De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek & Leiderschap in Balans 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek & Leiderschap in Balans 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek & Leiderschap in Balans 2011
Alfons ten Brummelhuis - hoofd onderzoek Kennisnet 6 april 2011

2 Inhoud 1. Toekomstbeeld 2. Duiding van resultaten 3. Schoolrapportage

3 Opbrengsten: kwaliteitsverbetering van onderwijs
Vier in Balans Opbrengsten: kwaliteitsverbetering van onderwijs

4 Stand van zaken

5 De bijsluiter van Vier in Balans

6 Toekomstbeeld

7 Rups gaat vooraf aan vlinder

8 Segmenten (af)wachtende meerderheid enthousiaste voorhoede

9 Deelname PO Aantal regio’s 52 Aantal scholen 484 Aantal leraren 4.654
Aantal leraren groep 1 en Aantal leraren groep 3, 4, Aantal leraren groep 6, 7, Aantal leraren speciaal onderwijs Aantal leidinggevenden Aantal ict-coördinatoren Aantal leidinggevenden Overig

10 Deelname VO Aantal schoollocaties 25 Aantal leraren 590
praktijkonderwijs/lwoo vmbo 1 en vmbo 3 en havo/vwo 1 en havo/vwo 3, 4, 5 en exact talen mens en maatschappij kunst beroepsgericht Aantal leidinggevenden ict-coördinatoren leidinggevenden 54 leraren hebben bij cluster ‘anders’ ingevuld.

11 Vormen van didactisch handelen
Kennisoverdracht zonder ict Kennisconstructie zonder ict Kennisoverdracht met ict Kennisconstructie met ict

12 PO didactisch handelen nu en ambitie
Grijs: leraren nu Wit: leraren ambitie Roze: leiding nu Roze - onderbroken: leiding amb Leraren: 4.654 Leiding: 838 nooit/ nauwelijks af en toe tamelijk vaak vaak heel leraren nu leraren ambitie leiding nu leiding ambitie * Een box vertegenwoordigt 50% van de leraren; hoe breder de box, hoe sterker leraren onderling van mening verschillen

13 VO Didactisch handelen nu en ambitie
Grijs: leraren nu Wit: leraren ambitie Roze: leiding nu Roze - onderbroken: leiding amb Leraren n= 590 Leidinggevenden = 68 nooit/ nauwelijks af en toe tamelijk vaak vaak heel leraren nu leraren ambitie leiding nu leiding ambitie * Een box vertegenwoordigt 50% van de leraren; hoe breder de box, hoe sterker leraren onderling van mening verschillen

14 Visie: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning
PO VO De vertaling van onze kijk op onderwijs en leren in ict-toepassingen Een schoolmanagement dat samen met het team een breed gedragen visie ontwikkelt voor het gebruik van ict op onze school 25% 23% 31% 30% Een door leraren en directie gezamenlijk ontwikkelde visie op ict in het onderwijs 22% 27% Visie op ict en onderwijs vastleggen in beleidsplan 20% Gebaseerd op leraren

15 Deskundigheidsbevordering: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning
PO VO Goede voorbeelden van ict en didactiek Handreikingen voor gebruik ict-programma’s in mijn onderwijs 41% 36% 46% Ondersteuning bij gebruik van een elektronische leeromgeving voor het onderwijs 34% Deskundige ondersteuning bij gebruik van ict in de lessen 33% Cursussen gericht op lesgeven met ict-toepassingen Ideeën en ervaringen uitwisselen met collega’s van eigen en andere scholen tijdens bijeenkomsten of in virtuele communities 30% 20% 39% 28% Gebaseerd op leraren

16 Digitaal leermateriaal: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning
PO VO Digitaal leermateriaal dat geleverd wordt bij de lesmethode Computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 51% 45% 44% 42% Een bibliotheek met digitaal leermateriaal waaruit ik zelf mijn lessen kan samenstellen 43% 47% Nieuwe ict-toepassingen voor onderwijs (games, digitale leerobjecten, webquest) Toetsen om voortgang van leerlingen met de computer te volgen (diagnostische toetsen) 33% 32% 38% Gebaseerd op leraren

17 Infrastructuur: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning
PO VO Extra computervoorzieningen zoals snelle internetverbinding, digibord, extra computers, laptop, netbook, Ipad 53% 60% Directe deskundige hulp als computers of netwerk haperen Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet Computertoepassingen voor leraar en leerling zowel thuis als op school beschikbaar via internet (zogenoemd cloud computing) 54% 39% 33% 42% 45% Afstemming tussen ict-voorzieningen voor schooladministratie en de programmatuur voor onderwijsdoeleinden waar leraren en leiding gebruik van maken 27% 31% Gebaseerd op leraren

18

19

20

21

22


Download ppt "Didactiek & Leiderschap in Balans 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google