De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB

2

3 Fragment uit ‘visie en afsprakennota bij samenwerkingsakkoord’
Doel samenwerking “STREVEN naar een verbetering van kwaliteit in de samenwerking, en een verbetering van de kwaliteit van de begeleiding van de doelgroep om op die manier tot betere activering naar werk te komen” Fragment uit ‘visie en afsprakennota bij samenwerkingsakkoord’ Beter communiceren met elkaar (medisch adviseur – werkwinkel): voorkeur mail … RIZIV die extra middelen uittrekt om klanten op ziekte te activeren/begeleiden naar werk

4 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Er zijn 7 stappen voor een klant (groene folder) Er zijn 7 stappen voor de werkwinkel (bundeltje) Er zijn 7 stappen voor een medisch adviseur  Niet alle stappen zijn gelijk

5 De 7 stappen voor de VDAB/GTB-consulent
Klant op ziekenfonds meldt zich aan (al of niet met aanmeldingsformulier) Van zodra aanmeldingsformulier OK: cat. 32 en PRJZIV-AV + vermoeden aanduiden De uitnodiging naar de werkwinkel- BGLTRA - AV melden aan AG dat klant aangemeld is en wanneer 1ste UND is Het 1ste gesprek met de trajectbegeleider (triage) Start van de begeleiding definitieve TB is gekend, PRJZIV-OR + mail AG De oriënterende module eventueel PRJZIV-VS De uitvoerende module basistraject = PRJZIV-BT of opleidingstraject= PRJZIV-OT + MEA Afsluiten traject- BGLTRA -VS PRJZIV-UV (automatisch) + cat, 78 of 76 Opsomming

6 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Adviserend geneesheer (AG) bepaalt of iemand stappen naar werk mag zetten en geeft het aanmeldingsformulier mee via de klant. !! AG stuurt dus niet iedereen: klant moet willen + klant moet nood hebben aan WW-ondersteuning. (bv. AG stuurt klant niet: indien vooraf duidelijk is, dat het klassieke herscholing is indien klant niet werkbekwaam is …. ! Nieuw aanmeldingsformulier: geen ‘hokjes’ meer. Binnen werkwinkel wordt gekeken wie het dossier opneemt: GTB of VDAB

7 Het aanmeldingsformulier
Als de klant zonder formulier in de werkwinkel staat, dan geef je het formulier mee aan de klant. De klant maakt best een afspraak met de AG om de stappen naar werk te bespreken en het formulier te laten invullen Je noteert jouw gegevens op het formulier dat je meegeeft Normaal na aanmelding 1ste gesprek binnen de 6 weken PRJZIV-AV + vermoeden PmAH aanduiden = BGLTRA AV

8 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Trajectbegeleider (GTB of VDAB) doet vervolgens: Trajectbepaling (= oriënterende module) PRJZIV-OR: Hierin kan een screening zitten. Hier beslis je: We stoppen PRJZIV – VS: (bv. WW niet nodig, werken niet haalbaar, klassieke herscholing en WW-begeleiding is niet zinvol, nood aan loopbaandienstverlening) = We starten op en gaan : Een VDAB-erkende opleidingsdienst inschakelen Een niet-VDAB-erkende opleidingsdienst inschakelen Geen andere opleidingsdienst inschakelen, maar doen het zelf. Informeer AG

9 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Trajectbegeleider (GTB of VDAB) doet vervolgens: trajectbegeleiding (2 soorten): Basistraject (= begeleiding zonder opleiding(scentrum)) PRJZIV - BT Bv. bemiddeling naar BW/SW, AZ, TAZ, …. Opleidingstraject (= klant volgt opleiding/traject in CC, GOB, VDAB-erkende opleidingsdienst)PRJZIV-OT + MEA Let op: Wanneer een klant een opleiding wil volgen die niet erkend is door VDAB, valt dit niet onder deze samenwerking. Dit is dan een klassieke herscholing. Je kunt de klant begeleiden via een basistraject indien je de klant wil opvolgen. Informeer AG

10 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Informeer adviserend geneesheer hier correct: Ik start een basistraject: AG moet niets doen Ik start een opleidingstraject: AG moet A4-blad en MEA doorgeven aan RIZIV VDAB/GTB trajectbegeleider maakt gebruik formulier activiteit op een werkvloer (stage, IBO, GIBO). Ik start/start niet owv klassieke herscholing: AG moet procedure herscholing volgen

11 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Elk neemt zijn rol op (VDAB/GTB bepaalt traject, AG beslist of iemand op ziekte (blijft) horen). Gebruik formulieren (aanmelding, MEA, …) niet als “HET” (enige) communicatiemiddel.  Mail en bel … Maak een MEA indien er sprake is van een opleidingstraject + laat deze met verworven competenties aanvullen bij afsluiten van dossier

12 Routing klanten op ziekte
7 stappen naar werk Laat weten aan AG: wanneer je de klant op 1ste gesprek zult zien wanneer je bepaling rond is + wat je gaat doen wanneer je afsluit tussentijdse zinvolle info (bv. scharniermomenten). Start en einde opleiding Start en einde stage Start en einde (G)IBO

13 ! We starten: 1 oktober 2012 ! Implementatie Wat is anders?: ONTHOU:
7 stappen naar werk Wat is anders?: Voor elke klant met ziekteuitkering (cat. 32.) is er een projectlijn vanaf aanmelding met aanmeldingsformulier = PRJZIV-AV Toestand van projectlijn moet je tijdens traject aanpassen Voor elke klant met cat 32. met een opleidingstraject (erkende opleiding), maak je een MEA RIZIV betaalt een forfaitaire prijs, waarvan een deel gebruikt wordt om de capaciteit van de gespecialiseerde partners (GTB, GA en GOB) uit te breiden Adviserende geneesheren willen samenwerken ONTHOU: Communiceer meer met de adviserend geneesheer ! We starten: 1 oktober 2012 !

14 Uitbestedings-nummers
7 stappen naar werk De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - 99PJZ01 De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen – 99PJZ02 Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten - 99PJZ03 De Landsbond van Liberale Mutualiteiten - 99PJZ04 De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen – 99PJZ05 De Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering – 99PJZ06 De Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding – 99PJZ07

15 Bedankt


Download ppt "Samenwerking RIZIV – ZF- VDAB - GTB"

Verwante presentaties


Ads door Google