De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 maart 20091 Kwaliteitszorg in internationalisering Deel 2: indicatoren Actie 2 van de Vlaamse Bologna-experten 2008-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 maart 20091 Kwaliteitszorg in internationalisering Deel 2: indicatoren Actie 2 van de Vlaamse Bologna-experten 2008-2009."— Transcript van de presentatie:

1 13 maart Kwaliteitszorg in internationalisering Deel 2: indicatoren Actie 2 van de Vlaamse Bologna-experten

2 13 maart Opzet van de indicatoren Indicatorenlijst: keuzelijst  Instellingen kiezen zelf welke indicatoren ze opnemen  Afhankelijk van type instelling  Afhankelijk van visie & missie  Afhankelijk van de reden tot meting  Instellingen kiezen zelf wie de lijst invult (centraal, faculteit, departement, opleiding, vakgroep,…)

3 13 maart Opzet van de indicatoren Instellingen kiezen zelf de reden van de meting:  status questionis  bijsturing/remediëring  (interne) benchmarking Nulmeting: bevraging ac.jaar (tenzij expliciet anders aangegeven)

4 13 maart Antwoordmogelijkheden Ja/Neen 0-4 waarderingsschaal: 0= niet van toepassing/onbekend 1= helemaal niet (akkoord) 2= in beperkte mate (akkoord) 3= in meerdere mate (akkoord) 4= volledig (akkoord) Zuiver kwantitatieve gegevens (aantallen)

5 13 maart Indicatoren 1.Strategisch beleid en governance  Visie/missie/strategisch plan  Implementatie 2.Curriculum  Internationaal curriculum  instrumentarium

6 13 maart Indicatoren 3. Mensen  Docenten/onderzoekers (eigen-inkomende)  Studenten (uitgaande-inkomende)  Administratief personeel 4. Waardering en impact  Waardering over de voorbije 5 jaar  Impact

7 13 maart Strategisch beleid en governance Integratie internationalisering in visie & missie Internationaliseringsbeleid in de drie decretale opdrachten Aandacht voor Aandacht voor ontwikkelingssamenwerking

8 13 maart Strategisch beleid en governance Opzet organisatiestructuur met internationalisering als taakgebied Investering in internationalisering (financieel, personeel, logistiek) Communicatiesysteem (intern en extern) Alumnibeleid

9 13 maart Curriculum internationale onderzoekscomponenten in curriculum verwerven van internationale, comparatieve en/of cross-culturele competenties taalonderwijs/vreemde talen Mobility windows in curriculum

10 13 maart Curriculum Aantal Engelstalige olods/modules/Ma- opleidingen Aantal Joint Programmes/Joint Modules initiatieven (aantal en differentiatie) Buitenlandse docenten die (deel van) curriculum verzorgen

11 13 maart Curriculum ECTS-label DS-label Taal (talen) diploma supplement Implementatiegraad ECTS Instrumenten mbt internationalisering curriculum

12 13 maart Mensen (docenten/onderzoekers) Bijdrage aan internationale netwerken Ruimte voor professionaliseringsactiviteiten in het kader van internationalisering Ondersteuning docenten/onderzoekers Integratie/deelname internationale campus

13 13 maart Mensen (studenten en PhD) Selectiecriteria inkomende/uitgaande Ondersteuning inkomende/uitgaande Erkenning buitenlandse verblijven Reden buitenlandse verblijven Aantallen

14 13 maart Mensen (Administratief Personeel) Ruimte voor professionaliseringsactiviteiten in het kader van internationalisering Aantal deelnames aan uitwisselingservaringen, trainingen, internationale congressen,…

15 13 maart Waardering en Impact Waardering in de loop van de voorbije 5 jaar  Vertrouwdheid met internationalisering  Commitment  Organisatiestructuur  Inspanningen inzake groei internationalisering

16 13 maart Waardering en impact Bijdrage aan EHEA Vernieuwing onderwijsactiviteiten Stimuleren onderzoeksactiviteiten

17 13 maart Stand van zaken Eerste beperkte feedback tijdens seminarie Selectie instellingen voor pilot Feedback na pilot Definitieve afwerking en voorstelling (juni 2009)


Download ppt "13 maart 20091 Kwaliteitszorg in internationalisering Deel 2: indicatoren Actie 2 van de Vlaamse Bologna-experten 2008-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google