De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs
Van resultaatgebieden en competentieprofiel naar invulling Masterclass voor leidinggevenden Josée Bours en Frans Jansen

2 Kenmerken masterclasstraject leidinggevenden
deels vraag- , deels aanbod gestuurd Kritische beroepssituatie leidt tot leervragen Inhoudelijke en procesmatige bijeenkomsten Collectieve leervragen -> inhoud Reflectie op persoonlijk leiderschap -> proces Eisen aan certificaat 2

3 Kenmerken masterclass leidinggevenden
Eerst de juiste invulling kiezen op basis van de eigen werksituatie, eigen sterktes/zwaktes en behoeften m.b.t. accenten Leren door te doen Leren van en met elkaar (interne experts) Ondersteund door externe experts (structuur; overzicht ; kritische reflectie)

4 De best denkbare KW1C-directeur…..
… is een professional ? … is een manager? … is een leidinggevende professional ?  voldoet aan competentieprofiel voor leidinggevenden van KW1C

5 Competentieprofiel leidinggevende KW1C
ondernemerschap individueel gericht leiderschap kwaliteitsbewustzijn resultaatgerichtheid groepsgericht leiderschap organisatiebewustzijn besluitvaardigheid planvaardigheid

6 Resultaatgebieden leidinggevende KW1C
Voorbereiding en uitvoering geven aan collegebeleid Leiding en sturing geven aan onderwijs- en dienstverleningsprocessen Aansturen en adviseren van het team bij implementatie onderwijsbeleid Leiding en sturing geven aan de in de organisatie-eenheid werkende medewerkers

7 Hoe stel je vast of iemand competent is …..?
Competentie: meer dan de optelsom van kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelbaar niet sluitend te definiëren maar wel waar te nemen manifesteert zich in concreet gedrag in de beroepspraktijk Het vermogen om bewust effectief gedrag te vertonen in beroeps(kritische) situaties effectief gedrag gewenst resultaat bereiken

8 essentieel aspect van het werk komt regelmatig voor
Beroepskritische situatie - kenmerken complex van aard essentieel aspect van het werk komt regelmatig voor herkenbaar voor alle deelnemers niet routinematig

9 Professionaliseringscyclus
Besef/diagnose Wat kan ik? Focus Wat wil ik? Trigger extern intern Evaluatie Is het doel bereikt? Wat beweegt mij? Wat inspireert mij? Keuze en planning Wat kies ik? Hoe ga ik het doen? Actie Wat doe ik feitelijk? Mijn Ontwikkelings Plan

10 Hoe stuur ik veranderingsprocessen aan?
Voorbeelden collectieve leervragen Hoe stuur ik veranderingsprocessen aan? Bestrijding voortijdig schooluitval; Vertrouwen als sleutelbegrip in organisatie; Psychologie van motivatie; Vertaling van beleid in praktijk.

11 Programma masterclass traject KW1C
inventarisatie beroepskritische situaties door RdM uitleg resultaten en krachtenanalyse door RdM 6 bijeenkomsten inhoud door externe deskundigen 3 procesdagen leiderschapsstijlen door KPC-groep Parallelle lijn van maatjestrajecten (inhoud) coaching en intervisie

12 inventarisatie beroepskritische situaties
Programma masterclass traject inventarisatie beroepskritische situaties Uitleg resultaten en krachtenanalyse 3 bijeenkomsten inhoud Procesdag leiderschapsstijlen 2 bijeenkomsten inhoud Procesdag Inhoud Afsluitende procesdag Parallelle lijn van coaching en intervisie

13 Opdracht 1 Beschrijf een beroepskritische situatie uit uw eigen, actuele ervaringen in de functie van leidinggevende volgens het bijgeleverde format.

14 Opdracht 2 Beschrijf vanuit uw geformuleerde beroepskritische situatie welke kennis, vaardigheden en houding noodzakelijk zijn om in deze situatie de gewenste resultaten te bereiken.

15 Graag uw reactie!

16

17 Competent = effectief gedrag in beroepssituatie
Elementen van competenties Kennis Vaardigheden Persoonlijke eigenschappen Opvattingen Motivatie Leerbaarheid en waarneembaarheid Invloed op gedrag Gedrag - + Context beroepssituatie Context - + Context Competent = effectief gedrag in beroepssituatie JK/ 17

18 Competentiematrix voor leidinggevende KW1C
Ondernemer- schap Individueel leiderschap gericht Kwaliteits- bewustzijn Resultaat- gerichtheid leiderschap Groeps- gericht Organisatie- bewustzijn vaardigheid Besluit- vaardigheid Plan Competenties Beroeps- situaties Voorbereiding/uitvoering collegebeleid Leiding en sturing onderwijsproces Aansturen team bij implementatie ond.beleid Leidinggeven aan medewerkers Beroepssituaties resultaat JK/ 18


Download ppt "Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google