De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Detentie Antwerpen VDAB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Detentie Antwerpen VDAB."— Transcript van de presentatie:

1 Detentie Antwerpen VDAB

2 Actoren Samenwerkingsakkoord tussen FOD Justitie & Vlaamse Gemeenschap (2000): Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden. Samenwerking = complex Wat is nodig? - continue afstemming en betrokkenheid van alle partners - coördinatie van het geheel

3 Federaal Basiswet (2005) betreffende het gevangeniswezen en de (interne) rechtspositie van gedetineerden. - Doelstelling vrijheidsstraf: re-integratie, herstel en rehabilitatie. - Oa. Arbeid en opleiding in de gevangenis.

4 Federaal Wet (2006) externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf Uitgaansvergunning Penitentiair verlof Beperkte detentie Elektronisch toezicht

5 Partners in de gevangenis
Psychosociale dienst (PSD) – justitie: > advies ifv penitentiair traject Trajectbegeleider (JWA) – Vlaamse Gemeenschap: > hulp- en dienstverleningstraject Partners: werk, onderwijs, vrije tijd, sport, …

6 ‘Aan de bak’: rol VDAB Focus op werk = kader waarbinnen alle VDAB-acties zich situeren. Elke gedetineerde heeft recht op informatieverstrekking over aanbod / werking VDAB en arbeidsmarkt. Inschrijving als werkzoekende (03) + begeleiding enkel als voldaan aan een aantal doelgroepvoorwaarden (Binnen afzienbare tijd effectief werkzoekend, 14 maanden, beschikbaar zijn voor de Belgische arbeidsmarkt) Geen intramurale technische beroepsopleidingen (behoefte, interesses gedetineerde + vraag arbeidsmarkt).

7 Detentieconsulent Gerard De Bie tel. 03 206 11 15
4,5 zitdagen per week Aantal gesprekken 2009: 968 ! (gemiddeld 6 per dag) Brugge 606, Gent 301, Hasselt 464, Leuven 118, Mechelen 179, Kempen 584 Focus basisdienstverlening en kwaliteit dossier Warme overdracht Uitstroom naar werk: 14,08 %, gemiddelde Vlaanderen 33 % (specifieke omstandigheden: relatief kort verblijf Arresthuis, geïnterneerden, bijna geen opleidingen)

8 OC voor Nederlandstaligen
10 halve dagen Consulenten Cindy en Bie Voorjaar 2009: 13 gestart en 12 behaalden attest (9 Kansengroepen) Najaar 2009: 14 gestart en 6 behaalden attest (allen Kansengroepen) Nuttig: - CV op maat - folder “De belangrijkste stappen naar werk”

9 OC Kiezen voor anderstaligen
10 en 8 halve dagen Consulenten Giuliana en Hans Voorjaar 2009: 12 gestart en 6 behaalden attest Najaar 2009: 14 gestart en 9 behaalden attest Nuttig: - draaiboek - infobundel “Sociale kaart van Antwerpen” - pionierswerk

10 Nuttige info vdab.be Just.fgov.be Gevangenisantwerpen.be
Contactpersoon Detentie provincie Antwerpen :

11 ? Vragen ?


Download ppt "Detentie Antwerpen VDAB."

Verwante presentaties


Ads door Google