De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch plan korte keten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch plan korte keten"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch plan korte keten
Maayke Keymeulen– Departement Landbouw en Visserij

2 ○ Inleiding. - wat is de korte keten
○ Inleiding - wat is de korte keten - basisprincipes van de korte keten ○ Voordelen van korte keten ○ Strategisch plan korte keten - opstart - inhoud - uitvoering

3 Inleiding

4 De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten.
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels

5 www.hoeveproducten.be en www.fermweb.be
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels Vind een hoevewinkel via: en

6 De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten.
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels Boerenmarkten

7 De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten.
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels Boerenmarkten Automaten

8 De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten.
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels Boerenmarkten Automaten Groenteabonnementen

9 De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten.
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels Boerenmarkten Automaten Groenteabonnementen Zelfpluktuinen en CSA

10 De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten.
Wat is korte keten? De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van afzetten. Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven Hoevewinkels Boerenmarkten Automaten Groenteabonnementen Zelfpluktuinen en CSA Webwinkel

11 1. Betrokkenheid consument
Basisprincipes 1. Betrokkenheid consument 2. Beperkt aantal schakels 3. Zeggenschap 4. Lokaal karakter 5. Landbouwpraktijk

12 De voordelen van de korte keten bron: studie korte keten initiatieven in Vlaanderen, een overzicht (Geertrui Cazaux, 2010) Verkrijgbaar op:

13 Economische voordelen
Eerlijke prijs Transparant systeem Ondersteunt de regionale economie Kansen voor kleinschalige en gemengde bedrijven Kansen voor bedrijven in peri-urbaan gebied Spreiden bedrijfsinkomsten: een grotere zekerheid voor afzet en inkomen

14 Sociaal/ maatschappelijk
De consument herontdekt de landbouw Het herstellen van een vertrouwensrelatie met betrekking tot kwaliteit. Het imago van de landbouw wordt verbeterd door de transparantie in de korte keten De producent krijgt waardering voor zijn werk (beroepstrots) De producent kan meer sociale contacten onderhouden in zijn werk

15 Ecologisch Korte-keten-bedrijven besteden doorgaans meer aandacht aan ecologische duurzaamheid zoals dierenwelzijn, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit, … Beperking van energieverbruik (vervoer, bewaring, verpakking, etc.) Minder transport, beperken van voedselkilometers Minder verpakkingsafval Vers en kwaliteitsvol voedsel

16 Het strategisch plan korte keten: achtergrond

17 Strategisch plan korte keten: achtergrond
Aanleiding: symposium “Korte Keten initiatieven in Vlaanderen” (22/10/2010) Initiatief van sector (Voedselteams, Steunpunt Hoeveproducten, Bioforum Vlaanderen, VLAM, Innovatiesteunpunt Boerenbond) en is samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij. Voorstelling van knelpuntennota met belangrijkste knelpunten in de korte keten Na het symposium is op het verzoek van de minister-president gestart met het opstellen van een strategisch plan voor de korte keten.

18 Het opstellen van het strategisch plan korte keten
Groot aantal organisaties, bedrijven en overheidsinstanties hebben door middel van overleg hun bijdrage geleverd aan dit strategische plan. = Multi-stakeholderproces De raadpleging gebeurde door middel van workshops, elk rond een eigen thema. Volgende 5 workshops werden georganiseerd: WS0: afbakening concept korte voedselketen WS1: wetgeving WS2: economische aspecten WS3: communicatie en vorming WS4: beleid

19 Het strategisch plan korte keten: inhoud

20 Directe verkoop Indirecte verkoop producent samenwerkingsvormen
Doelgroepen doelgroep producent Directe verkoop Indirecte verkoop samenwerkingsvormen consument

21 Ambities van het plan De korte keten erkennen als specifieke manier van afzet met toegevoegde waarde. Actoren ondersteunen en stimuleren om actief te zijn in de korte keten, wat moet resulteren in een toename van de afzet in de korte keten.

22 Doelstellingen Producenten informeren en sensibiliseren; Consumenten informeren en sensibiliseren; Het realiseren van professionele begeleiding; Bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting en het stimuleren van onderzoek; Overleg creëren om de knelpunten in de wetgeving weg te werken; Het potentieel van de keten uitwerken; Een coherent beleid bekomen waarin versnippering wordt tegengegaan; Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren.

23 D1: producenten informeren en sensibiliseren
Actiepunten D1: producenten informeren en sensibiliseren Overkoepelende website Praktijkvoorbeelden Integratie korte keten in landbouwonderwijs D2: consumenten informeren en sensibiliseren Communicatiecampagne Vorming

24 D3: professionele begeleiding
Actiepunten D3: professionele begeleiding Aangepaste vorming Draaiboeken Begeleiding voor innovatieve ideeën Begeleiding voor samenwerking D4: Bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting en het stimuleren van onderzoek Onderzoek naar: de economische leefbaarheid de grootte van de korte keten de meerwaarde van de korte keten De korte keten op de agenda van de onderzoeksinstellingen Resultaten toegankelijk maken

25 D5: overleg om de knelpunten in de wetgeving weg te werken
Actiepunten D5: overleg om de knelpunten in de wetgeving weg te werken Eenduidige toepassing en interpretatie van wetgeving Wetgeving afgestemd op korte keten Regelgeving rond voedselveiligheid Het VLIF erkent de korte keten Sensibiliseren rond ruimtelijke ordening D6: potentieel van de keten uitwerken Optimalisatie van distributie en logistiek

26 D8: duurzaamheid stimuleren
Actiepunten D7: coherent beleid Structurele ondersteuning Afstemming tussen overheidsinstellingen D8: duurzaamheid stimuleren Streven naar verduurzaming in al haar aspecten: ecologisch / economisch / sociaal

27 Uitvoering van het strategisch plan korte keten

28 Partners van het strategisch plan korte keten
Strategisch platform Steunpunt Hoeve -producten VLAM Provincies BioForum ABS Innovatie steunpunt Boerenbond

29 Structuur achter het plan
Strategisch Platform korte keten Taken: Sturende functie: niet op operationeel niveau; Bepalen prioriteiten; Opvolgen van de uitvoering van het plan. Leden: partners van het strategisch plan korte keten

30 Structuur achter het plan
Kennisnetwerk Taken: Samenwerking verbeteren Informatie uitwisselen Alle actoren actief in de korte keten kunnen deel uitmaken van het kennisnetwerk

31 Structuur achter het plan
Contactpunt vanuit de overheid Bij het Departement Landbouw en Visserij Taken: Coördinatie van het beleid Coördinatie van de uitvoering van het plan

32 Samen met de partners: samenwerking!
Uitvoering Samen met de partners: samenwerking! Verder zetten bestaande steunmaatregelen: VLIF-steun Studies AM&S TAD zuivel – ILVO Promotie VLAM (Erkend verkooppunt hoeveproducten) Promotie VILT (Melk en Honing) Fermweb Nieuwe beleidsmaatregelen Oproep quick-win projecten Demonstratieprojecten Structurele ondersteuning Steunpunt Hoeveproducten en Steunpunt Streekproducten

33 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Strategisch plan korte keten"

Verwante presentaties


Ads door Google