De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving vrijwilligerswerk Stand van zaken verzekeringen Eva Hambach VSVw vzw Datum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving vrijwilligerswerk Stand van zaken verzekeringen Eva Hambach VSVw vzw Datum."— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving vrijwilligerswerk Stand van zaken verzekeringen Eva Hambach VSVw vzw Datum

2 VSVw vzw - 20072 Waarmee in regel stellen? •Informatieplicht •Correcte toepassing kostenvergoedingssystemen •Verzekeringsplicht –Buitencontractuele BA •Liefst ook: oog hebben voor ‘statuut’ vrijwilliger

3 VSVw vzw - 20073 Verzekeringen en aansprakelijkheid •Regels: –Wet zelf (artikel 5, 6, 8 bis) –Uitvoeringsbesluit Minimumgarantievoorwaarden –Uitvoeringsbesluit Collectieve verzekering •Initiatieven –Nationale Loterij –VSVw: modelinhoud Inleiding

4 VSVw vzw - 20074 Aansprakelijkheidsregels •Aansprakelijkheid: algemeen principe –De persoon die een fout maakt is verplicht om de schade die daaruit voortvloeit voor derden te herstellen of te vergoeden. –Burgerrechtelijke aansprakelijkheid •Vermoedt drie elementen: •fout (fout, onvoorzichtigheid, nalatigheid) •schade (tegenover een ‘derde) •verband tussen fout en schade

5 VSVw vzw - 20075 Aansprakelijkheid vrijwilliger •Afwijking aansprakelijkheidsregime •Organisatie is BA •cfr. aansteller - aangestelde •‘Immuniteit vrijwilliger’ •behalve –lichte repetitieve fout –grove fout –bedrog •behalve vws in bepaalde FV •Niet voor schade aan zichzelf

6 VSVw vzw - 20076 Aansprakelijkheid in de wet •Buitencontractuele aansprakelijkheid –‘buiten contract’ •noch mondeling, noch schriftelijk –Ruime definitie •Bij het verrichten van het vrijwilligerswerk •Ook oplossing m.b.t. BA gebruik privé- voertuig –Niet volledig sluitend

7 VSVw vzw - 20077 Aandachtspunten •Organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk –Sommige feitelijke verenigingen niet •Organisatie blijft burgerrechtelijk aansprakelijk, ook al is er geen dekking voorzien in de organisatiepolis ‘vrijwiligerswerk’ •Organisatie kan niet afwijken van het in de wet opgelegde aansprakelijkheidsregime

8 VSVw vzw - 20078 Welke organisaties vallen er onder? •Alle private en publieke rechtpersonen zonder winstoogmerk (cfr. Definiet wet) •Bepaalde feitelijke verenigingen –Die onder de wet vallen –Die één of meer personen tewerkstelt –Die specifiek verbonden is •Met een organisatie met rechtspersoonlijkheid •Met een FV die personeelsleden heeft •En beschouwd kunnen worden als lokale afdeling daarvan

9 VSVw vzw - 20079 Welke organisaties vallen er onder? •Deze bepaalde feitelijke verenigingen ‘dragen’ de BA over aan de organisatie waarmee ze verbonden zijn –Schadegeval lokale afdeling: BA komt terecht bij de koepel •Andere feitelijke verenigingen vallen niet onder deze regeling –Consequenties voor de vrijwilliger!

10 VSVw vzw - 200710 Essentie aansprakelijkheidsregime •Vrijwilliger geniet ‘immuniteit’ –Hij/zij kan niet persoonlijk BA gesteld worden •Immuniteit vervalt in geval van: –Bedrog of opzet –Zware fout –Lichte repetitieve fout •Geen immuniteit voor schade aan zichzelf

11 VSVw vzw - 200711 Consequentie •Voor bepaalde feitelijke verenigingen: –Geen immuniteit van de vrijwiliger –Hij/zij kan persoonlijk BA gesteld worden –Er rust een bijzondere infoplicht op deze FV •Voor ‘bestuursvrijilligers’ –Specifiek regime bestuurdersaansprakelijkheid •Vzw-wetgeving •Geen immuniteit i.f.v. bestuursmandaat

12 VSVw vzw - 200712 Verzekeringsplicht •Wet legt een verzekeringsplicht op –voor BA org (én vrijwilligers?) –Bij het verrichten van vrijwilligerswerk ( tijdens) –voor organisaties die vallen onder voor vw ‘gunstig’ aansprakelijkheidsregime •dus: verzekeringsplicht niet voor alle orgs •Wet legt (nog) geen plicht op voor verzekering RB en LO, ziekte

13 VSVw vzw - 200713 Verzekeringsplicht •Plicht geldt voor: –organisaties met rechtspersoonlijkheid –organisaties zonder rechtspersoonlijkheid •de zgn. ‘feitelijke verenigingen’ –Afbakening »FV met personeel »FV verbonden aan rechtspersoon »FV verbonden aan FV met personeel •Probleem van grensgevallen

14 VSVw vzw - 200714 Uitvoeringsbesluiten •KB Minimumgarantievoorwaarden –‘lege doos’: dus opletten! •KB collectieve verzekering –Nog ‘legere doos’

15 VSVw vzw - 200715 KB minimumgarantievoorwaarden •Bepaalt de basiselementen van verzekeringspolissen voor vrijwilligerswerk –Inspiratie: familiale polis (!?) –Niet geënt op bestaande praktijk –Minimale voorwaarden

16 VSVw vzw - 200716 Conformeren aan het KB? •Aandachtspunten: –Let op de omschrijving van wie verzekerd is •Leden- vrijwilligers •Kernvrijwilligers – occassionele vrijwilligers –Let op een goede omschrijving van activiteiten •Controleer of ‘op weg van en naar’ –Zet geen stap terug (reikwijdte van de polis) –Let op de uitsluitingen •Worden er meer uitsluitingen opgenomen dan nu het geval is?

17 VSVw vzw - 200717 Conformeren aan het KB •Verzekeringsmaatschappij past nieuwe regels toe sinds 1 januari 2007 –Van belang mbt. Waarborgbedragen •Organisatie moet in principe niets doen –Let wel even op: is jullie polis nog actueel? –Blijf denken aan de mededelingsplicht

18 VSVw vzw - 200718 KB collectieve verzekering •Federale overheid biedt tegen betaling een collectieve verzekering aan –In realiteit: kaderovereenkomst met verzekeringsmaatschappijen –Dus geen ‘collectief karakter’ •Meer info: http://www.economie.fgov.be/protection_consu mer/insurance/insurance_nl_005.htm

19 VSVw vzw - 200719 Nationale Loterij •Collectieve verzekering –Gratis –Omvat zowel BA, RB, als LO –Zal aangeboden worden via provincies •Operationeel ten vroegste tegen juni 2007 •Zinvol –Ja, maar

20 VSVw vzw - 200720 Modelinhoud VSVw vzw •Modelinhoud opgesteld i.s.m. Steunpunten vrijwilligerswerk en prof. H. Claassens •Omvat degelijke basiselementen verzekering vrijwilligerswerk •Principieel akkoord aantal verzekeringsmaatschappijen

21 VSVw vzw - 200721 Tot slot enkele tips •Versnipper de polissen zo min mogelijk •Feitelijke verenigingen –Sluit een verzekering af (brengt echter geen immuniteit) •Offerte opvragen? –Meerdere maatschappijen –Niet enkel vergelijken op basis van prijs •Nagaan of er nog extra verzekeringen vereist zijn? (toevertrouwde goederen, brand, bestuurders,...)

22 VSVw vzw - 200722 Tot slot enkele tips •Leg je vragen voor aan –BBL –VSVw of andere steunpunt vrijwilligerswerk •Download de modelinhoud via www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligersweb.be


Download ppt "Wetgeving vrijwilligerswerk Stand van zaken verzekeringen Eva Hambach VSVw vzw Datum."

Verwante presentaties


Ads door Google