De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De vrijwilligerswet in een notendop! VSVw vzw 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De vrijwilligerswet in een notendop! VSVw vzw 2009."— Transcript van de presentatie:

1 De vrijwilligerswet in een notendop! VSVw vzw 2009

2 Achtergrond Waarom een vrijwilligerswet? Wat is een vrijwilliger? Wie mag vrijwilliger zijn?

3 VSVw vzw Waarom een vrijwilligerswet? Duidelijkheid over het statuut van een vrijwilliger Bescherming van de vrijwilliger Duidelijkheid voor de organisaties die met vrijwilligers werken Op 1 augustus 2006 trad de vrijwilligerswet in werking, artikels 5, 6 en 8 bis volgden 1 januari 2007

4 VSVw vzw Wat is een vrijwilliger? Een natuurlijk persoon, die binnen een ‘organisatie’, onbetaald en onverplicht, voor een ander of de samenleving, een activiteit verricht, verschillend van de activiteit die hij onder contract verricht in diezelfde organisatie.

5 VSVw vzw Wie mag vrijwilliger zijn? Iedereen vanaf het jaar dat men 16 jaar wordt (voordien mag een jongere enkel sporadisch meewerken) Zolang hij/zij vrijwilliger wil zijn MAAR… …soms drempels of meldingsplicht voor bepaalde groepen mensen

6 VSVw vzw Wie mag vrijwilliger zijn? (2) Werklozen en bruggepensioneerden: meldingsplicht RVA Arbeidsongeschikten: toelating adviserend geneesheer mutualiteit Leefloon: meedelen aan dossierbeheerder OCMW Vreemdelingen buiten EU en met arbeidskaart mogen GEEN vrijwilligerswerk doen

7 Bescherming van de vrijwilliger Informatieplicht Aansprakelijkheid Verzekeringen

8 VSVw vzw Informatieplicht = de organisatie moet elke vrijwilliger, op een zelf te kiezen manier, informeren over: De sociale doelstelling en het juridisch statuut van de organisatie De zaken waarvoor de vrijwilliger verzekerd is De (eventuele) kostenvergoeding en manier waarop De geheimhoudingsplicht voor de vrijwilliger

9 VSVw vzw Aansprakelijkheid Algemeen: wanneer een persoon een fout maakt, die schade veroorzaakt aan een derde, moet deze persoon die schade vergoeden 3 elementen: Fout Schade Verband tussen fout en schade

10 VSVw vzw Aansprakelijkheid (2) De vrijwilliger is immuun voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) Behalve bij: Een licht repetitieve fout Een grove fout Bedrog of opzet Tussentitel Algemeen BA: de ‘organisatie’ moet steeds de schade betalen MAAR dit geldt in bepaalde gevallen of verenigingen niet!

11 VSVw vzw Aansprakelijkheid (3) MAAR… Verschil tussen contractuele (afspraken, contracten) en buitencontractuele aansprakelijkheid BA auto inbegrepen in autoverzekering, maar andere vervoersmiddelen? Immuniteit geldt niet voor persoonlijke schade Opgelet met toevertrouwde goederen

12 VSVw vzw Verzekeringen Verzekeringsplicht (buitencontractuele) Burgerrechtelijke Aansprakelijkeid De vrijwilliger is verzekerd bij de activiteit dus: Tijdens de activiteit Op weg van en naar de activiteit (?) Opgelet! Er is (nog) geen verzekeringsplicht voor: Contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid Lichamelijke letstels Rechtsbijstand

13 VSVw vzw Verzekeringen (2) De verzekeringsplicht geldt voor: Publieke/private rechtspersonen Feitelijke verenigingen met één of meerdere personeelsleden Organisaties/verengingen die een afdeling vormen van bovenstaande worden mee verzekerd door hun koepel Tussentitel Opgelet! Geen verzekeringsplicht voor: Onafhankelijke feitelijke verenigingen Ad hoc, spontane initiatieven

14 VSVw vzw Verzekeringen (3) Hoe kan je je vrijwilligers verzekeren? Individuele verzekeringspolis van de organisatie Collectieve verzekeringspolis Gratis vrijwilligersverzekering Nationale Loterij (via provincie en VGC) Maar: - beperkt tot 100 mandagen - erkenning van de provincie nodig Tussentitel

15 Kosten vergoeden? Algemeen Forfaitaire kostenvergoeding Reële kostenvergoeding

16 VSVw vzw Algemeen Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald! Kostenvergoedingen kunnen wel: Niet verplicht voor organisaties Keuze tussen 2 systemen - Forfaitaire kostenvergoeding - Reële kostenvergoeding Tussentitel

17 VSVw vzw Algemeen (2) 2 systemen mogen niet gemengd worden! MAAR sinds 29 mei 2009: combinatie forfaitaire vergoeding & vervoersonkostenvergoeding mogelijk: Maximaal 2000 km (0,3169 euro per kilometer) met eigen wagen Fiets en openbaar vervoer: maximaal het bedrag dat overeenkomt met 2000 km met de eigen wagen (2000 km x 0,3169 = 633,8 euro) Opgelet: dit blijven reële kosten, dus is een bewijs nodig!

18 VSVw vzw Forfaitaire kostenvergoeding = vaste vergoeding voor vrijwilliger Jaarlijks geïndexeerd Maximum per dag (2009): € 30,22 Maximum per jaar (2009): € 1208,72 Voordelen: Geen bewijsstukken nodig van de vrijwilliger Geen ingewikkelde berekeningen Tussentitel MAAR Organisatie moet vrijwilligers en ontvangen vergoedingen registreren en kunnen voorleggen bij controle De maxima mogen NIET overschreden worden

19 VSVw vzw Reële kostenvergoeding = vergoeding van de werkelijke, bewijsbare kosten Voordelen: Geen vastgelegde maxima Aanvaardbare en aantoonbare kosten Tussentitel Maar Zonder bewijsstukken, geen vergoeding Secure administratie is noodzakelijk Geen buitensporige bedragen!

20 Vragen? 03/


Download ppt "De vrijwilligerswet in een notendop! VSVw vzw 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google