De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma GTB, situering en werking BuSO OV3 binnen onze werking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma GTB, situering en werking BuSO OV3 binnen onze werking"— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma GTB, situering en werking BuSO OV3 binnen onze werking
Tewerkstellingsmaatregelen Transitie onderwijs - tewerkstelling

3 Deel 1 GTB

4 Situering In kader van BBB werd vanaf 2008 hervorming doorgevoerd:
‘Tewerkstelling PmAH’ van VAPH  VDAB Oprichten nieuwe diensten; GA, GOB en GTB. Ontwikkelen van nieuwe tewerkstellingsmaatregelen (BTOM).

5 GTB Ontstaan uit provinciale ATB-diensten Nauw verweven met VDAB
Onafhankelijke, Vlaamse vzw Provinciale afdelingen Aanwezig in alle Werkwinkels

6 Doelstelling GTB Opdrachtsverklaring: -via een trajectmatige aanpak
-werkzoekenden met indicatie van arbeidshandicap begeleiden -in hun participatie aan de arbeidsmarkt (betaalde tewerkstelling (NEC en SEC) en arbeidszorg)

7 Arbeidshandicap “Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen: functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.”

8 Werking Voorwaarde: indicatie Trajectbepaling en –begeleiding.
Bepaling: Exploreren van situatie, beperkingen en mogelijkheden. Trajectplan: Welk pad volgen we? Begeleiding: Begeleiding tijdens en na. Partners

9 Aanpak Screening door GA. (CB) Opleiding door GOB. (JC)
Wat betekent diagnose naar werk toe? Heroriëntering? Aanvraag BTOM Opleiding door GOB. (JC) Opl op de werkvloer Oriënterende module !Specifiek: Jobcoach, doventolk,…

10 Aanpak GTB bemiddelt zelf naar werkgevers (Orista? BTOM’s?)
Volledige aanbod VDAB inzake opleidingen, infosessies, sollicitatietrainingen,… Alternatieve opleidingen: Syntra, CVO,…

11 Deel 2 BuSO OV3

12 BuSO-werking OV3 Algemeen:
- BuSO OV3 als hoogst behaalde getuigschrift is geldige indicatie.  GTB kan alle OV3 in traject nemen. OV3 heeft recht op wachtuitkering na 9maand wachtuitkering indien ingeschreven tot 30 juni van 5de jaar.  Al dan niet geslaagd is onbelangrijk.

13 BuSO-werking OV3 Algemeen:
RVA ziet ABO-lln als; Werkzoekende (wachttijd) Met (uiteindelijk) wachtuitkering Met vrijstelling om ABO te volgen. (Periode werkloosheid loopt).

14 Deel 3 BTOM’s en tewerkstellingsmaatregelen specifiek voor BuSO OV3 schoolverlaters.

15 OV3 recht op BTOM’s? Algemeen 3 soorten: Omgevingsaanpassingen:
Arbeidspost – ArbeidsGereedschap. Tolkenuren ter beschikking. Vervoers-, verblijfsonkosten worden vergoed. Loonkostenverminderingen: VOP Beschermde tewerkstelling: Recht beschutte werkplaats

16 Recht verkrijgen op BTOM?
Automatisch recht op basis indicatie of diagnose. (Codelijst) Op basis MEA GTB-trajectbegeleider. Op basis arbeidsonderzoek door GA. Toegekend door DAH-VDAB.  Afwegen nood wat nodig?

17 BTOM-recht OV3? Onderscheid door resultaat 5de jaar:
5de jaar geslaagd  VOP 5de NIET-geslaagd  VOP of BW Dit is automatisch recht. Bijkomende of andere BTOM opb achterliggende problematiek.

18 Aanpassing VOP-regeling
BVR van 17 september 2010 stelt verandering vanaf 1 oktober. Grootste veranderingen: Bedragen worden bijgesteld Beperkt in duur Herevaluaties om de 5 jaar.

19 Vernieuwde VOP Concreet:
Eerste kwartaal en 4 volgende (1ste jr)  40% loonkostenvermindering Vanaf 5de tem 8ste (2de jr)  30% Vanaf 9de tem 19de (vanaf 3de jr tem 5de) 20% Vervolgens herevaluatie door VDAB. om de 20 kwartalen.

20 Cumuleerbare VOP? Van toepassing op elk contract (FT/PT, bepaald/onbepaald in duur,…) Start steeds aan max. bij nieuwe TW Combineerbaar met andere voordelen of opleidingscontracten. (Activa, IBO,…)

21 Werkkaarten – RVA (ABO)
Na 5de jaar: Startbaanovereenkomst (verhoogd): RSZ-voordeel €1000 gedurende eerste 16 kwartalen. Vanaf kwartaal 17 tot kwartaal klant 26 wordt, €400 RSZ-voordeel. Na ABO: Aangevuld met Activa Win-Win Werkuitkering van €1100 gedurende 24maanden.

22 Bijkomend… IBO (G)IBO na stage Orista ….

23 Deel 4 Transitie School - GTB

24 Feit… Tewerkstellingskansen nemen aanzienlijk toe na ABO:
ABO-leerlingen hebben gewonnen aan maturiteit ABO-leerlingen zijn aantrekkelijk voor de werkgever

25 Bijkomend feit… Niet alle ABO-leerlingen raken tewerkgesteld
ABO-leerlingen worden vaak terug werkloos binnen het jaar.

26 Interessant feit… De school bouwde kennis van de leerling op doorheen zijn schoolloopbaan De school heeft kennis van zijn capaciteiten alsook attitudes De school kent de sociale situatie van zijn leerlingen

27 Bijgevolg… Een brug tussen ‘onderwijs’ en ‘tewerkstelling’ zou de oplossing bieden.

28 Projectmatige aanpak Janus
Gericht op OV2, ontwikkeling van transitieplan olv transitiecoach. Theoretische aanpak van het probleem. SMAFT Ontwikkeld binnen OV3. Pragmatische aanpak waarbij platform ontwikkeld werd tussen school en GTB(partners).

29 Conclusie vanuit GTB Nood aan samenwerking met scholen
Infogaring Doorstroming garanderen Laagdrempeligheid garanderen. Nood aan eenvoudige, directe en rechtstreekse communicatie. Nood aan referentiepunten/maatstaven.

30 Conclusie vanuit GTB Bereid om tijd en energie te investeren om dit uit te bouwen enerzijds Streven om met minst mogelijke input maximaal mogelijk output te bekomen

31 Concreet Testregio’s: J@WZ, gericht op grootkeuken OV3.
VOLA, gericht op OV2, alternering NEC Ontwikkelen opvolginstrument SMAFT, gericht op alle OV’s met rechtstreeks overleg.

32 Concreet Alle BuSO-scholen in West-Vlaanderen krijgen basispakket GTB-begeleiding: Trajectbegeleider Infosessies Leerlingenbespreking Ouderavond Oriënteren richting VDAB of GTB Direct opstarten traject.

33 Naar de toekomst… Goede beweging die op gang komt maar nog veel werk.
Véél verspreide kennis bij verschillende partners. Delen van de knowhow

34 Handuitreikend en grensoverschrijdend…
“Geen sprint maar estafette…”

35 Kerckhove Bart GTB afd. West-Vlaanderen Werkwinkel Oostende
Brigantijnenstraat 2 8400 Oostende 059/ – 0471/

36


Download ppt "Programma GTB, situering en werking BuSO OV3 binnen onze werking"

Verwante presentaties


Ads door Google