De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs Van resultaatgebieden en competentieprofiel naar invulling Masterclass voor leidinggevenden Josée Bours.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs Van resultaatgebieden en competentieprofiel naar invulling Masterclass voor leidinggevenden Josée Bours."— Transcript van de presentatie:

1 Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs Van resultaatgebieden en competentieprofiel naar invulling Masterclass voor leidinggevenden Josée Bours en Frans Jansen

2 Kenmerken masterclasstraject leidinggevenden  deels vraag-, deels aanbod gestuurd  Kritische beroepssituatie leidt tot leervragen  Inhoudelijke en procesmatige bijeenkomsten  Collectieve leervragen -> inhoud  Reflectie op persoonlijk leiderschap -> proces  Eisen aan certificaat

3 Kenmerken masterclass leidinggevenden  Eerst de juiste invulling kiezen op basis van de eigen werksituatie, eigen sterktes/zwaktes en behoeften m.b.t. accenten  Leren door te doen  Leren van en met elkaar (interne experts)  Ondersteund door externe experts (structuur; overzicht ; kritische reflectie)

4 De best denkbare KW1C-directeur…..  … is een professional ?  … is een manager?  … is een leidinggevende professional ?  voldoet aan competentieprofiel voor leidinggevenden van KW1C

5 Competentieprofiel leidinggevende KW1C 1.ondernemerschap 2.individueel gericht leiderschap 3.kwaliteitsbewustzijn 4.resultaatgerichtheid 5.groepsgericht leiderschap 6.organisatiebewustzijn 7.besluitvaardigheid 8.planvaardigheid

6 Resultaatgebieden leidinggevende KW1C 1.Voorbereiding en uitvoering geven aan collegebeleid 2.Leiding en sturing geven aan onderwijs- en dienstverleningsprocessen 3.Aansturen en adviseren van het team bij implementatie onderwijsbeleid 4.Leiding en sturing geven aan de in de organisatie-eenheid werkende medewerkers

7 Hoe stel je vast of iemand competent is …..? Competentie:  meer dan de optelsom van kennis, vaardigheden en attitude  ontwikkelbaar  niet sluitend te definiëren maar wel waar te nemen  manifesteert zich in concreet gedrag in de beroepspraktijk Het vermogen om bewust effectief gedrag te vertonen in beroeps(kritische) situaties effectief gedrag gewenst resultaat bereiken

8  complex van aard  essentieel aspect van het werk  komt regelmatig voor  herkenbaar voor alle deelnemers  niet routinematig Beroepskritische situatie - kenmerken

9 Professionaliseringscyclus Besef/diagnose Wat kan ik? Focus Wat wil ik? Keuze en planning Wat kies ik? Hoe ga ik het doen? Actie Wat doe ik feitelijk? Evaluatie Is het doel bereikt? Mijn Ontwikkelings Plan Wat beweegt mij? Wat inspireert mij? Trigger extern intern

10  Hoe stuur ik veranderingsprocessen aan?  Bestrijding voortijdig schooluitval;  Vertrouwen als sleutelbegrip in organisatie;  Psychologie van motivatie;  Vertaling van beleid in praktijk. Voorbeelden collectieve leervragen

11 Programma masterclass traject KW1C inventarisatie beroepskritische situaties door RdM uitleg resultaten en krachtenanalyse door RdM 6 bijeenkomsten inhoud door externe deskundigen 3 procesdagen leiderschapsstijlen door KPC-groep Parallelle lijn van maatjestrajecten (inhoud) coaching en intervisie

12  inventarisatie beroepskritische situaties  Uitleg resultaten en krachtenanalyse  3 bijeenkomsten inhoud  Procesdag leiderschapsstijlen  2 bijeenkomsten inhoud  Procesdag  Inhoud  Afsluitende procesdag  Parallelle lijn van coaching en intervisie Programma masterclass traject

13  Beschrijf een beroepskritische situatie uit uw eigen, actuele ervaringen in de functie van leidinggevende volgens het bijgeleverde format. Opdracht 1

14  Beschrijf vanuit uw geformuleerde beroepskritische situatie welke kennis, vaardigheden en houding noodzakelijk zijn om in deze situatie de gewenste resultaten te bereiken. Opdracht 2

15 Graag uw reactie!

16

17 JK/20080917 Kennis Vaardigheden Persoonlijke eigenschappen Opvattingen Motivatie Context beroepssituatie Context Leerbaarheid en waarneembaarheid Invloed op gedrag + - - + Competent = effectief gedrag in beroepssituatie Elementen van competenties Gedrag

18 JK/20080917 Competentiematrix voor leidinggevende KW1C Competenties Kwaliteits- bewustzijn Individueel gericht leiderschap Ondernemer- schap Resultaat- gerichtheid Groeps- gericht leiderschap Organisatie- bewustzijn Besluit- vaardigheid Beroeps- situaties Voorbereiding/uitvoering collegebeleid Leiding en sturing onderwijsproces Aansturen team bij implementatie ond.beleid Leidinggeven aan medewerkers Plan vaardigheid Beroepssituaties resultaat


Download ppt "Leidinggeven aan professionals in modern onderwijs Van resultaatgebieden en competentieprofiel naar invulling Masterclass voor leidinggevenden Josée Bours."

Verwante presentaties


Ads door Google