De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.kennisnet.nl De weg naar de competente docent ICT-competenties en de Wet BIO Bob Klaasen, programmamanager MBO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.kennisnet.nl De weg naar de competente docent ICT-competenties en de Wet BIO Bob Klaasen, programmamanager MBO."— Transcript van de presentatie:

1 www.kennisnet.nl De weg naar de competente docent ICT-competenties en de Wet BIO Bob Klaasen, programmamanager MBO

2 De wereld staat niet stil… en de voor die wereld benodigde competenties ook niet

3 Onderwijs met ICT werkt Percepties. Onderwijsbijdragen die managers toeschrijven aan ict: 1.Aantrekkelijker onderwijs 2.Rijkere leeromgeving 3.Meer mogelijkheden voor onderwijs op maat en zelfstandig leren Bewijs. Op basis van onderzoek maakt ict het onderwijs: 1.Effectiever 2.Efficiënter 3.Aantrekkelijker MITS….4 in Balans Niveaus. Impact van ict manifest voor: 1.Leerling 2.Leraar 3.School

4 Maar… implementatie stokt enthousiaste voorhoede (af)wachtende meerderheid

5 Waar ligt dat aan? Vier in Balans

6 Bezint eer gij begint visiegedreven technologiegedreven

7 Deskundigheid van de MBO-docent Grote uitdagingen: -Beheersing van didactisch instrumentarium in kader van Competentiegericht Onderwijs (CGO) -> niet tot nauwelijks in lerarenopleiding, enigszins in PDV-traject -ICT-competenties komen er nog eens bij!

8 Sturen op docentcompetenties Wet BIO: bekwaamheidseisen Opbouw: -7 competenties: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk & didactisch, organisatorisch, samenwerken collega’s, samenwerken omgeving, reflectie en ontwikkeling -Bekwaamheidseisen per competentie (handeling ook wel beroepstaak) -Indicatoren

9 Probleem Huidige Wet BIO (Wet op de Beroepen in het onderwijs) bevat geen: ICT-competenties en nauwelijks ICT-beroepstaken Resulteert in: -Teamleider stuurt hier vanuit functiebeschrijvingen en POP niet tot nauwelijks op -HRM (MBO-academies) mist inhoudelijke basis om te komen tot integraal ontwikkelingsbeleid en -aanbod

10 Sturen op docentcompetenties (2) Gebeurt door HRM, in de lijn, via: -Vertaling naar functiebeschrijvingen -Opname in POP-formulier -Idealiter: teamleider inventariseert vanuit organisatie en docent gewenste ontwikkeling -Intentie:  scholingsafspraken (individueel)  Scholingsplan (team)/TOP  Scholingsbeleid (organisatie)

11 Kansen Nieuwe Wet BIO in 2012 (te ontwikkelen door SBL) -Vooruitblik: -niveaudifferentiatie (beginnend, gevorderd, excellent docent) -Handhaving 7 competenties, maar meer uitwerkingen in de sfeer van bekwaamheidseisen/indicatoren -Professioneel statuut (docent zelf verantwoordelijk voor actualisering vakkennis en skills) -Lerarenregister (kwaliteitsimpuls)

12 Rol Kennisnet -Kennisnet heeft het overheidstaak: het bevorderen van ICT in het onderwijs en het ondersteunen van scholen en instellingen hierbij -Kennisnet is expertisecentrum Daarmee: natuurlijk ‘eigenaar’ van het probleem van ontbreken van ICT-competenties. Dus: hoe denkt Kennisnet het probleem aan te pakken?

13 Doel Kennisnet beoogt: Een landelijk gedragen, liefst in de nieuwe Wet BIO geïntegreerde, set van ICT-competenties en daarvan afgeleide bekwaamheidseisen en indicatoren, op de verschillende functioneringsniveaus. Daarmee hebben instellingen – ook op het gebied van ICT in het onderwijs – een sturingsinstrument in handen.

14 Inventarisatie Inventarisatie van competentiesets, nationaal en internationaal Meest aansprekende: ICT-kennisbasis van ADEF (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten) Echter deze ontbeert relevante pedagogische, didactische en onderwijskundige basis, is puur gericht op ICT- vaardigheden

15 De weg 1.Kennisnet ontwikkelt een competentieset, passend in de structuur van de door SBL te herijken bekwaamheidseisen 2.Kennisnet beoogt ondersteuning van SBL

16 Onderleggers -Eigen, en ander empirisch, onderzoek -TPACK

17 Input op aanpak?


Download ppt "Www.kennisnet.nl De weg naar de competente docent ICT-competenties en de Wet BIO Bob Klaasen, programmamanager MBO."

Verwante presentaties


Ads door Google