De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maayke Keymeulen– Departement Landbouw en Visserij STRATEGISCH PLAN KORTE KETEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maayke Keymeulen– Departement Landbouw en Visserij STRATEGISCH PLAN KORTE KETEN."— Transcript van de presentatie:

1 Maayke Keymeulen– Departement Landbouw en Visserij STRATEGISCH PLAN KORTE KETEN

2 2 ○ Inleiding - wat is de korte keten - basisprincipes van de korte keten ○ Voordelen van korte keten ○ Strategisch plan korte keten - opstart - inhoud - uitvoering

3 3 Inleiding

4 44 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels

5 55 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels Vind een hoevewinkel via: www.hoeveproducten.bewww.hoeveproducten.be en www.fermweb.be www.fermweb.be

6 66 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels • Boerenmarkten

7 77 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels • Boerenmarkten • Automaten

8 88 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels • Boerenmarkten • Automaten • Groenteabonnementen

9 99 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels • Boerenmarkten • Automaten • Groenteabonnementen • Zelfpluktuinen en CSA

10 10 Wat is korte keten? • De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. • Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven • Hoevewinkels • Boerenmarkten • Automaten • Groenteabonnementen • Zelfpluktuinen en CSA • Webwinkel • …

11 11 Basisprincipes 1. Betrokkenheid consument2. Beperkt aantal schakels3. Zeggenschap4. Lokaal karakter5. Landbouwpraktijk

12 12 De voordelen van de korte keten bron: studie korte keten initiatieven in Vlaanderen, een overzicht (Geertrui Cazaux, 2010) Verkrijgbaar op: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1653

13 13 Economische voordelen • Eerlijke prijs • Transparant systeem • Ondersteunt de regionale economie • Kansen voor kleinschalige en gemengde bedrijven • Kansen voor bedrijven in peri-urbaan gebied • Spreiden bedrijfsinkomsten: een grotere zekerheid voor afzet en inkomen

14 14 Sociaal/ maatschappelijk • De consument herontdekt de landbouw • Het herstellen van een vertrouwensrelatie met betrekking tot kwaliteit. • Het imago van de landbouw wordt verbeterd door de transparantie in de korte keten • De producent krijgt waardering voor zijn werk (beroepstrots) • De producent kan meer sociale contacten onderhouden in zijn werk

15 15 Ecologisch • Korte-keten-bedrijven besteden doorgaans meer aandacht aan ecologische duurzaamheid zoals dierenwelzijn, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit, … • Beperking van energieverbruik (vervoer, bewaring, verpakking, etc.) • Minder transport, beperken van voedselkilometers • Minder verpakkingsafval • Vers en kwaliteitsvol voedsel

16 16 Het strategisch plan korte keten: achtergrond

17 17 Strategisch plan korte keten: achtergrond • Aanleiding: symposium “Korte Keten initiatieven in Vlaanderen” (22/10/2010) • Initiatief van sector (Voedselteams, Steunpunt Hoeveproducten, Bioforum Vlaanderen, VLAM, Innovatiesteunpunt Boerenbond) en is samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij. • Voorstelling van knelpuntennota met belangrijkste knelpunten in de korte keten • Na het symposium is op het verzoek van de minister- president gestart met het opstellen van een strategisch plan voor de korte keten.

18 18 Het opstellen van het strategisch plan korte keten • Groot aantal organisaties, bedrijven en overheidsinstanties hebben door middel van overleg hun bijdrage geleverd aan dit strategische plan. = Multi-stakeholderproces • De raadpleging gebeurde door middel van workshops, elk rond een eigen thema. Volgende 5 workshops werden georganiseerd: • WS0: afbakening concept korte voedselketen • WS1: wetgeving • WS2: economische aspecten • WS3: communicatie en vorming • WS4: beleid

19 19 Het strategisch plan korte keten: inhoud

20 20 Doelgroepen doelgroep producent Directe verkoop Indirecte verkoop samenwerkings vormen consument

21 21 Ambities van het plan • De korte keten erkennen als specifieke manier van afzet met toegevoegde waarde. • Actoren ondersteunen en stimuleren om actief te zijn in de korte keten, wat moet resulteren in een toename van de afzet in de korte keten.

22 22 Doelstellingen 1.Producenten informeren en sensibiliseren; 2.Consumenten informeren en sensibiliseren; 3.Het realiseren van professionele begeleiding; 4.Bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting en het stimuleren van onderzoek; 5.Overleg creëren om de knelpunten in de wetgeving weg te werken; 6.Het potentieel van de keten uitwerken; 7.Een coherent beleid bekomen waarin versnippering wordt tegengegaan; 8.Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren.

23 23 Actiepunten • D1: producenten informeren en sensibiliseren • Overkoepelende website • Praktijkvoorbeelden • Integratie korte keten in landbouwonderwijs • D2: consumenten informeren en sensibiliseren • Overkoepelende website • Praktijkvoorbeelden • Communicatiecampagne • Vorming

24 24 Actiepunten • D3: professionele begeleiding • Aangepaste vorming • Draaiboeken • Begeleiding voor innovatieve ideeën • Begeleiding voor samenwerking • D4: Bevorderen van kennisuitwisseling en - ontsluiting en het stimuleren van onderzoek • Onderzoek naar: de economische leefbaarheid de grootte van de korte keten de meerwaarde van de korte keten • De korte keten op de agenda van de onderzoeksinstellingen • Resultaten toegankelijk maken

25 25 Actiepunten • D5: overleg om de knelpunten in de wetgeving weg te werken • Eenduidige toepassing en interpretatie van wetgeving • Wetgeving afgestemd op korte keten • Regelgeving rond voedselveiligheid • Het VLIF erkent de korte keten • Sensibiliseren rond ruimtelijke ordening • D6: potentieel van de keten uitwerken • Optimalisatie van distributie en logistiek

26 26 Actiepunten • D7: coherent beleid • Structurele ondersteuning • Afstemming tussen overheidsinstellingen • D8: duurzaamheid stimuleren • Streven naar verduurzaming in al haar aspecten: ecologisch / economisch / sociaal

27 27 Uitvoering van het strategisch plan korte keten

28 28 Partners van het strategisch plan korte keten Strategisch platform Steunpunt Hoeve - producten VLAM Provincies BioForum ABS Innovatie steunpunt Boerenbond

29 29 Structuur achter het plan • Strategisch Platform korte keten • Taken:  Sturende functie: niet op operationeel niveau;  Bepalen prioriteiten;  Opvolgen van de uitvoering van het plan. • Leden: partners van het strategisch plan korte keten

30 30 Structuur achter het plan • Kennisnetwerk • Taken:  Samenwerking verbeteren  Informatie uitwisselen • Alle actoren actief in de korte keten kunnen deel uitmaken van het kennisnetwerk

31 31 Structuur achter het plan • Contactpunt vanuit de overheid • Bij het Departement Landbouw en Visserij • Taken:  Coördinatie van het beleid  Coördinatie van de uitvoering van het plan

32 32 Uitvoering • Samen met de partners: samenwerking! • Verder zetten bestaande steunmaatregelen: • VLIF-steun • Studies AM&S • TAD zuivel – ILVO • Promotie VLAM (Erkend verkooppunt hoeveproducten) • Promotie VILT (Melk en Honing) • Fermweb • … • Nieuwe beleidsmaatregelen • Oproep quick-win projecten • Demonstratieprojecten • Structurele ondersteuning Steunpunt Hoeveproducten en Steunpunt Streekproducten

33 33 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Maayke Keymeulen– Departement Landbouw en Visserij STRATEGISCH PLAN KORTE KETEN."

Verwante presentaties


Ads door Google