De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan Onderwijs en ICT Frank vd Oetelaar dinsdag 12 april 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan Onderwijs en ICT Frank vd Oetelaar dinsdag 12 april 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan Onderwijs en ICT Frank vd Oetelaar dinsdag 12 april 2005

2 Programma workshop 12 april 2005 Workshop Samenwerking Even voorstellen Definitie samenwerking Twee praktijkvoorbeelden van samenwerking Uw verwachtingen van samenwerking Samenwerking: stand van zaken en relatie 4-in-balans Vragen en discussie Samenwerking in uw POP Zie voor meer info, brochures, adressen, e.d.: http://www.ictopschool.net/samenwerking/samenmaaktsterk http://www.ictopschool.net/samenwerking/samenmaaktsterk

3 Definitie samenwerking 12 april 2005 Workshop Samenwerking sa·men·wer·king (de ~ (v.))1 het samenwerken van personen => coöperatie sa·men·wer·kings·ak·koord (het ~)1 overeenkomst die de samenwerking tussen twee of meer partijen regelt sa·men·wer·kings·school (de ~)1 school waarin verschillende gezindten samen onderwijs geven sa·men·wer·kings·ver·band (het ~)1 geheel van onderlinge afspraken m.b.t. samenwerking tussen personen en/of instanties 2 alle betrokkenen bij een samenwerking sa·men·wer·kings·ver·drag (het ~)1 overeenkomst waarin twee of meer landen hun manier van samenwerken vastleggen

4 12 april 2005 Workshop Samenwerking Leerlingen in het onderwijs Leerkrachten in teams of onder een bestuur Directies en directieberaden, besturen in bestuursoverleggen Stichting ICT op School Wie werken samen Maar ook… Gemeenten in regio’s en provinciën Landen in EU, VN, NAVO, G5 landen Franchise ondernemingen als FreeRecordShop

5 Twee praktijkvoorbeelden samenwerking 12 april 2005 Workshop Samenwerking i2Breda, ontstaan en stand van zaken Ontstaan en samenstelling stichting Town Projecten samenwerking gerealiseerd Overleg provinciaal Uw verwachtingen van samenwerking Noteer 3 pluspunten huidige samenwerking Noteer 3 wensen t.a.v. de toekomstige samenwerking Korte bespreking

6 Samenwerking: stand van zaken De regiokaart 12 april 2005 Workshop Samenwerking

7 Samenwerking: stand van zaken De regiokaart 12 april 2005 Workshop Samenwerking

8 Samenwerking: stand van zaken Onderzoek Oberon april 2004 Brochure als PDF beschikbaar 12 april 2005 Workshop Samenwerking

9 12 april 2005 Workshop Samenwerking Onderzoeksvragen Oberon: Levert samenwerking voor basisscholen wel datgene op wat zij ervan wensen en verwachten? Wat kenmerkt volgens de scholen een kwalitatief goede samenwerkingsrelatie? Grafieken en percentages >>> Samenwerking: stand van zaken

10 12 april 2005 Workshop Samenwerking

11 12 april 2005 Workshop Samenwerking

12 12 april 2005 Workshop Samenwerking Resultaten Oberon, opbrengsten samenwerking Infrastructuur centraal of als start Bundeling inkoop en kennisuitwisseling Opbrengst vooral voor ICT coördinatoren Van techniek naar inhoud Resultaten Oberon, kenmerken samenwerkingsverbanden Inhoud Vraagsturing Autonomie scholen Hulp op maat Motivatie deelnemers (samenwerken is ook investeren) Samenwerking: stand van zaken

13 12 april 2005 Workshop Samenwerking Resultaten Oberon, conclusies en aanbevelingen Samenwerking heeft meerwaarde Scholen zijn tevreden over de opbrengsten Belangrijkste kwaliteitskenmerken: het samenwerkingsverband als intermediair, makelaar snelle en directe hulp op maat, kennis van de scholen kennisdeling en –ontwikkeling leiderschap en motivatie deelname Verschuivende competenties, van techniek naar inhoud Vraaggestuurd vanuit het veld Samenwerking: stand van zaken

14 Relatie 4 in balans + 12 april 2005 Workshop Samenwerking

15 12 april 2005 Workshop Samenwerking Visie en beleid Ondersteuning bij visie- en beleidsontwikkeling Opstellen gezamenlijk beleid met behoud autonomie Kennisuitwisseling en oriëntatie op visies (Het Nieuwe Leren) Vraagbundeling naar ondersteunende partijen Gezamenlijke workshops Samenwerking en Vier in Balans

16 12 april 2005 Workshop Samenwerking Kennis en vaardigheden Tools deskundigheidsbevordering Meerjarenplanning deskundigheidsbevordering Verhouding intern en extern opleiden Uitwisselingsbijeenkomsten leerkrachten Makelen vraag en aanbod InfoDesk Communities Samenwerking en Vier in Balans

17 12 april 2005 Workshop Samenwerking Software en content Ondersteuning implementaties Gezamenlijke inkoop en hosting (Dia infrastructuur) InfoDesk Kennisdelings- en oriëntatiebijeenkomsten Communities Gezamenlijke vraagbundeling > productontwikkeling Samenwerking en Vier in Balans

18 12 april 2005 Workshop Samenwerking Infrastructuur Centrale inkoop apparatuur Inkoop en afstemming Onderhoud en Beheer Internetvoorzieningen: verbinding, beveiliging, smal- tot breedband Centrale serverparken InfoDesk dichtbij georganiseerd Samenwerking en Vier in Balans

19 Vragen en/of Discussie 12 april 2005 Workshop Samenwerking

20 Samenwerking en uw POP 12 april 2005 Workshop Samenwerking


Download ppt "Samenwerken aan Onderwijs en ICT Frank vd Oetelaar dinsdag 12 april 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google