie  NIET:  Aangiften op factuur of op ander commercieel document  Summiere aangiften voor andere transporten dan lucht & zee  Accijnsdocumenten  Openingsbelasting & vergunningsrecht  NIET: “Authorized Economic Operator” (AEO) certificatie  AEO: onderneming met faciliteiten en vereenvoudigingen met betrekking tot  douaneregelingen en controles, en/of  veiligheidsgerelateerde controles  AEO-status: enkel als onderneming voldoet aan strikte voorwaarden  Strikte voorwaarden en criteria voor AEO-certificatie worden vatgelegd door werkgroep, aangesteld door de Europese Commissie INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING PLANNING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

7 7 www.vil.be Methodologie 1.Een vragenlijst met bijgaand berekeningsmodel voor inschatting van de kosten en baten van Paperless douane en accijnzen. 2.Verspreiding en invulling van de vragenlijst en analyse. 3.Rapportage van de resultaten en aanbevelingen. INTRO VIL STAND V. ZAKEN AGENDA DOELSTELLING RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

8 8 www.vil.be Vragenlijst Vragenlijst: basis van de analyse Deze vragenlijst is erop gericht om voor een bedrijf die elementen te verzamelen voor berekening van:  De kosten verbonden aan de invoering van PLDA o.a.  de ontwikkeling of wijziging van de bedrijfsapplicaties,  de reorganisatie van de processen;  De besparingen verbonden aan de invoering van PLDA o.a.  administratieve kosten,  behandelingskosten van de goederenstroom. INTRO VIL STAND V. ZAKEN AGENDA DOELSTELLING RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

9 9 www.vil.be Invulling vragenlijst en analyse  Fase 1 : Individuele bevraging van 29 bedrijven  mogelijkheid tot verfijning of aanpassing vragenlijst  Steekproefname op basis van gedepersonaliseerde databestanden door Douane & Accijnzen aangeleverd  Fase 2 : VIL-portal (www.vil.be)  Bedrijven kunnen een Login & Paswoord aanvragen voor online invullen vragenlijst.  Achterliggend berekeningsmodel berekent kosten en baten voor PLDA  Bedrijf ontvangt gepersonaliseerd analyserapport. INTRO VIL STAND V. ZAKEN AGENDA DOELSTELLING RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

10 10 www.vil.be Het berekeningsmodel  Berekeningsmodel opgebouwd rond parameters (de zogenaamde Financial Impact Templates) die volgende invloeden van PLDA meten:  verlagen van administratieve kosten (positief effect PLDA);  verlagen van administratieve kosten voor verwerking van aangiften na indiening ervan (positief effect PLDA);  verlagen van reiskosten in geval van ontbreken fysieke controle (positief effect PLDA);  verlagen van kosten van wachttijden aan douanekantoor (positief effect PLDA);  besparing door op voorhand indienen van aangifte (positief effect PLDA);  besparing door op voorhand indienen van een aangifte met voorafgaande mededeling van een fysieke controle van de goederen (positief effect PLDA);  verlagen van kosten van uitbesteding (positief effect PLDA);  extra kosten door extra berichtuitwisseling (negatief effect PLDA);  extra kosten als gevolg van het gekozen IT scenario (negatief effect PLDA). INTRO VIL STAND V. ZAKEN AGENDA DOELSTELLING RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

11 11 www.vil.be Resultaten (1) INTRO VIL STAND V. ZAKEN AGENDA DOELSTELLING RESULTATEN AANBEVELINGEN RESULTATEN  Voor meeste bedrijven: positief effect van implementatie PLDA onder volgende voorwaarden: 1. wegvallen van verplichting om met aangiften en goederen naar douanekantoor te moeten gaan; 2. vooraf indienen van een aangifte waarbij de douaneautoriteiten vooraf mededelen aan aangever of er al dan niet controle van de goederen zal zijn; 3. tijdsbesparing om aangifte in te vullen (beperkte invloed); 4. geen verwerkingstijd meer van aangiften na indiening (beperkte invloed).  Opmerking :  voorwaarde (2) is gekoppeld aan het niveau van facilitatie toegekend aan onderneming  versoepeling van controles indien onderneming Authorized Economic Operator (AEO) certificaat heeft. METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

12 12 www.vil.be Resultaten (2)  Geen waarneembare verschillen binnen de kosten/baten posten tussen de onderscheiden activiteitscategorieën.  handelaar,  aangever,  vervoerder,  goederenbehandelaar  expediteur.  Bepaalde partijen besparen echter wel op meer posten (parameters)  Positief resultaat eerder bepaald door douane-infrastructuur van onderneming dan door activiteitstype.  Bedrijven met grotere besparing zijn bijvoorbeeld  Bedrijven die vergunning “Toegelaten afzender/ Toegelaten geadresseerde” niet gebruiken.  Bedrijven met geen of weinig automatisering op het vlak van douane INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

13 13 www.vil.be Resultaat per regio INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

14 14 www.vil.be Resultaat per sector INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

15 15 www.vil.be Besparingen per sector INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE  Gemiddelde besparing per aangifte = 1,80€  Richtinggevend : besparing van meer dan 32 miljoen Euro.

16 16 www.vil.be Aanbevelingen  Grote behoefte aan informatie bij ondernemingen over invoering van PLDA  Ook nog angst, te wijten aan slechte ervaringen NCTS  Goede communicatie is essentieel  Doelstelling, opzet & werking van PLDA  Wat wordt reeds in Fase 1 ingevoerd ?  Wat met ondernemingen die nu reeds vereenvoudingen hebben ?  Hoe de AEO-status verkrijgen ?  PLDA: opportuniteit voor win-win situatie  Betere en gerichtere controles van de administtatie  Optimalisatie van de interne werking van D&A  Minder controles voor de bedrijven  Gestroomlijnde processen en snellere goederenstromen  Bedrijven die AEO status verkrijgen zullen meer besparingen kunnen realiseren  Meer info op  http://www.vil.be  http://fiscus.fgov.be/interfdanl/bedrijven/e_diensten/paperless/index.htm INTRO VIL AGENDA DOELSTELLING AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE AANBEVELINGEN RESULTATEN METHODOLOGIE SCOPE

17 17 www.vil.be Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000 Antwerpen (Belgium) T: +32 (0) 3 229 05 00 F: +32 (0) 3 229 05 10 E-mail : info@vil.be


Download ppt "1 www.vil.be Paperless Customs Business Case www.vil.be Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) Flanders Institute for Logistics Jordaenskaai 25 B-2000."

Verwante presentaties


Ads door Google