De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB. “STREVEN naar een verbetering van kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB. “STREVEN naar een verbetering van kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB

2

3 “STREVEN naar een verbetering van kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding van de doelgroep om op die manier tot betere activering naar werk te komen” Fragment uit ‘visie en afsprakennota bij samenwerkingsakkoord’ -Beter communiceren met elkaar (medisch adviseur – werkwinkel): voorkeur mail … -RIZIV die extra middelen uittrekt om klanten op ziekte te activeren/begeleiden naar werk Doel samenwerking

4 -Er zijn 7 stappen voor een klant (groene folder) -Er zijn 7 stappen voor de werkwinkel (bundeltje) -Er zijn 7 stappen voor een medisch adviseur  Niet alle stappen zijn gelijk Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk

5 De 7 stappen voor de VDAB/GTB-consulent 1.Klant op ziekenfonds meldt zich aan (al of niet met aanmeldingsformulier) Van zodra aanmeldingsformulier OK: cat. 32 en PRJZIV-AV + vermoeden aanduiden 2.De uitnodiging naar de werkwinkel- BGLTRA - AV melden aan AG dat klant aangemeld is en wanneer 1 ste UND is 3.Het 1 ste gesprek met de trajectbegeleider (triage) 4.Start van de begeleiding definitieve TB is gekend, PRJZIV-OR + mail AG 5.De oriënterende module eventueel PRJZIV-VS 6.De uitvoerende module basistraject = PRJZIV-BT of opleidingstraject= PRJZIV-OT + MEA 7.Afsluiten traject- BGLTRA -VS PRJZIV-UV (automatisch) + cat, 78 of 76 • Opsomming

6 -Adviserend geneesheer (AG) bepaalt of iemand stappen naar werk mag zetten en geeft het aanmeldingsformulier mee via de klant. !! AG stuurt dus niet iedereen: klant moet willen + klant moet nood hebben aan WW-ondersteuning. (bv. AG stuurt klant niet: -indien vooraf duidelijk is, dat het klassieke herscholing is -indien klant niet werkbekwaam is -…. ! Nieuw aanmeldingsformulier: geen ‘hokjes’ meer. -Binnen werkwinkel wordt gekeken wie het dossier opneemt: GTB of VDAB Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk

7 Het aanmeldingsformulier • Als de klant zonder formulier in de werkwinkel staat, dan geef je het formulier mee aan de klant. De klant maakt best een afspraak met de AG om de stappen naar werk te bespreken en het formulier te laten invullen • Je noteert jouw gegevens op het formulier dat je meegeeft • Normaal na aanmelding 1 ste gesprek binnen de 6 weken • PRJZIV-AV + vermoeden PmAH aanduiden = BGLTRA AV

8 -Trajectbegeleider (GTB of VDAB) doet vervolgens: 1.Trajectbepaling (= oriënterende module) PRJZIV-OR: Hierin kan een screening zitten. Hier beslis je:  We stoppen PRJZIV – VS: (bv. WW niet nodig, werken niet haalbaar, klassieke herscholing en WW-begeleiding is niet zinvol, nood aan loopbaandienstverlening) =  We starten op en gaan :  Een VDAB-erkende opleidingsdienst inschakelen  Een niet-VDAB-erkende opleidingsdienst inschakelen  Geen andere opleidingsdienst inschakelen, maar doen het zelf. Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk InformeerAGInformeerAG InformeerAGInformeerAG

9 -Trajectbegeleider (GTB of VDAB) doet vervolgens: 2.trajectbegeleiding (2 soorten): -Basistraject (= begeleiding zonder opleiding(scentrum)) PRJZIV - BT Bv. bemiddeling naar BW/SW, AZ, TAZ, …. -Opleidingstraject (= klant volgt opleiding/traject in CC, GOB, VDAB-erkende opleidingsdienst)PRJZIV-OT + MEA Let op: Wanneer een klant een opleiding wil volgen die niet erkend is door VDAB, valt dit niet onder deze samenwerking. Dit is dan een klassieke herscholing. Je kunt de klant begeleiden via een basistraject indien je de klant wil opvolgen. Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk InformeerAGInformeerAG InformeerAGInformeerAG

10 Informeer adviserend geneesheer hier correct: Ik start een basistraject: AG moet niets doen Ik start een opleidingstraject: AG moet A4-blad en MEA doorgeven aan RIZIV VDAB/GTB trajectbegeleider maakt gebruik formulier activiteit op een werkvloer (stage, IBO, GIBO). Ik start/start niet owv klassieke herscholing: AG moet procedure herscholing volgen Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk

11 -Elk neemt zijn rol op (VDAB/GTB bepaalt traject, AG beslist of iemand op ziekte (blijft) horen). -Gebruik formulieren (aanmelding, MEA, …) niet als “HET” (enige) communicatiemiddel.  Mail en bel … -Maak een MEA indien er sprake is van een opleidingstraject + laat deze met verworven competenties aanvullen bij afsluiten van dossier Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk

12 -Laat weten aan AG: - wanneer je de klant op 1 ste gesprek zult zien - wanneer je bepaling rond is + wat je gaat doen - wanneer je afsluit - tussentijdse zinvolle info (bv. scharniermomenten). -Start en einde opleiding -Start en einde stage -Start en einde (G)IBO -… Routing klanten op ziekte 7 stappen naar werk

13 Wat is anders?: -Voor elke klant met ziekteuitkering (cat. 32.) is er een projectlijn vanaf aanmelding met aanmeldingsformulier = PRJZIV-AV Toestand van projectlijn moet je tijdens traject aanpassen -Voor elke klant met cat 32. met een opleidingstraject (erkende opleiding), maak je een MEA -RIZIV betaalt een forfaitaire prijs, waarvan een deel gebruikt wordt om de capaciteit van de gespecialiseerde partners (GTB, GA en GOB) uit te breiden -Adviserende geneesheren willen samenwerken ONTHOU: -Communiceer meer met de adviserend geneesheer ! We starten: 1 oktober 2012 ! Implementatie 7 stappen naar werk

14 • De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - 99PJZ01 • De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen – 99PJZ02 • Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten - 99PJZ03 • De Landsbond van Liberale Mutualiteiten - 99PJZ04 • De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen – 99PJZ05 • De Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering – 99PJZ06 • De Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding – 99PJZ07 Uitbestedings- nummers 7 stappen naar werk

15 Bedankt


Download ppt "Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB. “STREVEN naar een verbetering van kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google