De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB
welkom Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB Samenwerkingsmodel Van harte welkom Naam: Functie Samenwerkingsmodel: verder uitgewerkt in de stuurgroep functie 3 arbeid

2 Historiek Twee ESF projecten
Hart voor Werk = Samenwerking met hartrevalidatiecentrum Bruggen Bouwen: = Samenwerking met VDAB/GTB met Netwerk GGZ Kempen ikv art 107 (functie 3) Ontstaan Verhaal: Hart voor Werk, inbedding in ziekenhuis: niet langer haalbaar met reguliere middelen. Verder uitgewerkt in Bruggen Bouwen ESF project ikv art 107: Netwerk geestelijke gezondheidszorg Kempen. Waar momenteel al een 20 tal trajecten lopende zijn. De eerste klanten komen van De Meander: begeleiding naar werk voor personen met drugsverslaving en AZ initiatief van OPZ in Geel.

3 Samenwerkingsmodel Doel Samenwerking uitbouwen met het oog op professionele re-integratie van personen in begeleiding in de (geestelijke) gezondheidszorg In onze samenleving is het hebben van werk zeer belangrijk om diverse redenen: vooral om financiële redenen, om sociale redenen, om economische redenen, om gezondheidsredenen. Pact In 2020 is 70% van de beroepsbevolking aan het werk. In 2020 is het aandeel werknemers met een werkbare job gestegen tot 60%. In 2020 is het aantal kortgeschoolden met de helft verminderd. RIZIV Blijvende toename van personen in de arbeidsongeschiktheid, met in hoofdzaak de personen met een psychische problematiek. Indien de tendens verder blijft gaan zoals hij nu gaat kan onze maatschappij dit op langere termijn niet dragen.

4 Samenwerkingsmodel Voor wie?
Voor cliënten/ klanten, die extra ondersteuning nodig hebben én die baat hebben bij de samenwerking tussen de verschillende partners. Cliënten/klanten die zelfredzaam genoeg zijn, worden zoals vroeger rechtstreeks verwezen naar de lokale werkwinkel. De verwijzer verwijst ikv dit samenwerkingsverband: Cliënten/klanten die baat hebben bij samenwerking zorg en werk Cliënten/klanten die in staat zijn acties te ondernemen naar werk Cliënten/klanten die op termijn naar een betaalde tewerkstelling kunnen evolueren. Het heeft weinig zin om cliënten/klanten te verwijzen die voldoende zelfredzaam zijn Het heeft ook weinig zin om cliënten/klanten te verwijzen waarvan men weet dat ze niet naar betaalde arbeid kunnen toegeleid worden. De wachtlijsten in AZ meerbanenplan zijn lang. Bovendien zijn er heel wat AZ initiatieven

5 Samenwerkingsmodel Voorwaarden Inpasbaar in reguliere werking
Empowering van de klant Afstemming van adviezen van begeleiders Behoud van werkgever Regulier waar kan, gespecialiseerd waar nodig Er zijn geen extra middelen voorzien, in het model Hart voor Werk zaten twee begeleiders een halve dag per week in het revalidatiecentrum. Dit is helaas niet mogelijk om dat overal waar te maken. Klant sterker maken zodat hij in de toekomst zelfredzamer zijn weg kan vinden op de arbeidsmarkt Afstemming van de adviezen van begeleiders: neuzen in dezelfde richting Behoud van eigen werkgever: verhoogt de kans op hertewerkstelling De middelen van de gespecialiseerde diensten GTB, GOB en GA zijn beperkt, alle personen met een arbeidshandicap kunnen niet door hen begeleid worden. Dit is ook niet nodig heel wat mensen zijn zelfredzaam genoeg of kunnen met de hulp van de VDAB aan de slag.

6 Samenwerkingsmodel Succesfactoren Snelle interventie
Betrokkenheid van alle actoren uit het netwerk rond de klant/cliënt Er zijn geen extra middelen voorzien, in het model Hart voor Werk zaten twee begeleiders een halve dag per week in het revalidatiecentrum. Dit is helaas niet mogelijk om dat overal waar te maken. Klant sterker maken zodat hij in de toekomst zelfredzamer zijn weg kan vinden op de arbeidsmarkt Afstemming van de adviezen van begeleiders: neuzen in dezelfde richting Behoud van eigen werkgever: verhoogt de kans op hertewerkstelling De middelen van de gespecialiseerde diensten GTB, GOB en GA zijn beperkt, alle personen met een arbeidshandicap kunnen niet door hen begeleid worden. Dit is ook niet nodig heel wat mensen zijn zelfredzaam genoeg of kunnen met de hulp van de VDAB aan de slag.

7 Samenwerkingsmodel Succesfactoren
Job-behoud: gepaste terugkeer naar werk als het primaire doel Communicatie om laagdrempeligheid en uitwisseling expertise te bevorderen Vrijwilligheid Er zijn geen extra middelen voorzien, in het model Hart voor Werk zaten twee begeleiders een halve dag per week in het revalidatiecentrum. Dit is helaas niet mogelijk om dat overal waar te maken. Klant sterker maken zodat hij in de toekomst zelfredzamer zijn weg kan vinden op de arbeidsmarkt Afstemming van de adviezen van begeleiders: neuzen in dezelfde richting Behoud van eigen werkgever: verhoogt de kans op hertewerkstelling De middelen van de gespecialiseerde diensten GTB, GOB en GA zijn beperkt, alle personen met een arbeidshandicap kunnen niet door hen begeleid worden. Dit is ook niet nodig heel wat mensen zijn zelfredzaam genoeg of kunnen met de hulp van de VDAB aan de slag.

8 Samenwerkingsmodel Hoe langer inactief hoe minder kans op professionele re-integratie Juiste timing belangrijk! Snelle interventie Vanaf start van de behandeling is thema werk onderwerp van gesprek Recoveryvisie: Een positief toekomstbeeld en hebben van werk bevordert herstel Hoe langer inactief hoe minder kans op professionele re-integratie. • de waarschijnlijkheid dat werknemers na een afwezigheid van drie tot zes maanden het werk bij eigen werkgever weer hervatten is minder dan 50% • de waarschijnlijkheid dat werknemers na een afwezigheid van meer dan een jaar het werk bij eigen werkgever weer hervatten daalt tot 20% • slechts een kleine 10% van de werknemers keert terug naar de eigen werkgever na 2 jaar afwezigheid. Recoveryvisie: We geloven dat het zetten van stappen naar werk en werk hebben het herstel van personen met (geestelijke) gezondheidsproblemen kan bevorderen. We willen mensen hoop geven. We willen mensen eigenaar maken van hun traject. Falen bestaat niet, proberen, kansen benutten en leren uit ervaring wel. Van bij de start van de begeleiding binnen de zorg is het heel belangrijk ook het thema werk op tafel te brengen. Er dienen afspraken gemaakt te worden hoe de relatie met de werkgever (indien gewenst, kan warm gehouden worden. Juiste timing is belangrijk! De moment van verwijzen naar de partner werk dient goed getimed te zijn. Hier zijn echter geen duidelijke richtlijnen over te geven en maatwerk is hier ook erg van belang. Door samenwerken en proberen zullen we met de tijd zullen we hier verder uit leren.

9 Samenwerkingsmodel = betrokkenheid van alle actoren
Multidisciplinair + persoonlijk netwerk van cliënt/klant Neuzen in dezelfde richting Er zijn geen extra middelen voorzien, in het model Hart voor Werk zaten twee begeleiders een halve dag per week in het revalidatiecentrum. Dit is helaas niet mogelijk om dat overal waar te maken. Klant sterker maken zodat hij in de toekomst zelfredzamer zijn weg kan vinden op de arbeidsmarkt Afstemming van de adviezen van begeleiders: neuzen in dezelfde richting Behoud van eigen werkgever: verhoogt de kans op hertewerkstelling De middelen van de gespecialiseerde diensten GTB, GOB en GA zijn beperkt, alle personen met een arbeidshandicap kunnen niet door hen begeleid worden. Dit is ook niet nodig heel wat mensen zijn zelfredzaam genoeg of kunnen met de hulp van de VDAB aan de slag.

10 Samenwerkingsmodel Job-behoud: zoeken naar de match
Terug naar eigen job Terug naar eigen werkgever met aanpassingen aan job Terug naar eigen werkgever ander job Andere werkgever Er zijn geen extra middelen voorzien, in het model Hart voor Werk zaten twee begeleiders een halve dag per week in het revalidatiecentrum. Dit is helaas niet mogelijk om dat overal waar te maken. Klant sterker maken zodat hij in de toekomst zelfredzamer zijn weg kan vinden op de arbeidsmarkt Afstemming van de adviezen van begeleiders: neuzen in dezelfde richting Behoud van eigen werkgever: verhoogt de kans op hertewerkstelling De middelen van de gespecialiseerde diensten GTB, GOB en GA zijn beperkt, alle personen met een arbeidshandicap kunnen niet door hen begeleid worden. Dit is ook niet nodig heel wat mensen zijn zelfredzaam genoeg of kunnen met de hulp van de VDAB aan de slag.

11 Samenwerkingsmodel Communicatie is zeer belangrijk
Veel communicatiemiddelen, te gebruiken voor: Elkaar leren kennen Samenwerken Expertise-deling Laagdrempelige instap Voorkomen van frustratie Samen opvolgen. Langs beide kanten signalen opvangen indien het niet zo goed zou gaan met de cliënt/klant. Elkaar contacteren en bevragen indien men een bedenking heeft bij de ander zijn werking. Netwerkgesprekken of triogesprekken organiseren indien dit wenselijk is voor de klant.

12 Samenwerkingsmodel Vrijwilligheid
‘Ziek zijn’ én ‘werken’ kan niet verplicht worden Een gemotiveerde cliënt is er twee waard Standpunt RIZIV

13 Draaiboek Doel Binnen elk team duidelijk afspreken wie wat opneemt.
Het draaiboek en andere documenten is terug te vinden op de website van het Netwerk GGZ Kempen. Er is een draaiboek uitgewerkt: Omdat het belangrijk is te weten wie welke rol in dit verhaal speelt, het draaiboek is een leidraad maar in elke organisatie dient bekeken te worden wie wat opneemt. Om de verwachtingen naar elkander toe duidelijker te krijgen, om meer succesverhalen te kunnen genereren.

14 Draaiboek Praktische afspraken
Samenwerking Netwerk GGZ Kempen en VDAB/GTB wie doet wat? wat doen bij aanmelding? hoe samenwerken? wanneer inschakelen GA of GOB? . Er is een draaiboek uitgewerkt: Omdat het belangrijk is te weten wie welke rol in dit verhaal speelt, het draaiboek is een leidraad maar in elke organisatie dient bekeken te worden wie wat opneemt. Om de verwachtingen naar elkander toe duidelijker te krijgen, om meer succesverhalen te kunnen genereren.

15 Zorgpartners Netwerk GGZ
OPZ Geel CGG Kempen AZ Turnhout PVT Salto IBW Kempen PVT De Liereman Route 11

16 VDAB/GTB aanbod Het aanbod van VDAB/GTB situeert zich op de drie bovenste treden van de participatieladder: van activering, arbeidszorg tot tewerkstelling in NEC Betaald werk Betaald werk met ondersteuning: financiële ondersteuning, opleiding en begeleiding op werkvloer, beschermde tewerkstelling. Onbetaald werk Onderste twee treden van de ladder: Sociale contacten buitenshuis Geïsoleerd

17 Gespecialiseerd netwerk GTB – GA – GOB
GOB: zoals De Ploeg, De Kiem,… = Gespecialiseerd opleidings- en begeleidingscentrum  bieden intensieve opleiding, bemiddeling en begeleiding in het opleidingscentrum of op de werkvloer

18 Gespecialiseerd netwerk GTB – GA – GOB
GA: Consultatiebureau Turnhout = Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst  multidisciplinair onderzoek om mogelijkheden en beperkingen van klant richting werk in kaart te brengen, indicatiestelling, groepsassesment.

19 Aanmeldingen Aanmeldingen via de contactpersonen GTB in de werkwinkel
Indien een cliënt/klant terug naar werkgever kan via contactpersoon GTB: Tinne Steeman 0498/ vervangen dr Han Willemsens 0479/ (werkt nt op woensdag) Niet te bereiken => 014/ (GTB) Indien goed overlegd met de cliënt en jullie denken dat hij baat heeft bij deze begeleiding kan je hem aanmelden bij de contactpersoon van GTB zie stappen plan zorg Indien de klant een werkgever heeft waarnaar hij graag terug wil, kan je hem rechtstreeks aanmelden bij GTB teamcoach of vervanger bij : We gaan dan zo snel mogelijk op de bal spelen en proberen een kennismakingsgesprek te organiseren.

20 Competentieprofiel Doel
Doorgeven van beschikbare info, zowel faciliterende factoren als belemmerende factoren (enkel wat van belang is ikv begeleiding naar tewerkstelling) Bij aanmelding vragen we ook een competentieprofiel. Doel: (boven) Vanuit de zorg hebben jullie heel wat ervaring en informatie verzameld in de begeleiding van desbetreffende cliënt, om een goede doorgave van gegevens te verzekeren hebben we afgesproken om het competentieprofiel mee te geven bij aanmelding. Het is niet de bedoeling dat je de gevraagde informatie zelf verzameld, enkel doorgeven wat jij en de cliënt belangrijk vinden dat de trajectbegeleider weet. Het is zeker niet de bedoeling een oplijsting van problemen te maken maar eerder de kansen te noteren die je ziet en eventuele hulpmiddeltjes die je de trajectbegeleider kan aanreiken. Vb; het is belangrijk de mama te betrekken bij de begeleiding Het is belangrijk de cliënt met de nodige voorzichtigheid aan te pakken, anders haakt hij af Of het is belangrijk de cliënt een duwtje in de rug te geven en wat aan te dringen anders komt hij niet tot actie. Het zou zonde zijn om zulke informatid niet mee te geven.

21 Competentieprofiel Doel
Samen met cliënt/klant nadenken over zichzelf en het zetten naar werk Voorbereiding van cliënt/klant op gesprek Bij aanmelding vragen we ook een competentieprofiel. Doel: (boven) Vanuit de zorg hebben jullie heel wat ervaring en informatie verzameld in de begeleiding van desbetreffende cliënt, om een goede doorgave van gegevens te verzekeren hebben we afgesproken om het competentieprofiel mee te geven bij aanmelding. Het is niet de bedoeling dat je de gevraagde informatie zelf verzameld, enkel doorgeven wat jij en de cliënt belangrijk vinden dat de trajectbegeleider weet. Het is zeker niet de bedoeling een oplijsting van problemen te maken maar eerder de kansen te noteren die je ziet en eventuele hulpmiddeltjes die je de trajectbegeleider kan aanreiken. Vb; het is belangrijk de mama te betrekken bij de begeleiding Het is belangrijk de cliënt met de nodige voorzichtigheid aan te pakken, anders haakt hij af Of het is belangrijk de cliënt een duwtje in de rug te geven en wat aan te dringen anders komt hij niet tot actie. Het zou zonde zijn om zulke informatid niet mee te geven.

22 Kennismakingsgesprek
Drie gesprek Cliënt/klant staat centraal! Vertrekken vanuit kansen en mogelijkheden Afstemmen van verwachtingen We hebben gekozen om zoveel mogelijk voor een triogesprek te gaan omdat we uit ervaring gemerkt hebben dat clïënten het heel moeilijk vinden om dat eerste gesprek te doen. Hierdoor komen ze soms veel zwakker of zelfs minder stabiel over dan ze zijn, waardoor de trajectbegeleider misschien een traject gaat voorstellen dat helemaal niet gepast is. In de zorg heeft de cliënt een beschermde omgeving en gedraagt hij zich dikwijls heel anders dan indien hij in een heel nieuwe omgeving terecht komt, waar toch ook dikwijls over gevoeligheden gesproken wordt. Een triogesprek kan ook maken dat als het een klant betreft met een beperkt zelfinzicht, de begeleider zorg een beetje kan bijsturen.

23 Samenwerken tijdens traject
klant Begeleider zorg Trajectbegeleider gespecialiseerde partners Naargelang de nood van de klant zal de rol en het zwaartepunt van de begeleiding verschuiven van casemanager-zorg naar casemanager-werk of omgekeerd Om dit goed te kunnen doen, is communicatie nodig. Zeg of denk niet ( die begeleider laat niets weten!) Indien je dit denkt, neem de telefoon of stuur een mailtje.

24 Bijlagen Routing werkenden Stappenplan Competentieprofiel
Aanvraag medisch adviseur

25 Dankuwel


Download ppt "Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB"

Verwante presentaties


Ads door Google