De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFOSESSIE Art 60§7 OTC – Opleidings- en Tewerkstellingscentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFOSESSIE Art 60§7 OTC – Opleidings- en Tewerkstellingscentrum."— Transcript van de presentatie:

1 INFOSESSIE Art 60§7 OTC – Opleidings- en Tewerkstellingscentrum

2 Activering via artikel 60 en arbeidszorg
Wie komt in aanmerking? Doelstellingen: Art60: Cliënten die nog niet onmiddellijk inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen. Arbeidsactivering staat centraal. Arbeidszorg: Cliënten die niet inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt en een voltijds art 60-contract nog niet aankunnen. Sociale activering staat centraal. We spreken ook over begeleid vrijwilligerswerk. OTC

3 Profielbepaling cliënt : hoe ?
Grondige intake en oriëntatiefase door de arbeidsbegeleiders Bureelgesprekken Assessments door indoor experten om competenties in beeld te brengen OTC

4 Activering via art 60§7 Tewerkstellingsmaatregel exclusief voor OCMW’s
Tewerkstelling in eigen diensten (rusthuizen, tewerkstellingsprojecten, …) Detachering naar organisaties (scholen, VZW’s, Vso’s, erkende sociale-economie-initiatieven), maar OCMW blijft de werkgever. 2011 : 350 art 60-contracten OTC

5 Art.60: Procedure Persoonlijk gesprek met een medewerker van het OTC.
Uitklaren en scoren van het functieprofiel(en) Voorleggen van de statuten Opmaak van een veiligheidsfiche Opmaak van de samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur Selectie van een kandidaat Kennismakingsgesprek Start contract art.60 mogelijks voorafgegaan door een werkstage (1 maand) OTC

6 Art.60: Maandelijkse bijdrage
De maandelijkse bedrage wordt bepaald aan de hand van een scoreformulier. De gevraagde competenties en de begeleiding van art.60 medewerkers zijn bepalend voor de score. de lage profielen:150 EUR/maand de gemiddelde profielen: 450 EUR/maand de hogere profielen (master/bachelor): 750 EUR/maand Kwaliteitslabel art.60 = korting op de maandelijkse bijdrage opleiding op de werkvloer gebrevetteerde begeleiding functie op maat De korting bedraagt: 100 EUR ipv 150 EUR 300 EUR ipv 450 EUR 500 EUR ipv 750 EUR OTC

7 Bewijs erkenning SEI Sociale Economie Initiatieven betalen geen maandelijkse bijdrage. Een erkenning Sociale Economie Initiatief wordt verleend door de staatssecretaris voor Sociale Economie voor 2 jaar en wordt automatisch verlengd  voor zover de erkende pilootprojecten en innoverende experimenten geen negatieve beoordeling hebben gekregen. Aanvragen adhv een vragenlijst, op te sturen naar : Cel Sociale economie OTC

8 Art.60: Honorering - Responsabilisering
Wat investeert het OCMW? Loon Artikel 60 werknemer (ca €/md ongeacht functie)+ verzekering arbeidsongevallen Een tewerkstellingsbegeleider is de vaste contactpersoon voor uw organisatie Een competentiecoach en taalcoach Krijgt de medewerker achteraf een regulier contract aangeboden binnen de organisatie waar hij tewerkgesteld was als art.60 (minimum 3 maanden voltijds of 6 maanden halftijds) = terugbetaling van de laatste 4 maanden gebruikersvergoeding bij indienstneming. Wat is uw verantwoordelijkheid? U staat als organisatie in voor de begeleiding en coaching van onze art.60 medewerkers. U voert periodieke evaluatiegesprekken en maakt POP’s op (in overleg met de OTC-tewerkstellingsbegeleider) Veiligheid op de werkvloer is essentieel. U staat ook in voor de verzekering burgelijke aansprakelijkheid en werkkledij. Verlenen van 1d/week vormingsrecht aan de art 60-medewerker U geeft tijdig de maandelijkse prestatiestaten door aan onze personeelsdienst U betrekt tijdig de tewerkstellingsbegeleider OTC

9 Art.60: Duur van de tewerkstelling
De leeftijd van de werknemer bepaalt de duur van de tewerkstelling : < 36 jaar: 1 jaar (312 dagen) 36 tot 50 jaar: 1,5 jaar (468 dagen) > 50 jaar: 2 jaar (624 dagen) Dit zijn het aantal dagen dat een werknemer dient te presteren alvorens hij opnieuw in regel kan gesteld worden met Sociale Zekerheid. Dit aantal dagen wordt verminderd met het aantal reeds gepresteerde arbeidsdagen die binnen de referteperiode vallen. Zijn voltijdse tewerkstellingen ! OTC

10 Art.60: Evenwicht werk - opleiding
De Cliënt : Voorbereiding op job i.d. privé Werken aan arbeidsattitudes Werken aan competenties Werken aan technische vaardigheden en tempo De Werkvloer : Evenwicht tussen werk en opleiding Cliënt uitdagen optimaal te functioneren Optimale leeromgeving creëren Verwachtingen naar prestatie van de werknemer OTC : Begeleiding en coaching Evaluaties met duidelijke conclusies en verbetervoorstellen Opmaak POP OTC

11 Arbeidszorg Arbeidszorg
Arbeidszorg is gratis voor uw organisatie. De arbeidszorger werkt één of meerdere halve dagen in uw vzw via een vrijwilligersovereenkomst OCMW Gent betaalt een premie aan de cliënt ten belope van 1,25 EUR/uur Mogelijke taken: ondersteunende taken op maat van de cliënt Een activeringsbegeleider staat in voor de opvolging en begeleiding van de arbeidszorgers in uw organisatie OTC

12 Opleidings-en Tewerkstellingscentrum (OTC)
Info OCMW GENT Opleidings-en Tewerkstellingscentrum (OTC) Bezoekadres : Fransevaart 30 9050 Ledeberg Postadres : Van Bockxstaelestraat Contactpersoon: Eddy Taragola OTC


Download ppt "INFOSESSIE Art 60§7 OTC – Opleidings- en Tewerkstellingscentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google