De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstroom uit arbeidszorg CVS en MEA (19 maart 2012)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstroom uit arbeidszorg CVS en MEA (19 maart 2012)"— Transcript van de presentatie:

1 Doorstroom uit arbeidszorg CVS en MEA (19 maart 2012)

2 Klant werkt in arbeidszorg-initiatief Azi, gtb en klant maken aanvraag doorstroom uit arbeidszorg aan in MEA VDAB psycholoog evalueert de MEA Azi, GTB en klant • Opmaak actieplan in trajectovereenkomst • Registratie projectlijn ‘zorgbegeleiding’ → door GTB → = start doorstroom uit arbeidszorg VDAB psycholoog geeft goedkeuring voor traject Advies psycholoog lijn in Mijn Loopbaan + psycholoog krijgt toegang tot MEA → door GTB Potentieel tot betaald werk Opstart doorstroom uit arbeidszorg

3 •Ondertekend door: –GTB –Arbeidszorginitiatief –Klant •3 luikjes –Begeleiding zorg •Zorgpartner wordt vastgelegd •Noden worden opgelijst –Begeleiding empowerment •Empowermentpartner wordt vastgelegd •Noden worden opgelijst –Begeleiding werk •Noden en doelen worden opgelijst •Actieplan wordt in de loop van het traject verder verfijnd in het MEA-verslag –Waar? ‘Actieplan’ en ‘Bijlage 3’ van het MEA-verslag –Bij keuze voor andere zorg en empowermentpartners moet er een nieuwe trajectovereenkomst worden opgemaakt. Overzicht Trajectovereenkomst = actieplan

4 Trajectovereenkomst overeenkomst voor doorstroomstage Begeleidings- overeenkomst Empowerment = concretisering actieplan empowerment Begeleidings- overeenkomst zorg = concretisering actieplan zorg Tussen klant en zorgpartner Tussen klant en empowermentpartner Tussen azi en klant Opvolging actieplan in MEA: Bijlage 3 + luikje ‘actieplan’ Begeleidingen Trajectbegeleiding door GTB Eindverslag & Eindadvies

5 Eindverslag •Op einde doorstroombegeleiding uit arbeidszorg overleg met alle betrokken partijen om tot een eindadvies en -verslag te komen: –NEC (met VDAB of GTB begeleiding) –BW/SW –Arbeidszorg –Niet toeleidbaar •Eindverslag –Globale rapportage van de W² begeleiding –Gemotiveerd advies –Motivatie advies

6 •Toegang tot de MEA-server wordt verleend door de GTB trajectbegeleider –Enkel aan partijen die betrokken zijn in het doorstroomtraject •Inloggen op basis van volgende gegevens –Klantnummer –Rijksregisternummer Multi Elementen Advies (MEA)

7 Nieuwe opzoeking

8 Klantnummer – IKL nummer Eerste 6 cijfers RR

9 •In te vullen luikjes –Zorg •‘Actieplan’ •‘bijlage 3: gedetailleerd overzicht acties’ : op einde doorstroombegeleiding uit arbeidszorg –Empowerment •‘Actieplan’ •‘bijlage 3: gedetailleerd overzicht acties’: op einde doorstroombegeleiding uit arbeidszorg •Arbeidscompetenties en interesses: op einde doorstroombegeleiding uit arbeidszorg –GTB •‘Actieplan’ •‘Globale rapportage van de W² begeleiding’ •‘Gemotiveerd Advies’ •‘Motivatie advies’ MEA Op het einde van de doorstroombegeleiding uit arbeidszorg en in samenspraak met alle betrokken partijen

10 Actieplan MEA Actieplan

11 Globale rapportage begeleiding zorg/empowerment MEA Bijlage 3

12 In te vullen door empowerment-partner MEA Arbeidscompetenties en interesses

13 Aanvraag medisch/psychisch/ psychologisch advies In te vullen door zorgpartner in functie van eindadvies en aanvraag BTOM’s

14 MEA Gemotiveerd advies Gemotiveerd advies in te vullen door GTB in samenspraak met alle betrokken partijen

15 MEA -Globale rapportage van de W² begeleiding - Motivatie van het advies Door GTB in samenspraak met alle partijen

16 •In opleidingslijn arbeidszorg: ‘persoonsgerichte vorming’ –Code 0: uren op arbeidszorgwerkvloer –Code 9: uren op externe werkvloer Registratie uren arbeidszorg en stage op werkvloer: CVS of Mijn Loopbaan

17 •De volgende opleidingen CVS en MEA gaan door op volgende momenten: –7 augustus: Hasselt –23 augustus: Brussel –10 september: Gent –13 september Hasselt –14 september Vilvoorde –25 september Roeselare Opleidingsdata CVS en MEA


Download ppt "Doorstroom uit arbeidszorg CVS en MEA (19 maart 2012)"

Verwante presentaties


Ads door Google