De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Technologische Centra en werkplekleren Afdeling ILSV Ruben Plees.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Technologische Centra en werkplekleren Afdeling ILSV Ruben Plees."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Technologische Centra en werkplekleren Afdeling ILSV Ruben Plees

2 Inhoud  RTC’s: wie zijn ze, wat doen ze?  RTC’s en werkplekleren: welke mogelijkheden zijn er?  Werkplekleren: waar let ik op?  Vragen?

3 RTC’s: wie zijn ze? Wat doen ze?  Regionale Technologische Centra zijn -vzw’s -1 per provincie -Raad van Bestuur paritair samengesteld, t.t.z. A.Vertegenwoordigers uit het onderwijs B.Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, andere socio-economische actoren of andere opleidingsverstrekkers (bv. VDAB, Syntra)

4 RTC’s: Wie zijn ze? Wat doen ze?  4 grote doelstellingen 1° de onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar en het aanbod van infrastructuur, apparatuur en uitrusting voor technisch en beroepsonderwijs die een pedagogisch- didactische rol kunnen vervullen, inzonderheid door de ontwikkeling of ondersteuning van (een) infrastructurele inbedding(en); en 2° de onderlinge afstemming tussen onderwijsinstellingen en bedrijven van de vraag naar en het aanbod van werkplekleren; en/of 3° het faciliteren of coördineren van nascholing op het vlak van nieuwe technologieën; en/of 4° de creatie van een platform waarbinnen onderwijsinstellingen en bedrijven kennis en ervaring kunnen uitwisselen.

5 RTC’s: wie zijn ze? Wat doen ze?  Hoe wordt bepaald wat ze doen? Stap 1: opmaak 3-jarig strategisch plan Stap 2: opstart werkgroepen Stap 3: voorstellen naar jaaractieplan Stap 4: goedkeuring door Raad van Bestuur RTC Stap 5: goedkeuring beoordelingscommissie

6 RTC’s: wie zijn ze? Wat doen ze?  Welke activiteiten doen ze nu concreet? -RTC’s aan het woord (link naar filmpjes)

7

8 RTC’s en werkplekleren: welke mogelijkheden zijn er?  Even recapituleren: -Doelstelling van RTC’s= afstemming op het vlak van infrastructuur -Doelstelling van RTC’s= afstemming op het vlak van werkplekleren -Werking via werkgroepen

9 RTC’s en werkplekleren: welke mogelijkheden zijn er? Dus: -Voorstellen van vormen van werkplekleren in gemengde werkgroep scholen/bedrijven -Naar RVB RTC -Voor opname in jaaractieplannen Straks bij Profel praktijkvoorbeeld van RTC Limburg

10 Werkplekleren: waar let ik op?  Onderwijsreglementering (Vlaams)  Welzijnswetgeving/arbeidswetgeving (federaal)  Verzekeringen  Vervoer van leerlingen  En als we de grens over gaan?  …

11 Werkplekleren: waar let ik op?  Onderwijsreglementering -Indien stage: SO/2002/09 -Indien te beschouwen als extramurale praktijk: SO/2004/06 -…

12 Hoe moet het niet?  F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin4.mov F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin4.mov

13 Werkplekleren: waar let ik op?  Welzijnswetgeving/ arbeidswetgeving -Leerlingen worden beschouwd als gelijkgestelde werknemers -Goede afspraken nodig over bv. Werkkledij, pbm’s, begeleiding,… -Risico-analyse/ werkpostfiches/… cfr stage -Verbod op nacht- en zondagsarbeid (al bestaan er afwijkingen: zie SO 74 bijlage1) -Quid gezondheidstoezicht?

14 Hoe moet het dan wel?  F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin3.mov F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin3.mov

15 Werkplekleren: waar let ik op?  Nieuwe vormen van werken roepen soms vragen op qua interpretatie van regelgeving DOE NAVRAAG BIJ uw net, PBD, Departement Onderwijs en Vorming,…

16  F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin1.mov F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin1.mov

17 Werkplekleren: waar let ik op?  Verzekeringen -Bestudeer uw schoolpolis -Aspect toevertrouwde goederen aanwezig? -Doe navraag…

18  F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin2.mov F:\proeftuinfilmpjes\proeftuin2.mov

19 Werkplekleren: waar let ik op?  Vervoer van leerlingen -Gelden er wettelijke normen of specifieke regelgeving? Sterk afhankelijk van de situatie: zie bijvoorbeeld: http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/506/Personenvervoer_re- gelgeving_2005.pdf -Komt het RTC tussen in de kosten? Regionale autonomie

20 Werkplekleren: waar let ik op?  En als we de grens overgaan? -Arbeidswetgeving van land van bestemming -Welzijnswetgeving van land van bestemming -Zie ook bepalingen in SO/2004/06, onderdeel extramuros activiteiten in het buitenland -…

21 Werkplekleren: waar let ik op?  In functie van de kwaliteit van werkplekleren: http://www.ond.vlaanderen.be/werkplekleren Met o.a. leidraad kwaliteitsvol werkplekleren

22 Met dank aan  Het scheppersinstituut Wetteren  Klasse ‘De Redactie’  Afdeling dienst voor beroepsopleiding

23 VRAGEN? Afdeling ILSV Ruben Plees ruben.plees@ond.vlaanderen.be 02/553 89 40 0499/59 38 88


Download ppt "Regionale Technologische Centra en werkplekleren Afdeling ILSV Ruben Plees."

Verwante presentaties


Ads door Google