De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie IBO-interim Gent, 08-11-2006 Een samenwerking tussen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie IBO-interim Gent, 08-11-2006 Een samenwerking tussen."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie IBO-interim Gent, 08-11-2006 Een samenwerking tussen

2 Situering IBO-interim Vlaams Meerbanenplan IBO-interim: instroommaatregel voor kansengroepen PROEFTUIN !! IBO en uitzendarbeid kunnen mekaar versterken: – Uitzendsector laagdrempelig voor kansengroepen – IBO leidt naar duurzame tewerkstelling

3 Traject UZA : max 4 weken IBO(ind Beroepsopleiding) – 4 tot 26 weken COD gebruiker IBO-interim = traject bestaande 3 fasen

4 Voorafgaande periode UZA Max. 4 weken uitzendarbeid ! EN Max. 14 werkdagen UZA hebben verricht  In de 3 maand voorafgaand aan IBO-interim  bij dezelfde werkgever-gebruiker  in dezelfde functie + deze periode in mindering van de max 4 weken UZA !

5 Duurtijd IBO-periode Duur IBO: tussen 4 en 26 weken afhankelijk van – geschooldheid van cursist – aan te leren beroep – opleidingsprogramma Beslissing van VDAB op voorstel van UZK !!

6 Doelgroepen 50+ Allochtonen Arbeidsgehandicapten !! Uitzonderingen : – getenderde werkzoekenden – dienstencheques – kandidaten > 14 werkdagen uitzendarbeid verricht hebben bij dezelfde WG in dezelfde functie als IBO- interim in de 3 voorafgaande maanden

7 Allochtonen Zelf nationaliteit van buiten de E.U. Of: één van de ouders nationaliteit van buiten de E.U. Of: twee grootouders nationaliteit van buiten de E.U.

8 Arbeidsgehandicapten ingeschreven bij Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap of hoogste diploma: BUSO of erkend door de VDAB (beperkt of gedeeltelijk geschikt) of in aanmerking komen voor inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming of attest van minimum 66 % arbeidsongeschikt

9 Welke uitzendkantoren ? In principe : alle uitzendbedrijven die lid zijn van Federgon (samenwerkingsakkoord VDAB-Federgon) Maar : 1,5 voorwaarden – Het uitzendkantoor moet zich aanmelden bij de VDAB Uitbestedingsnummer / te vermelden bij elke aanvraag – Opleiding consulenten

10 Voordelen klant/gebruiker Tijdens de IBO betaalt klant geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding ( = het normale loon voor de job in kwestie - de gemiddelde werkloosheidsuitkering) De klant betaalt enkel de verplaatsingskosten en sluit een verzekering af tegen arbeidsongevallen.

11 Voordelen werkzoekende Training en opleiding op de werkvloer en contract van onbepaalde duur na IBO Premie bovenop uitkering (werkloosheidsvergoeding, leefloon of compensatievergoeding)

12 Vergoeding voor het uitzendkantoor

13 Bedragen all-in (maar exclusief BTW) Fee betaald op moment van overgang IBO-COD UZK factureert maandelijks de fees voor de beëindigde en stopgezette IBO’s aan VDAB VDAB betaalt binnen de maand.

14 Wanneer IBO toepassen ? Aanwerving Potentieel geschikte werkzoekende engagement rond opleiding en begeleiding belangrijk verschil tussen jobprofiel en competenties

15 Aanvraag IBO-interim Uzka: – Toeleiding cursist en Werkgever-gebruiker – Beiden akkoord – IBO aangewezen volgens uzka Uzka bezorgt VDAB-kantoor waar de werkgever gevestigd is: – een volledig ingevuld aanvraagformulier (www.vdab.be/ibo)www.vdab.be/ibo – een opleidings- en begeleidingsplan (www.vdab.be/ibo)www.vdab.be/ibo

16 Aanvraag IBO-interim :opleidingsplan Uitgangspunt: Competentie- en Beroepen Repertorium voor de Arbeidsmarkt (COBRA) Beschikbaar via http://vdab.be/cobrahttp://vdab.be/cobra Samenstellen competentieprofiel i.s.m. werkgever Competentiekloof = opleidingsplan

17 Behandeling aanvraag VDAB-directeur beslist binnen de 5 werkdagen VDAB zorgt voor de opmaak van het contract Uitzendkantoor maakt met de verschillende partijen afspraak voor ondertekening Het IBO-contract = 4-partijencontract tussen bedrijf waar IBO plaatsvindt, VDAB, uitzendkantoor en werkzoekende

18 Begeleiding tijdens de IBO Dagelijkse begeleiding: door opleider van het bedrijf op de werkvloer Minimale begeleidingsmomenten door het uitzendkantoor: – Vóór IBO: onthaalgesprek bij start – Tijdens IBO: Na 1 maand (indien > 4 maanden extra begeleidingsmoment) – Einde IBO: evaluatiegesprek – Op crisismomenten

19 Begeleiding tijdens de IBO Alle begeleidingsinfo dient geregistreerd te worden in CVS (Cliënt Volg Systeem)

20 Verantwoordelijkheden VDAB  Beslissen over aanvraag IBO (ook startdatum / duur / verlenging / stopzetting …)  Administratief beheer IBO/Interim  Maandelijkse rapportering aan SERR /driemaandelijks aan RvB VDAB  Kwaliteitsborging (semesteriële enquête cursisten)  Opleiding consulenten uitzendbedrijven (o.m. CVS)

21 Proeftuin … Evaluatie !! Collectieve target ! uitstroompercentage van 90%  inspanningsverbintenis op niveau van de uitzendsector meetmoment  6 maanden na succesvol beëindigen van de IBO/interim

22 Succes !!!!


Download ppt "Infosessie IBO-interim Gent, 08-11-2006 Een samenwerking tussen."

Verwante presentaties


Ads door Google