De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20071 Actieplan Samenwerking in de landbouw Dirk Van Gijseghem afdeling Monitoring en studie Departement Landbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20071 Actieplan Samenwerking in de landbouw Dirk Van Gijseghem afdeling Monitoring en studie Departement Landbouw."— Transcript van de presentatie:

1 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20071 Actieplan Samenwerking in de landbouw Dirk Van Gijseghem afdeling Monitoring en studie Departement Landbouw en Visserij A MS

2 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20072 1. Samenwerken in de landbouw 2. Beleid 3. Actieplan Samenwerking in de landbouw Downloadbaar van: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/publicaties/volt/50.html A MS

3 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20073 1. Samenwerken  Coöperaties: –Verkrijgen van marktmacht –Schaalvoordelen bij aankoop en verwerking –Iedereen werkt samen op voet van gelijkheid –Directe betrokkenheid bij beleid –Transparantie voor alle leden  Voorbeelden: –Melk: MILCOBEL, Hinkelspel –Groenten en Fruit: Telersverenigingen A MS

4 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20074 1. Samenwerken  Andere vormen van samenwerking - Bedrijfsclusters –Bedrijfsringen –Vennootschappen –Samenwerking tussen starters en stoppers A MS

5 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20075 2. Beleid  Beleidsnota Minister-president Leterme –bijzondere aandacht voor bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen landbouwers –de landbouwsector en de voedingssector treden op als partners:  Van contractteelt naar integrale ketenontwikkeling  Landbouwsector moet voortouw nemen en samenwerking tussen landbouwer en ondernemingen ondersteunen A MS

6 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20076 2. Beleid  Beleidsnota Minister-president Leterme –het Vlaams landbouwinvesteringsfonds verruimt zijn actieterrein naar de ganse productiekolom –de (glas)tuinbouwsector verkent nieuwe samenwerkingsvormen via glastuinbouwbedrijvenzones A MS

7 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20077 2. Beleid  Wetboek van vennootschappen – coöperaties –een vrijwillig en open lidmaatschap –democratische ledencontrole –economische participatie van de leden en beperkte uitkering van de winsten –autonomie en onafhankelijkheid –educatie, training en informatie van de leden en het publiek over de voordelen van de coöperatie  Europese coöperatieve vennootschap (SCE) A MS

8 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20078 2. Beleid  GMO- Groenten en Fruit –14 telersverenigingen, 17.000 leden –31,5 mio euro steun via telersverenigingen A MS

9 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20079 2. Beleid A MS Verdeling van de steun in het kader van GMO voor verschillende onderdelen (2004) Bron: DLV-ALVB

10 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200710 2. Beleid  VLIF-steun voor coöperaties (2,5 mio euro; 12 dossiers/jaar)  VLIF-steun voor machineringen (10 dossiers/jaar)  VLIF-steun voor opstarten samenwerkingsverbanden A MS

11 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200711 3. Actieplan  Coöperatief overlegplatform  50 initiatieven: –Van heel concreet tot zeer uitdagend –Gericht naar sector zelf en naar overheid –Gericht naar landbouwbeleid en andere beleidsdomeinen –Vraag tot samen nadenken, overleg, begeleiding

12 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200712 3. Actieplan 1. Initiatieven op juridisch vlak 2. Initiatieven op fiscaal vlak 3. Initiatieven op vlak van sensibilisering 4. Structurele initiatieven 5. Steunverlenende initiatieven 6. Onderzoeksinitiatieven 7. Vormingsinitiatieven 8. Initiatieven op vlak van marketing

13 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200713 3. Actieplan Actieplan Samenwerking in de landbouw 1. Werken aan een samenwerkingsvriendelijke wetgeving 2. Sociaal economisch onderzoek over samenwerking stimuleren en de kennis over samenwerking voor landbouwers uitbreiden 3. Het degelijk bestuur van coöperaties bevorderen 4. Een gemeenschappelijke opvolging van het actieplan opzetten

14 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200714 3.1. Samenwerkingsvriendelijke wetgeving Vlaamse bevoegdheden: •Opmaak PDPO 2007-2013 •Strategisch Plan GMO Groenten en Fruit •MTR-regelgeving •Melkquotaregelgeving A MS

15 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200715 3.1. Samenwerkingsvriendelijke wetgeving Federale bevoegdheden: •Scheiding privé- en bedrijfskapitaal •Aanpassing pachtwet •Samen arbeid verwerven •Agro-aanneming stimuleren A MS

16 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200716 3.2. Onderzoek stimuleren Samenwerking bestuderen: •Ervaringen (succes- en faalfactoren) van bedrijven bestuderen •Samenwerkingsvormen inventariseren - Harde cijfers verzamelen •Toegevoegde waarde realiseren door een nieuwe definiëring van de rol en de functie van de coöperatie A MS

17 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200717 3.2. Onderzoek stimuleren Samenwerking demonstreren •Demonstratieprojecten Samenwerking bevorderen •Handboek •Opleiding tot samenwerking •Een hogere, permanente vorming voor bestuurders A MS

18 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200718 3.3. Degelijk bestuur bevorderen  Kapitaalverschaffing in coöperaties  Bestuursambt aantrekkelijker maken  Inspraakstructuur en betrokkenheid A MS

19 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200719 3.3. Degelijk bestuur bevorderen  Code voor deugdelijk bestuur van coöperaties – Coöperatief overlegplatform – –Invulling van Corporate Governance voor coöperaties – –Hulpmiddel en referentiekader voor coöperaties – –49 aanbevelingen voor deugdelijk bestuur A MS

20 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200720 3.3. Degelijk bestuur bevorderen Rol, taken en interactie van Algemene Vergadering  betrokkenheid Raad van Bestuur  professionalisme Directie  delegatie Stakeholders  maatschappelijk verantwoord ondernemen A MS

21 BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/200721 3.4. Actieplan opvolgen - Gemengde werkgroep Samenwerking - Coöperatief Platform – BB - Beleidsdomein landbouw en visserij A MS


Download ppt "BVLE Samenwerking in de landbouw 30/5/20071 Actieplan Samenwerking in de landbouw Dirk Van Gijseghem afdeling Monitoring en studie Departement Landbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google