De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ongewenst gedrag van vmbo-leerlingen in relatie tot hun behoefte aan competentie, autonomie en sociale relaties Marie-Jose Koerhuis Ron Oostdam Kenniscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ongewenst gedrag van vmbo-leerlingen in relatie tot hun behoefte aan competentie, autonomie en sociale relaties Marie-Jose Koerhuis Ron Oostdam Kenniscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Ongewenst gedrag van vmbo-leerlingen in relatie tot hun behoefte aan competentie, autonomie en sociale relaties Marie-Jose Koerhuis Ron Oostdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam Velon, Zwolle, 11 maart 2014

2 Vmbo en ongewenst gedrag • Ongewenst gedrag in vo probleem van alle tijden • Vmbo meer mee geassocieerd door kenmerken doelgroep: -Lager SES -Niet-westerse culturele achtergrond -Thuisproblematiek -Intelligentie niveau

3 Wat is ongewenst gedrag? •Ongewenst gedrag in de klas •Delinquent gedrag •Onvriendelijk gedrag •Teruggetrokken gedrag 3

4 Ongewenst gedrag en motivatie • Motivatie gerelateerd aan -Minder schooluitval -Minder spijbelen -Meer taakgericht gedrag -Nog weinig bekend over relatie met andere typen ongewenst gedrag

5 Ongewenst gedrag en de 3 psychologische basisbehoeften • Motivatie te verbeteren door in te spelen op behoefte aan autonomie, competentie en sociale relaties (Deci & Ryan, 2000) • Autonomie: keuzes, eigen gekozen doelen • Competentie: succesvol en effectief handelen • Sociale relaties: geborgen voelen, gerespecteerd

6 Dit onderzoek • Hypothese: hoe meer de leerling ervaart dat de docent aan de drie psychologische basisbehoeften tegemoet komt, hoe minder ongewenst gedrag. • Leerling: ‘ik heb iets te kiezen, ik kan iets en ik hoor erbij’. Dan is de kans groot dat hij deel wil nemen aan een leeractiviteit en minder ongewenst gedrag vertoont.

7 Steekproef • Theoretische leerweg School 1 (n=111) School 2 (N=79) Totaal (190) Leerjaar 2Jongens301646 Meisjes13922 Leerjaar 3Jongens352762 Meisjes302050

8 Instrumenten: SOGOS • Koerhuis, 2007; Koerhuis & Hijzen, 2009 # itemsvoorbeeldCronba ch’s alpha Ong. gedr. t.a.v. school en schoolwerk 15Anderen afleiden.89 Onvriendelijk gedrag 11Docent belachelijk maken.81 Delinquent gedrag 9Ongevraagd spullen van iemand meenemen.84 Teruggetrokken gedrag 9Jezelf afzonderen van anderen.76

9 Instrumenten: TASCQ • Belmont, Skinner, Wellborn, & Connel, 1992; Sierens, Vansteenkiste, Goossens, Soenens, & Dochy, 2009; # itemsvoorbeeldCronba ch’s alpha Autonomie8Mijn docenten luisteren naar mijn ideeën.76 Competentie8Mijn docenten vertellen niet wat zij van mij verwachten op school.74 Sociale relaties8Mijn docenten zijn echt met mij begaan.81

10 Ongewenst gedrag (1)

11 Ongewenst gedrag (2)

12 Behoefte vervulling

13 Samenhang

14 Resultaten: Correlaties Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag Teruggetrokken gedrag AutonomieAll-.48** Jongens-.51** Meisjes-.43** Leerjaar 2-.31** Leerjaar 3-.53** CompetentieAll-.36** Jongens-.40** Meisjes-.38* Leerjaar 2-.33* Leerjaar 3-.39** Sociale relaties All-.45** Jongens-.48** Meisjes-.47** Leerjaar 2-.25* Leerjaar 3-.51**

15 Resultaten: Correlaties Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag Teruggetrokken gedrag AutonomieAll-.48**-.31** Jongens-.51**-.36** Meisjes-.43**-.18 Leerjaar 2-.31**-.23* Leerjaar 3-.53**-.37** CompetentieAll-.36**-.28** Jongens-.40**-.36** Meisjes-.38*-.22 Leerjaar 2-.33*-.27* Leerjaar 3-.39**-.29* Sociale relaties All-.45**-.28** Jongens-.48**-.32** Meisjes-.47**-.23 Leerjaar 2-.25*-.11 Leerjaar 3-.51**-.41**

16 Resultaten: Correlaties Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag Teruggetrokken gedrag AutonomieAll-.48**-.31**-.40** Jongens-.51**-.36**-.45** Meisjes-.43**-.18-.32* Leerjaar 2-.31**-.23*-.23 Leerjaar 3-.53**-.37**-.49** CompetentieAll-.36**-.28**-.32** Jongens-.40**-.36** Meisjes-.38*-.22-.29* Leerjaar 2-.33*-.27*-.23* Leerjaar 3-.39**-.29*-.38** Sociale relaties All-.45**-.28**-.43** Jongens-.48**-.32**-.48** Meisjes-.47**-.23-.35* Leerjaar 2-.25*-.11-.31* Leerjaar 3-.51**-.41**-.48**

17 Resultaten: Correlaties Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag Teruggetrokken gedrag AutonomieAll-.48**-.31**-.40**-.03 Jongens-.51**-.36**-.45**.06 Meisjes-.43**-.18-.32*-.12 Leerjaar 2-.31**-.23*-.23.04 Leerjaar 3-.53**-.37**-.49**-.07 CompetentieAll-.36**-.28**-.32**-.07 Jongens-.40**-.36**.03 Meisjes-.38*-.22-.29*-.19 Leerjaar 2-.33*-.27*-.23*.10 Leerjaar 3-.39**-.29*-.38**-.20* Sociale relaties All-.45**-.28**-.43**-.01 Jongens-.48**-.32**-.48**.02 Meisjes-.47**-.23-.35*-.06 Leerjaar 2-.25*-.11-.31*.11 Leerjaar 3-.51**-.41**-.48**-.07

18 Samenvatting correlaties • Ongewenst gedrag t.a.v. school en onvriendelijk gedrag: samenhang met alle behoeften, alle groepen (beh. Autonomie jaar 2) • Delinquent gedrag: samenhang met alle behoeften, geen sign. relatie voor meisjes, lagere correlaties • Teruggetrokkengedrag: geen sign. samenhang

19 Resultaten: Regressie Jongens Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag R square change Unstandardis ed Beta R square change Unstandardis ed Beta R square change Unstandardis ed Beta Autonomie.26-.33.13-.12.23-.32 Sociale relaties.04-.22.03-.24 Competentie.04-.14 Total R square.28.15.25

20 Resultaten: Regressie J/M Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag R square change Unstandardis ed Beta R square change Unstandardis ed Beta R square change Unstandardis ed Beta Autonomie.26-.33.13-.12.23-.32 Sociale relaties.04/.21-.22/-.41.03/.11-.24/-.21 Competentie.04-.14 Total R square.28/.21.15.25/.11

21 Resultaten: Regressie lrjr 2 Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag R square change Unstan dardise d Beta R square change Unstandardi sed Beta R square change Unstandar dised Beta geslacht.09-.22.08.40 Autonomie Sociale relaties.12-.30 Competentie.13-.26.09-.15 Total R square.12.15.18

22 Resultaten: Regressie lrjr 2/3 Ongewenst gedrag t.a.v. school en schoolwerk Delinquent gedrag Onvriendelijk gedrag R square change Unstan dardise d Beta R square change Unstandardi sed Beta R square change Unstandar dised Beta geslacht.04-.15.09/.05-.22/-.10.08/.09-.40/-.28 Autonomie.26-.32.04-.26 Sociale relaties.05-.26.15-.15.12/.20-.30/-.26 Competentie.13-.26.09-.15 Total R square.12/.33. 15/.20.18/.33

23 Conclusie

24 Autono- mie •Alleen jongens •Alleen jaar 3 Compe- tentie •Alleen jaar 2 Sociale verbon- denheid •Meisjes meer dan jongens •Jaar 3 meer dan jaar 2

25 Autono- mie •Alleen jongens •Alleen jaar 3 Compe- tentie •Alleen jaar 2 Sociale verbon- denheid •Meisjes meer dan jongens •Jaar 3 meer dan jaar 2

26 Autono- mie Compe- tentie •Alleen jaar 2 Sociale verbon- denheid •Alleen jaar 3

27

28 School en Docenten • Belangrijk om overgang tussen jaar 2 en 3 te monitoren • Van belang om rekening te houden met behoefte van leerlingen aan autonomie (met name jongens) en sociale relaties (met name meisjes) Bijvoorbeeld door: -Keuzes geven -Aansluiten bij persoonlijke doelen -Persoonlijke aandacht -Persoonlijke instructie

29 Discussie • Is voor jongens de vervulling van de behoefte aan autonomie belangrijker dan voor meisjes? • Waarom is vervulling van de behoefte aan autonomie en sociale relaties van meer belang? • Is tegemoet komen aan de behoefte aan competentie van weinig belang?

30 Beperkingen • Kleine steekproef • Niet situatie-specifiek gemeten • Geen inzicht in oorzaak-gevolg

31 Vervolgonderzoek • Grotere steekproef • Ook leerlingen van andere schooltypen • Ook andere uitkomstvariabelen: schoolwelbevinden, taakgerichtheid, schoolprestaties


Download ppt "Ongewenst gedrag van vmbo-leerlingen in relatie tot hun behoefte aan competentie, autonomie en sociale relaties Marie-Jose Koerhuis Ron Oostdam Kenniscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google