De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek & Leiderschap in Balans 2011 Alfons ten Brummelhuis - hoofd onderzoek Kennisnet 6 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek & Leiderschap in Balans 2011 Alfons ten Brummelhuis - hoofd onderzoek Kennisnet 6 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek & Leiderschap in Balans 2011 Alfons ten Brummelhuis - hoofd onderzoek Kennisnet 6 april 2011

2 1. Toekomstbeeld Inhoud 3. Schoolrapportage 2. Duiding van resultaten

3 Vier in Balans Opbrengsten: kwaliteitsverbetering van onderwijs

4 Stand van zaken

5 De bijsluiter van Vier in Balans

6 Toekomstbeeld

7 Rups gaat vooraf aan vlinder

8 Segmenten enthousiaste voorhoede (af)wachtende meerderheid

9 Deelname PO Aantal regio’s 52 Aantal scholen 484 Aantal leraren4.654 – Aantal leraren groep 1 en 2 1.125 – Aantal leraren groep 3, 4, 5 1.692 – Aantal leraren groep 6, 7, 8 1.604 – Aantal leraren speciaal onderwijs 233 Aantal leidinggevenden 837 – Aantal ict-coördinatoren 451 – Aantal leidinggevenden 267 – Overig 119

10 Deelname VO Aantal schoollocaties 25 Aantal leraren590 – praktijkonderwijs/lwoo 36 – vmbo 1 en 2 76 – vmbo 3 en 4 141 – havo/vwo 1 en 2 140 – havo/vwo 3, 4, 5 en 6 197 – exact 149 – talen 178 – mens en maatschappij 116 – kunst 45 – beroepsgericht 48 Aantal leidinggevenden 69 – ict-coördinatoren 6 – leidinggevenden 63

11 Vormen van didactisch handelen Kennisoverdracht met ict Kennisconstructie met ict Kennisconstructie zonder ict Kennisoverdracht zonder ict

12 PO didactisch handelen nu en ambitie * Een box vertegenwoordigt 50% van de leraren; hoe breder de box, hoe sterker leraren onderling van mening verschillen nooit/ nauwelijks af en toe tamelijk vaak vaak heel vaak leraren nuleraren ambitieleiding nuleiding ambitie

13 VO Didactisch handelen nu en ambitie * Een box vertegenwoordigt 50% van de leraren; hoe breder de box, hoe sterker leraren onderling van mening verschillen nooit/ nauwelijks af en toe tamelijk vaak vaak heel vaak leraren nuleraren ambitieleiding nuleiding ambitie

14 Visie: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning PO VO De vertaling van onze kijk op onderwijs en leren in ict-toepassingen Een schoolmanagement dat samen met het team een breed gedragen visie ontwikkelt voor het gebruik van ict op onze school 25% 23% 31% 30% Een door leraren en directie gezamenlijk ontwikkelde visie op ict in het onderwijs22%27% Visie op ict en onderwijs vastleggen in beleidsplan20%25%

15 Deskundigheidsbevordering: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning PO VO Goede voorbeelden van ict en didactiek Handreikingen voor gebruik ict-programma’s in mijn onderwijs 41% 36% 46% 36% Ondersteuning bij gebruik van een elektronische leeromgeving voor het onderwijs34%41% Deskundige ondersteuning bij gebruik van ict in de lessen33%36% Cursussen gericht op lesgeven met ict-toepassingen Ideeën en ervaringen uitwisselen met collega’s van eigen en andere scholen tijdens bijeenkomsten of in virtuele communities 30% 20% 39% 28%

16 Digitaal leermateriaal: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning PO VO Digitaal leermateriaal dat geleverd wordt bij de lesmethode Computerprogramma’s waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken 51% 45% 44% 42% Een bibliotheek met digitaal leermateriaal waaruit ik zelf mijn lessen kan samenstellen 43%47% Nieuwe ict-toepassingen voor onderwijs (games, digitale leerobjecten, webquest) Toetsen om voortgang van leerlingen met de computer te volgen (diagnostische toetsen) 33% 32% 38% 42%

17 Infrastructuur: % leraren met veel / zeer veel behoefte aan EXTRA ondersteuning PO VO Extra computervoorzieningen zoals snelle internetverbinding, digibord, extra computers, laptop, netbook, Ipad 53%60% Directe deskundige hulp als computers of netwerk haperen Grotere betrouwbaarheid van de aansluiting met internet Computertoepassingen voor leraar en leerling zowel thuis als op school beschikbaar via internet (zogenoemd cloud computing) 54% 39% 33% 53% 42% 45% Afstemming tussen ict-voorzieningen voor schooladministratie en de programmatuur voor onderwijsdoeleinden waar leraren en leiding gebruik van maken 27%31%

18

19

20

21

22


Download ppt "Didactiek & Leiderschap in Balans 2011 Alfons ten Brummelhuis - hoofd onderzoek Kennisnet 6 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google