De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum

3 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning • Regelt de procedure • Regelt de subsidie

4 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 INPLANTING • Mogelijkheid tot plaatsing in agrarisch gebied • Versoepeling procedure • Streven naar clustering > 3 turbines • Afweging volgens Windplan Vlaanderen • Lokalisatienota

5 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 INPLANTING • Grondsokkel 100 à 300 M² • Invloed slagschaduw • Invloed op natuur • Geluidsnormen • Voldoende ruimte voor min. 3 turbines

6 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 Milieuvergunning • Klasse 3 : 300 kW tot 500 kW • Klasse 2 : 500 kW tot 5000 kW • Klasse 1 : > 5000 kW • Van belang voor voorbereidingstijd

7 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 Procedure • Vereenvoudigde aanvraag • Duidelijke regelgeving • Windwerkgroep

8 WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 Subsidie • Verhoogde investeringsaftrek 13,5 % • € 90 per 1000 Kw • Technisch rendement > fotovoltaische cellen

9 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS • Onderhandelen over contractvoorwaarden • Wettelijke voorschriften • Vergoedingen • Belastbaarheid

10 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS contractvoorwaarden • Oppervlakte ->”non aedificandi’ • Looptijd van contract - contractbelofte 4 à 5 jaar - looptijd : 20 jaar tot 40 jaar • Exclusiviteit omgeving • Verbintenis loopt vanaf contractbelofte

11 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS wettelijke voorschriften • Recht van opstal ->notariele acte • Akkoord pachter • Regeling einde contract herstelling goed in oorspronkelijke staat ! Let op : volledige diepte ontruimen

12 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS wettelijke voorschriften • Recht van overdracht opstalhouder naar derden • Bij faillissement van de opstalhouder gaan rechten over naar overnemer

13 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS vergoedingen • Vergoeding voor recht van opstal • Vergoeding voor erfdienstbaarheden • Jaarlijks vaste geindexeerde vergoeding • Eerste betaling na start van de werken

14 WINDTURBINES Rechten en plichten  EIGENAARS belastbaarheid • De vergoeding wordt afgetrokken als intrest in hoofde van de firma • De vergoeding wordt belast als huur • KI onder “ verhuurd onder andere omstandigheden”

15 WINDTURBINES Rechten en plichten  PACHTERS / GEBRUIKERS • Moet akkoord geven • Vermindering exploitatieoppervlakte (ook toegangswegen) = vergoeding • Jaarlijkse vergoeding • Soms percentage van vergoeding eigenaar • Verpachter verwittigd opstalhouder bij wijziging pachter

16 WINDTURBINES Rechten en plichten  PACHTERS / GEBRUIKERS VERGOEDING = exploitatieverlies • Desactivering MTR rechten -> compressie • Vermindering blijvend graslandverplichting • Desactivering beheersovereenkomst • Vermindering productie ->kleinere opp. • Vermindering mestafzet

17 WINDTURBINES Rechten en plichten  PACHTERS / GEBRUIKERS • Geen bouwwerken in omgeving meer mogelijk ->”non aedificandi’ • Vergoedingen belastbaar als gewone bedrijfsinkomsten + sociale bijdrage • Forfaitaire belastbare opp daalt • Pachtaftrek daalt

18 WINDTURBINES Rechten en plichten  GOUDEN TIP • LAAT IEDER CONTRACT NALEZEN DOOR ADVOCAAT VOOR ONDERTEKENING !!!!!

19 Vlaams Agrarisch Centrum Ambachtsweg 20 9820 Merelbeke tel. (09)252 59 19 fax (09)252 40 66 www.vac.eu


Download ppt "Vlaams Agrarisch Centrum Dienstencentrum WINDTURBINES Rechten en plichten  Omzendbrief 12 mei 2006 • Regelt de inplanting • Regelt de milieuvergunning."

Verwante presentaties


Ads door Google