De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum

3 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning • Regelt de procedure • Regelt de subsidie

4 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 INPLANTING • Mogelijkheid tot plaatsing in agrarisch gebied • Versoepeling procedure • Streven naar clustering > 3 turbines • Afweging volgens Windplan Vlaanderen • Lokalisatienota

5 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 INPLANTING • Grondsokkel 100 à 300 M² • Invloed slagschaduw • Invloed op natuur • Geluidsnormen • Voldoende ruimte voor min. 3 turbines

6 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 Milieuvergunning • Klasse 3 : 300 kW tot 500 kW • Klasse 2 : 500 kW tot 5000 kW • Klasse 1 : > 5000 kW • Van belang voor voorbereidingstijd

7 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 Procedure • Vereenvoudigde aanvraag • Duidelijke regelgeving • Windwerkgroep

8 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 Subsidie • Verhoogde investeringsaftrek 13,5 % • € 90 per 1000 Kw • Technisch rendement > fotovoltaische cellen

9 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS • Onderhandelen over contractvoorwaarden • Wettelijke voorschriften • Vergoedingen • Belastbaarheid

10 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS contractvoorwaarden • Oppervlakte ->”non aedificandi’ • Looptijd van contract - contractbelofte 4 à 5 jaar - looptijd : 20 jaar tot 40 jaar • Exclusiviteit omgeving • Verbintenis loopt vanaf contractbelofte

11 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS wettelijke voorschriften • Recht van opstal ->notariele acte • Akkoord pachter • Regeling einde contract herstelling goed in oorspronkelijke staat ! Let op : volledige diepte ontruimen

12 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS wettelijke voorschriften • Recht van overdracht opstalhouder naar derden • Bij faillissement van de opstalhouder gaan rechten over naar overnemer

13 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS vergoedingen • Vergoeding voor recht van opstal • Vergoeding voor erfdienstbaarheden • Jaarlijks vaste geindexeerde vergoeding • Eerste betaling na start van de werken

14 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS belastbaarheid • De vergoeding wordt afgetrokken als intrest in hoofde van de firma • De vergoeding wordt belast als huur • KI onder “ verhuurd onder andere omstandigheden”

15 WINDTURBINES Rechten en plichten  PACHTERS / GEBRUIKERS • Moet akkoord geven • Vermindering exploitatieoppervlakte (ook toegangswegen) = vergoeding • Jaarlijkse vergoeding • Soms percentage van vergoeding eigenaar • Verpachter verwittigd opstalhouder bij wijziging pachter

16 WINDTURBINES Rechten en plichten  PACHTERS / GEBRUIKERS VERGOEDING = exploitatieverlies • Desactivering MTR rechten -> compressie • Vermindering blijvend graslandverplichting • Desactivering beheersovereenkomst • Vermindering productie ->kleinere opp. • Vermindering mestafzet

17 WINDTURBINES Rechten en plichten  PACHTERS / GEBRUIKERS • Geen bouwwerken in omgeving meer mogelijk ->”non aedificandi’ • Vergoedingen belastbaar als gewone bedrijfsinkomsten + sociale bijdrage • Forfaitaire belastbare opp daalt • Pachtaftrek daalt

18 WINDTURBINES Rechten en plichten  GOUDEN TIP • LAAT IEDER CONTRACT NALEZEN DOOR ADVOCAAT VOOR ONDERTEKENING !!!!!

19 Vlaams Agrarisch Centrum Ambachtsweg Merelbeke tel. (09) fax (09)


Download ppt "Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google