De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Technologische Centra en werkplekleren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Technologische Centra en werkplekleren"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Technologische Centra en werkplekleren
Afdeling ILSV Ruben Plees

2 Inhoud RTC’s: wie zijn ze, wat doen ze?
RTC’s en werkplekleren: welke mogelijkheden zijn er? Werkplekleren: waar let ik op? Vragen?

3 RTC’s: wie zijn ze? Wat doen ze?
Regionale Technologische Centra zijn vzw’s 1 per provincie Raad van Bestuur paritair samengesteld, t.t.z. Vertegenwoordigers uit het onderwijs Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, andere socio-economische actoren of andere opleidingsverstrekkers (bv. VDAB, Syntra)

4 RTC’s: Wie zijn ze? Wat doen ze?
4 grote doelstellingen 1° de onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch en beroepsonderwijs die een pedagogisch-didactische rol kunnen vervullen, inzonderheid door de ontwikkeling of ondersteuning van (een) infrastructurele inbedding(en); en 2° de onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar en het aanbod van werkplekleren; en/of 3° het faciliteren of coördineren van nascholing op het vlak van nieuwe technologieën; en/of 4° de creatie van een platform waarbinnen onderwijsinstellingen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

5 RTC’s: wie zijn ze? Wat doen ze?
Hoe wordt bepaald wat ze doen? Stap 1: opmaak 3-jarig strategisch plan Stap 2: opstart werkgroepen Stap 3: voorstellen naar jaaractieplan Stap 4: goedkeuring door Raad van Bestuur RTC Stap 5: goedkeuring beoordelingscommissie

6 RTC’s: wie zijn ze? Wat doen ze?
Welke activiteiten doen ze nu concreet? -RTC’s aan het woord (link naar filmpjes)

7

8 RTC’s en werkplekleren: welke mogelijkheden zijn er?
Even recapituleren: Doelstelling van RTC’s= afstemming op het vlak van infrastructuur Doelstelling van RTC’s= afstemming op het vlak van werkplekleren Werking via werkgroepen

9 RTC’s en werkplekleren: welke mogelijkheden zijn er?
Dus: Voorstellen van vormen van werkplekleren in gemengde werkgroep scholen/bedrijven Naar RVB RTC Voor opname in jaaractieplannen Straks bij Profel praktijkvoorbeeld van RTC Limburg

10 Werkplekleren: waar let ik op?
Onderwijsreglementering (Vlaams) Welzijnswetgeving/arbeidswetgeving (federaal) Verzekeringen Vervoer van leerlingen En als we de grens over gaan?

11 Werkplekleren: waar let ik op?
Onderwijsreglementering Indien stage: SO/2002/09 Indien te beschouwen als extramurale praktijk: SO/2004/06

12 Hoe moet het niet? F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin4.mov

13 Werkplekleren: waar let ik op?
Welzijnswetgeving/ arbeidswetgeving Leerlingen worden beschouwd als gelijkgestelde werknemers Goede afspraken nodig over bv. Werkkledij, pbm’s, begeleiding,… Risico-analyse/ werkpostfiches/… cfr stage Verbod op nacht- en zondagsarbeid (al bestaan er afwijkingen: zie SO 74 bijlage1) Quid gezondheidstoezicht?

14 Hoe moet het dan wel? F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin3.mov

15 Werkplekleren: waar let ik op?
Nieuwe vormen van werken roepen soms vragen op qua interpretatie van regelgeving DOE NAVRAAG BIJ uw net, PBD, Departement Onderwijs en Vorming,…

16 F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin1.mov

17 Werkplekleren: waar let ik op?
Verzekeringen Bestudeer uw schoolpolis Aspect toevertrouwde goederen aanwezig? Doe navraag…

18 F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin2.mov

19 Werkplekleren: waar let ik op?
Vervoer van leerlingen Gelden er wettelijke normen of specifieke regelgeving? Sterk afhankelijk van de situatie: zie bijvoorbeeld: Komt het RTC tussen in de kosten? Regionale autonomie

20 Werkplekleren: waar let ik op?
En als we de grens overgaan? Arbeidswetgeving van land van bestemming Welzijnswetgeving van land van bestemming Zie ook bepalingen in SO/2004/06, onderdeel extramuros activiteiten in het buitenland

21 Werkplekleren: waar let ik op?
In functie van de kwaliteit van werkplekleren: Met o.a. leidraad kwaliteitsvol werkplekleren

22 Met dank aan Het scheppersinstituut Wetteren Klasse ‘De Redactie’
Afdeling dienst voor beroepsopleiding

23 VRAGEN? Afdeling ILSV Ruben Plees 02/ /


Download ppt "Regionale Technologische Centra en werkplekleren"

Verwante presentaties


Ads door Google