De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lomoz, 14 maart 2012 Strategisch denken en handelen Nettie van Heezik.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lomoz, 14 maart 2012 Strategisch denken en handelen Nettie van Heezik."— Transcript van de presentatie:

1 Lomoz, 14 maart 2012 Strategisch denken en handelen Nettie van Heezik

2 Doel van de workshop ● Zicht krijgen op wat strategisch denken en handelen is ● Visie FNVFormaat op wat er voor nodig is om het te leren.

3 Wat moet je kunnen? 1.Strategisch denken en handelen ● Kent het strategisch beleid van de organisatie en is in staat om dat steeds als referentiekader te gebruiken. ● Kent de beleidscyclus in de organisatie en weet hoe de OR invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling en de invoering van het beleid. ● Is in staat de cyclus van strategisch handelen (“plan, do, check, act model”) te overzien en ook vorm te geven in de OR.

4 © FNV Formaat 4 Beleidscyclus Plan (wat) Plannen maken ActDo (hoe) BijstellenUitvoering Check evaluatie

5 Strategisch: 2 betekenissen 1. Strategisch beleid: meerjarenbeleid 2. Strategisch handelen: manier van handelen(hoe), waarbij je steeds je doel helder hebt en je acties erop gericht zijn om je doel te bereiken in samenspel met de andere betrokkenen

6 Niveau’s van beleid Strategisch: meerjarenbeleid Taktisch: jaarplannen Uitvoerend: plan van aanpak per onderwerp en uitvoering

7 Strategisch niveau en de OR ● Minimaal kennis van hebben om de beleidsvoorstellen te kunnen toetsen. ● Keuze om invloed te hebben op strategisch beleid: - kritisch meedenken - invloed hebben op de keuzes, die worden gemaakt - invloed hebben op de prioriteiten die worden gesteld

8 4 competenties voor OR leden 1. Strategisch denken en handelen 2. Strategisch netwerken 3. Strategische gespreksvoering 4. Strategisch onderhandelen

9 Strategisch netwerken ● Kan relaties opbouwen en onderhouden in en buiten de organisatie. ● Signaleert kansen en ontwikkelingen in de organisatie, die voor de OR van belang zijn. ● Ziet erop toe dat de OR tijdens het besluitvormingsproces actief gebruik maakt van het netwerk van de OR.

10 Strategische gespreksvoering ● Is in staat om doel, gewenste resultaat en tactiek voor een gesprek te bepalen en gebruikt daarbij op het juiste moment het formele en informele overleg. ● Kan ideeën, meningen en informatie in begrijpelijk taal aan anderen mondeling duidelijk maken en toont belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen, vraagt door en gaat in op reacties

11 Strategisch onderhandelen ● Kent de belangen van de verschillende partijen in de organisatie bij een bepaald voorstel. ● Houdt contact met de verschillende partijen gedurende het onderhandelingsproces. ● Kan de verschillende onderhandelingsstijlen toepassen en weet wanneer welke stijl effectief is. ● Durft de tijd te nemen.

12 Strategisch denken en handelen OR Strategisch denken & handelen OR Strategisch netwerken Strategisch onderhandelen Strategische gespreksvoering PDCA cyclus Invloed op alle Strategische nivo’s

13 Strategisch handelen ● Vergroot de effectiviteit van de OR ● Meer invloed ● OR leden kunnen er een verschillende rol in pakken * DB stuurt en coördineert doelgericht/strategisch handelen van de OR * OR leden bv. netwerken, inhoud (doel helder), onderhandelen, contact achterban

14 Aanpak bij strategisch denken en handelen 1. Meerjarenbeleid en jaarplannen kennen en vast stellen welke onderwerpen voor de OR belangrijk zijn. 2. Eigen plan OR maken en van daaruit sturing geven waar de OR pro actief in wil zijn en waarin volgend 3. Met de bestuurder afspraken maken over rol en planning in de Plan, DO, Check, Act cirkel (PDCA cirkel) 4. OR richt zich per onderwerp op eigen doel en aanpak 5. OR past op eigen werk ook de PDCA cirkel toe. 6. Bestuurder is niet de enige informatiebron van de OR

15 Eigen maken van strategisch denken en handelen Visie FNVFormaat: Leerbaar maar heeft tijd nodig 1. Is (vaak) andere manier van werken dan in je niet OR werk 2. Je moet er langere tijd systematisch mee aan de slag gaan om het je eigen te maken en dan wordt het een blijvende “bril” 3. Gevarieerd leertraject met cursusdagen, coaching en intervisie om op verschillende manieren en op verschillende lagen te leren.

16 Wat levert strategisch denken en handelen op? beter toegerust zijn voor je taak in de medezeggenschap; (meer) grip krijgen op ontwikkelingen binnen je organisatie; mee sturing kunnen geven aan ontwikkelingen; verbreding van je persoonlijke en professionele vaardigheden;

17 Wat betekent het voor de organisatie? Voor de bestuurder van de organisatie ● OR-leden die namens de OR bekwaam overleggen en onderhandelen over strategische vraagstukken in de organisatie; ● minder vertragingen en frustraties in de besluitvorming; ● medewerkers met organisatiebewustzijn en gevoel voor verhoudingen die binnen de organisatie kunnen doorgroeien.

18 Quotes van deelnemers die je voorgingen ● 1. “De leergang is best confronterend. Zo kreeg ik terug dat mijn gedrag op anderen soms een ander effect had, dan wat ik ermee wilde bereiken. Ik ben mij nu veel bewuster van mijn handelen. Ik kan ‘sturen’.” ● 2. “Ik voel mij enorm gesterkt door de leergang. Met name in situaties waarbij je concreet, als gesprekspartner van de bestuurder, meedenkt en adviezen aandraagt. Ik kan nu dingen, waarvan ik niet wist dat ik ze kon.” ● 3. “Ik werd me ervan bewust hoe frustrerend weinig invloed wij als OR uitoefenden op het strategisch beleidsniveau. Deze leergang geeft mij handvatten om daar binnen mijn eigen OR verandering in te brengen.”

19 Quotes van deelnemers die je voorgingen ● “Als we echt invloed willen uitoefenen, moeten we onze belangen en die van de andere partij achterhalen. Als ze op tafel komen begint het spel” ● “De leergang “strategisch sturing geven aan de OR”biedt uw OR een stevige basis om volwaardig gesprekspartner van de Raad van Bestuur te worden” ● “De leergang heeft me weer geleerd te leren en ik heb er persoonlijk ook heel veel aan”


Download ppt "Lomoz, 14 maart 2012 Strategisch denken en handelen Nettie van Heezik."

Verwante presentaties


Ads door Google