De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Educatief leiderschap, niet in de klas maar in de schoolorganisatie Ben van der Hilst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Educatief leiderschap, niet in de klas maar in de schoolorganisatie Ben van der Hilst."— Transcript van de presentatie:

1 Educatief leiderschap, niet in de klas maar in de schoolorganisatie Ben van der Hilst

2 510 jaren ervaring didactische vaardigheden 60 % Van der Grift, 2010

3 510 jaren ervaring didactische vaardigheden 60 % Van der Grift, 2010

4 Leren van leerkrachten is niet vanzelfsprekend, het moet georganiseerd worden. Dus is het belangrijk eerst te weten hoe leerkrachten leren. Leerkrachten leren formeel en informeel, informeel leren levert veel meer op. Het informele leren vindt het gemakkelijkst plaats in sociale verbanden, bijvoorbeeld teams en dat is te organiseren.

5 schoolleider ontwikkeling van leerlingen feedback resultaten

6 schoolleider ontwikkeling van leerlingen organisatie structuur onderwijs logistiek personeel facilitair cultuur feedback resultaten

7 schoolleider school omgeving visie wet- en regelgeving ontwikkeling van leerlingen organisatie structuur onderwijs logistiek personeel facilitair cultuur feedback resultaten achtergrond- en sturingsdomeinen

8 hiërarchisch aansturen professioneel leren Anglo-amerikaans Rijnlands cao-medewerkers professionals

9 Waarom een lerende organisatie? Scholen waren vroeger vooral uitvoeringsorganisaties, die overheidsbeleid tot uitvoering brachten in een relatief stabiele omgeving. Nu is de beleidsruimte van scholen veel groter, worden hoge eisen gesteld aan de (verantwoording van) kwaliteit en is de omgeving veel dynamischer geworden.

10 Wat doet een LO? Een lerende organisatie kan snel en adequaat reageren op interne en externe ontwikkelingen. In een lerende organisatie wordt er lerend veranderd. Als bijvoorbeeld resultaten tegenvallen of er zijn nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld op ICT gebied) dan worden er geen jaren en energie verspild aan bureaucratisch beleid maken, maar wordt er tijdig en adequaat gereageerd. Een lerende organisatie is dus ook een professionele organisatie en stimuleert het werken als organisatie van professionals

11 De lerende organisatie In een LO wordt veel geleerd door individuen, door teams en door de organisatie als geheel. Individueel leren, teamleren en organisatieleren zijn gekoppeld aan elkaar in de organisatiestructuur (het organogram) van de school. De belangrijkste vorm van leren op alle niveaus is het werkplekleren (gericht op resultaatverbetering). Werkplekleren en samenwerken zijn geen vanzelfsprekendheden, maar moeten georganiseerd worden, structureel en procesmatig.

12 Hoe ontwikkel je een LO ? (1) Een HRM beleid, gericht op leren van individuen en van teams. Een organisatiestructuur met een sterke teamstructuur omdat teams de verbindende schakel vormen tussen individueel leren en organisatieleren en omdat individueel leren van professionals vooral in de professionele dialoog plaatsvindt. individueel leren teamleren organisatie-leren

13 Hoe ontwikkel je een LO ? Er wordt het meest geleerd en het meest slagvaardig samengewerkt door teams met een beperkt aantal leden (4 tot 6) Er wordt het meest geleerd in teams wanneer deze een collectieve verantwoordelijkheid hebben, dus niet meer 1 leerkracht voor 1 groep, maar meerdere leerkrachten voor een grotere groep leerlingen (vgl TOM). Docenten maken deel uit van uitvoeringsteams (verantwoordelijk voor een groep leerlingen) en expertteams (zoals rekengroep), waardoor leren en werken samengaan.

14 TL DDDDDG team- overleg team als overlegorgaan

15 team TL DDDDDDDDDDGG team- overleg Team als actor in organogram team als overlegorgaan

16 D leerlingen Thema Iedere leerkracht leert in twee soorten professionele groepen: een uitvoeringsgroep en een expertgroep Uitvoeringsgroep (bijv team verantwoordelijk voor groep 1 t/m 4) Expertgroep (bijv. taalontwikkeling)

17 Hoe ziet het leiderschap er uit in een LO ? Management is voorbeeldig in het werken in teamverband Sterke scheiding in facilitair management (noodzakelijk gebureaucratiseerd) en onderwijskundig leiderschap van teams en individuen Inhoudelijk en procesmatig sterk ontwikkelde/geschoolde teamleiders en themaleiders Focus van het leiderschap vooral gericht op het leren van teams en individuen en het onderhoud van de LO (bijv teamfunctioneringsgesprekken) Geen PDCA cyclus, maar leercyclus (niet starten met een plan, maar leren van de praktijk)

18 performance van leerkracht data verzamelen leren van leerlingen reflecteren conceptualiseren 1. verbeteren 2.veranderen 3.innoveren besluiten leercyclus voor professionele leergroep Ben van der Hilst CNA

19 Concluderend: De leerkrachten zetten gemeenschappelijk het leren van de leerling centraal. Het MT zet het leren van de leerkracht centraal.

20 Dank voor uw aandacht! bvanderhilst@cna.uva.nl


Download ppt "Educatief leiderschap, niet in de klas maar in de schoolorganisatie Ben van der Hilst."

Verwante presentaties


Ads door Google