De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB. Historiek Twee ESF projecten • Hart voor Werk = Samenwerking met hartrevalidatiecentrum • Bruggen Bouwen: = Samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB. Historiek Twee ESF projecten • Hart voor Werk = Samenwerking met hartrevalidatiecentrum • Bruggen Bouwen: = Samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB

2 Historiek Twee ESF projecten • Hart voor Werk = Samenwerking met hartrevalidatiecentrum • Bruggen Bouwen: = Samenwerking met VDAB/GTB met Netwerk GGZ Kempen ikv art 107 (functie 3)

3 Samenwerkingsmodel Doel Samenwerking uitbouwen met het oog op professionele re-integratie van personen in begeleiding in de (geestelijke) gezondheidszorg

4 Samenwerkingsmodel Voor wie? •Voor cliënten/ klanten, die extra ondersteuning nodig hebben én die baat hebben bij de samenwerking tussen de verschillende partners. •Cliënten/klanten die zelfredzaam genoeg zijn, worden zoals vroeger rechtstreeks verwezen naar de lokale werkwinkel.

5 Samenwerkingsmodel Voorwaarden • Inpasbaar in reguliere werking • Empowering van de klant • Afstemming van adviezen van begeleiders • Behoud van werkgever • Regulier waar kan, gespecialiseerd waar nodig

6 Samenwerkingsmodel Succesfactoren •Snelle interventie •Betrokkenheid van alle actoren uit het netwerk rond de klant/cliënt

7 Samenwerkingsmodel Succesfactoren • Job-behoud: gepaste terugkeer naar werk als het primaire doel • Communicatie om laagdrempeligheid en uitwisseling expertise te bevorderen • Vrijwilligheid

8 Samenwerkingsmodel Hoe langer inactief hoe minder kans op professionele re- integratie Snelle interventie Recoveryvisie: Een positief toekomstbeeld en hebben van werk bevordert herstel Vanaf start van de behandeling is thema werk onderwerp van gesprek Juiste timing belangrijk!

9 Samenwerkingsmodel = betrokkenheid van alle actoren • Multidisciplinair + persoonlijk netwerk van cliënt/klant • Neuzen in dezelfde richting

10 Samenwerkingsmodel Job-behoud: zoeken naar de match • Terug naar eigen job • Terug naar eigen werkgever met aanpassingen aan job • Terug naar eigen werkgever ander job • Andere werkgever

11 Samenwerkingsmodel Communicatie is zeer belangrijk Veel communicatiemiddelen, te gebruiken voor: • Elkaar leren kennen • Samenwerken • Expertise-deling • Laagdrempelige instap • Voorkomen van frustratie

12 Samenwerkingsmodel Vrijwilligheid • ‘Ziek zijn’ én ‘werken’ kan niet verplicht worden • Een gemotiveerde cliënt is er twee waard

13 Draaiboek Doel Binnen elk team duidelijk afspreken wie wat opneemt. Het draaiboek en andere documenten is terug te vinden op de website van het Netwerk GGZ Kempen.

14 Draaiboek Praktische afspraken Samenwerking Netwerk GGZ Kempen en VDAB/GTB • wie doet wat? • wat doen bij aanmelding? • hoe samenwerken? • wanneer inschakelen GA of GOB?.

15 Zorgpartners Netwerk GGZ •OPZ Geel •CGG Kempen •AZ Turnhout •PVT Salto •IBW Kempen •PVT De Liereman •Route 11

16 VDAB/GTB aanbod Het aanbod van VDAB/GTB situeert zich op de drie bovenste treden van de participatieladder: van activering, arbeidszorg tot tewerkstelling in NEC

17 GOB: zoals De Ploeg, De Kiem,… = Gespecialiseerd opleidings- en begeleidingscentrum  bieden intensieve opleiding, bemiddeling en begeleiding in het opleidingscentrum of op de werkvloer Gespecialiseerd netwerk GTB – GA – GOB

18 GA: Consultatiebureau Turnhout = Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst  multidisciplinair onderzoek om mogelijkheden en beperkingen van klant richting werk in kaart te brengen, indicatiestelling, groepsassesment. Gespecialiseerd netwerk GTB – GA – GOB

19 Aanmeldingen •Aanmeldingen via de contactpersonen GTB in de werkwinkel •Indien een cliënt/klant terug naar werkgever kan via contactpersoon GTB: Tinne Steeman 0498/85 66 23 vervangen dr Han Willemsens 0479/124966 (werkt nt op woensdag) •Niet te bereiken => 014/445190 (GTB)

20 Competentieprofiel Doel •Doorgeven van beschikbare info, zowel faciliterende factoren als belemmerende factoren (enkel wat van belang is ikv begeleiding naar tewerkstelling)

21 Competentieprofiel Doel •Samen met cliënt/klant nadenken over zichzelf en het zetten naar werk •Voorbereiding van cliënt/klant op gesprek

22 Kennismakingsgesprek •Drie gesprek •Cliënt/klant staat centraal! •Vertrekken vanuit kansen en mogelijkheden •Afstemmen van verwachtingen

23 Samenwerken tijdens traject klant Begeleider zorg Trajectbegeleider gespecialiseerde partners Naargelang de nood van de klant zal de rol en het zwaartepunt van de begeleiding verschuiven van casemanager-zorg naar casemanager-werk of omgekeerd

24 Bijlagen • Routing werkenden • Stappenplan • Competentieprofiel • Aanvraag medisch adviseur

25 Dankuwel


Download ppt "Netwerk GGZ Kempen - GTB/VDAB. Historiek Twee ESF projecten • Hart voor Werk = Samenwerking met hartrevalidatiecentrum • Bruggen Bouwen: = Samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google