De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderhandelingen PC 110 Textielverzorging 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderhandelingen PC 110 Textielverzorging 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Onderhandelingen PC 110 Textielverzorging 2009 - 2010

2 1. Koopkracht  Eis: maximale invulling: €125 in 2009 en €250 in 2010, met voorkeur voor maaltijdcheques => recurrent  Tegenvoorstel: verhoging met €1,20 vanaf 1/7/09, doorlopend in 2010  Opmerkingen:  géén gelijkwaardig voordeel voor werknemers in TW  Geen rekening gehouden met andere schorsingen zoals JV, AV, inhaalrust, FD…  Geen volledige invulling van de IPA- enveloppe; geen verhoging in 2010 ?

3 2. Vervoerskosten  betaling volgens systeem “derde betalersregeling” 80/20 = 80% van de kost van openbaar vervoer voor de werkgever en 20% bijdrage door de staat  Kilometervergoeding voor privévervoer  Invoering van een fietsvergoeding  Toepassing IPA-akkoord: verhoging van 60%  75% met kost die wordt geïmputeerd op de enveloppe van €125/250  Behoud regeling privévervoer: forfaitaire bijdrage voor ALLE werknemers: €0,90 per gewerkte dag

4 3. Werkgelegenheid  Eis: Verhoging sancties igv. niet nakomen overlegprocedure inzake afdankingen  Bijv. verhoging bedrag €500  €1000  Beperking interim-arbeid en streven naar contracten onbepaalde duur igv. langdurige contracten  Behoud huidig systeem  Overleg met afgevaardigden igv. collectieve maatregel  Verplichting tot verstrekken van informatie aan vakbondsafvaardiging + schriftelijke verwittiging igv. individueel ontslag  Sanctie igv. niet naleven procedure: max. €500

5 4. Anciënniteitsverlof  Verbeteren door versoepeling voorwaarden mbt. te bewijzen jaren  Voorstel werkgevers:  15 jaar anciënniteit in de onderneming en/of 25 jaar in de sector  één dag  30 jaar in de sector  2 dagen  35 jaar  3 dagen  Bedrijven die reeds minstens een gelijkaardige regeling toepassen: blijft hetzelfde

6 5. Carenzdag  Afschaffing  Behoud bestaande regeling = 1 carenzdag betaald onder de voorwaarde van 10 jaar anciënniteit in de onderneming

7 6. Brugpensioen  Verlenging van alle bestaande systemen tot juli 2011.  Akkoord:  58 jaar: 35 jaar beroepsverleden, 5 jaar in de sector en 1 jaar voorafgaand ononderbroken tewerkstelling in de firma; looptijd t/m 30/06/09  60 jaar: 30 jaar beroepsverleden, 5 jaar in de sector en 12 maanden ononderbroken tewerkstelling in de onderneming; /  30/6/09  Halftijds brugpensioen vf. 56 jaar: 25 jaar loondienst, 5 jaar sectoranciënniteit en 12 maand FT ondernemingstewerkstelling; /  31/12/08  Brugpensioen 56 jaar en 40 jaar beroepsverleden: 5 jaar in de sector en 12 m. voorafgaand in de onderneming; /  31/12/09

8 - Maximale verhoging SP  €135; - Toeslag bij EW - Sectorale hospitalisatieverzekering - Opleg bij VW vanaf 50 jaar - SP: €135 7. Sociale toelage

9 8. Vertegenwoordiging in KMO’s  Verbetering van de syndicale vertegenwoordiging in de KMO’s  De werkgevers wensen geen verdere stappen te zetten naar een verbetering

10 9. Combinatie Arbeid en Gezin  Verruimen van het recht met als doel het algemeen recht voor alle werknemers  Behoud huidig systeem  Maximum 5 jaar – grens 5%   voltijds   halftijds (>3/4 tewerkst. ged. 12m)   1/5   50+: - vermindering met 1 dag of 2 halve dagen - vermindering met ½ (  zonder max. duur en niet meegeteld in grens)

11 10. Kwaliteit van de arbeid  Beleid mbt. voorkoming van repetitieve handelingen en actief beleid mbt. voorkoming stress en arbeidsdruk  Geen mandaat

12 11. Vorming en opleiding  Verderzetting van de inspanningen inzake vorming en opleiding en verhoging van de patronale bijdrage naar 1,90% of de vormingsinspanningen met 5%  Werkgeversbijdrage: 1,85% van de lonen in de onderneming  1,00% bestemd voor het Gemeenschappelijk Fonds  0,25% bestemd voor het BP  0,50% voor de “risicogroepen” en de personen op wie een “begeleidingsplan” van toepassing is  0,10% voor de aanvullende vergoeding voor ontslagen wnrs + 53 jaar (20 jaar anciënniteit, 24 m. voorafgaand aan ontslag ononderbroken gewerkt, geen AV voor BP = €3,16/ vergoede werkloosheidsdag)

13 12.Invoeging Zaterdagwerk  Sectorale regeling waarbij voor zaterdagwerk een premie wordt toegekend  Behoud huidig systeem: de verdeling van de arbeidsduur mag over de laatste 5 werkdagen van de week geschieden, ingevolge een toelating door het PC

14 Synthese werkgeversvoorstel  Verhoging van de maaltijdcheques met €1,20 voor de periode van 1/7/2009  31/12/2010  Alle systemen van BP worden verlengd tot 30/06/2011  Verhoging SP (AST) naar €135  Verhoging opleidingsinspanningen met 5%  Anciënniteitsverlof:  15 jaar OND en/of 25 j sector  1 dag  30 jaarin de sector  2 dagen  35 jaarin de sector  3 dagen  Behoud van andere bestaande CAO’s

15  Akkoord ?  Bart De Crock 12/6/09


Download ppt "Onderhandelingen PC 110 Textielverzorging 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google