De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering FAVV heffingen en retributies t.l.v. operatoren voorstel principes verdeelsleutels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering FAVV heffingen en retributies t.l.v. operatoren voorstel principes verdeelsleutels."— Transcript van de presentatie:

1 Financiering FAVV heffingen en retributies t.l.v. operatoren voorstel principes verdeelsleutels

2 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 2 Budget Basisprincipe: transparantie Uitgaven=Inkomsten Uitgaven verbonden aan de algemene werking = Tussenkomsten van de Staat Uitgaven verbonden aan de uit- oefening van de controleopdracht = Inkomsten verbonden aan de uitoefening van de statutaire opdracht Controle-opdracht t.o.v. operatoren • = budgettaire verantwoordelijkheid van de operatoren • FAVV moet (op termijn) zelfbedruipend zijn voor wat zijn controle- taken betreft Budgettaire neutraliteit

3 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 3 Budget •Totaalbedrag te financieren door overheid en operatoren = 126.061.298 € Geraamde uitgaven 2004€ Totaal uitgaven179.045.365 Uitgaven Fondsen-23.501.067 Uitgaven excl. Fondsen155.544.298 Uitgaven BSE-29.483.000 Uitgaven excl. Fondsen + BSE126.061.298 •Overheidsdotatie ongewijzigd = 61.371.000 €

4 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 4 Budget t.l.v. operatoren Uitgaven personeel buitendiensten DG Controle + Uitgaven prestaties externe personen + Uitgaven DG Laboratoria = Uitgaven controle-opdracht 64.261.261 € t.l.v. operatoren

5 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 5 Stappenplan (1) Totaal uitgaven te financieren door Stap 1: vaststellen bedrag Stap 2: verdeelsleutel 1 Stap 3: verdeelsleutel 2 OperatorenOverheid HeffingenRetributies

6 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 6 Verdeelsleutel “Retributies - Heffingen” •Uitgangsprincipe: –Retributies = strikt toewijsbare inkomsten •activiteiten m.b.t. individuele operatoren = individueel te factureren prestaties •Onderscheid : –Activiteit specifieke operator –Non-conformiteit specifieke operator –Heffingen •= controle-activiteiten gebaseerd op steekproef •= te solidariseren onder (groep van) operatoren

7 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 7 Retributies 1.Strikt toewijsbare inkomsten, gepaard aan activiteit operator –Zonder prestatie FAVV is operator niet gemachtigd zijn activiteiten uit te oefenen (Keurrechten, erkenningen, vergunningen, certificaten, aangevraagde opdrachten, import, export,…) –Facturatie i.f.v. omvang prestatie –Raming = 32.269.770 €

8 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 8 Retributies 2.Strikt toewijsbare inkomsten, gepaard aan non-conformiteit operator (1) Steekproefsgewijze controle-programma's Vervolgacties 'non-conformiteiten' Heffingen Retributies

9 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 9 Retributies 2.Strikt toewijsbare inkomsten, gepaard aan non-conformiteit operator (2) –Raming = 639.830 €

10 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 10 Verdeelsleutel “Retributies - Heffingen” •Overzicht : • raming Retributies = 32.909.600 € • raming Heffingen = 31.351.661 € = ‘te solidariseren’ totaalbedrag

11 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 11 Verdeelsleutels heffingen (1) •Heffingen = financiering van steekproefsgewijze controle-programma’s •Steekproefsgewijze controle-programma’s: –Specifieke (sectorale) controleprogramma’s  controle specifieke schakels/ketens  “semi-toewijsbaar” = toewijsbaar aan welbepaalde groep van operatoren –Algemene controleprogramma’s  controle ganse voedselketen  “niet-toewijsbaar” = niet toewijsbaar aan bepaalde groep van operatoren

12 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 12 Verdeelsleutels heffingen (2) “Semi-toewijsbare” inkomsten –Dit ontwerp ‘verdeelsleutels heffingen’ : geen rekening gehouden met mogelijkheid van “semi-toewijsbare” inkomsten –Principiële beslissing: •al of niet ‘uitlichten’ van bepaalde controleprogramma’s uit het totaalbedrag dat gesolidariseerd moet worden onder àlle operatoren in de voedselketen •vastleggen van objectieve criteria, toepasbaar voor alle sectoren

13 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 13 Stappenplan (2) Heffingen: 2 aspecten Impact erkend AC-systeem Component ‘sector’ Stap 4: verdeelsleutel 3 Stap 5: verdeelsleutel 4 Verdeling tussen sectoren Verdeling binnen sectoren Verdere stappen Heffing individuele operator

14 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 14 Stap 4: verdeelsleutel 3 ‘erkend Autocontrolesysteem’ (1) •Uitgangsprincipes: –Uitgaven DG Laboratoria onafhankelijk van ‘erkend AC systeem’ –Uitgaven DG Laboratoria = productcontrole –Analyses in nationale controleprogramma’s = verificatie-programma voedselveiligheid –Bijkomende analyses = strikt-toewijsbaar (non-conformiteit) –Uitgaven DG Controle (+ externen) moduleerbaar i.f.v. ‘erkend AC systeem’ –Uitgaven DG Controle = procescontrole (audit/inspectie) –Sterke reductie in frequentie audits/inspectie indien àlle operatoren beschikken over erkend autocontrolesysteem –Raming reductie frequentie = 90 %

15 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 15 Stap 4: verdeelsleutel 3 ‘erkend Autocontrolesysteem’ (2) –Raming totaalbedrag ‘vaste’ heffing: 16.081.277 € = te verdelen onder alle operatoren –Raming totaalbedrag ‘variabele’ heffing: 15.270.384 € = supplementair, bovenop vaste heffing = te verdelen onder operatoren zonder erkend AC systeem

16 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 16 Stap 5 : Verdeelsleutel 4 ‘tussen sectoren’ •Gebaseerd op TW per sector •Verdeling totaalbedrag heffingen :

17 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 17 Verdeling Heffingen •Overzicht: •Geen rekening gehouden met ‘semi-toewijsbaar’ •Combinatie ‘erkend AC systeem’ + ‘tussen sectoren’

18 FAVV - AFSCA WG Financiering – Autocontrole 04/09/2003 18 Simulatie Heffingen 0 % erkend AC 25 % erkend AC 50 % erkend AC


Download ppt "Financiering FAVV heffingen en retributies t.l.v. operatoren voorstel principes verdeelsleutels."

Verwante presentaties


Ads door Google