De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen."— Transcript van de presentatie:

1 Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen

2 Wat doet het Agentschap Ondernemen? ► De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen ► Complementair aan het IC & IWT (innoveren) en het FIT (internationaliseren) ► Stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers  Subsidies: kmo-portefeuille, ecologiepremie, strategische transformatiesteun, rentetoelage, …  Ondersteunen van projecten door oproepen: brugprojecten, peterschapsprojecten, ondernemerschapsprojecten,… (www.von-online.be )www.von-online.be

3 Wat doet het Agentschap Ondernemen?

4 Het Agentschap Ondernemen is het neutrale aanspreekpunt dat een overzicht geeft van mogelijke subsidies, financieringsmaatregelen en andere financiële ondersteuning via: ► Persoonlijke gesprekken ► Infosessies ► Online databank: ► Brochures

5 Rentetoelage hinder openbare werken Wat is de rentetoelage hinder openbare werken (RTHOW)? Wie komt in aanmerking? Wanneer komt u in aanmerking? Hoeveel bedraagt de rentetoelage? Hoe wordt de steun uitbetaald? Hoe de aanvraag indienen? Info en contact Aanverwante maatregelen

6 Wat is de rentetoelage HOW? Openbare werken kunnen de toegang tot een zaak belemmeren minder klanten = minder inkomsten bestaande verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen (huur, leningen, …): - optie 1: een nieuw overbruggingskrediet aangaan met tussenkomst in de rentelast - optie 2: tijdelijke tussenkomst vragen in de rentelast van de reeds bestaande beroepsleningen 6

7 Wie komt in aanmerking? zelfstandigen en kmo’s met minstens één exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door OW meeste activiteiten komen in aanmerking: zie lijst van aanvaardbare NACE-codes op onder het thema Subsidies - Hinder bij openbare werken 7

8 Wanneer komt u in aanmerking? Basisvoorwaarde 1: Verstoorde bereikbaarheid Toegang ruimtes wordt belemmerd/verhinderd. OW moeten minstens 1 maand duren na ontvangst van de steunaanvraag laat AO de duurtijd van de OW attesteren door stad of gemeente (begin- en vermoedelijke einddatum) via Modelverklaring (of standaard hinderattest voor de rentetoelage ) 8

9 Wanneer komt u in aanmerking? Basisvoorwaarde 2: Ontvankelijkheid van de kredieten verleend door een erkende kredietinstelling op basis van een financieringsovereenkomst De subsidiabele hoofdsom per krediet mag niet meer dan € bedragen. 9

10 Wanneer komt u in aanmerking? Basisvoorwaarde 2: Ontvankelijkheid van de kredieten toegelaten bestemmingen: -nieuw krediet afgesloten vanaf de start van de werken: financiering van bedrijfskapitaal of herfinanciering van KT-schulden (kaskrediet mogelijk) -bestaand krediet afgesloten vóór de start van de werken: financiering van investeringen of activiteiten van de onderneming (kaskrediet niet mogelijk) 10

11 Hoeveel bedraagt de rentetoelage? principes: max. 80% van de totale rentekosten en jaarlijks max. 8% van het geleende bedrag (6% voor kaskrediet) 100% tussenkomst wanneer de OW minstens een jaar duren (= extreme duur) absoluut steunplafond van euro per dossier 11

12 Hoeveel bedraagt de rentetoelage? drie mogelijkheden: - nieuw termijnkrediet : De RT wordt in jaarlijkse schijven en voor de volledige looptijd toegekend, weliswaar beperkt tot max. 5 jaar. - nieuw kaskrediet : De RT wordt voor een periode van max. 1 jaar toegekend. - bestaand termijnkrediet : De RT wordt voor de volledige duurtijd van de OW toegekend. 12

13 Nieuw overbruggingskrediet (niet-kaskrediet) Jaarlijkse rentetoelage= (Kredietbedrag x jaarlijkse rentevoet)x 80% Voorbeeld: Kredietbedrag: € Jaarlijkse rentevoet: 5 % Looptijd krediet: 6 jaar Rentetoelage: –J1: x(0,05*80%)= J2 tem J5: 3000  Totale rentetoelage: € 13

14 Nieuw kaskrediet Jaarlijkse rentetoelage= ((Kredietbedrag/2)x Jaarlijkse rentevoet) x 80% Beperking tot 6% vd helft van de toegestane kredietlijn Voorbeeld: Kredietbedrag: € Jaarlijkse rentevoet:11,30% Looptijd krediet < 1 jaar (20 000/2)x0,1130x80%= 904 Beperking tot 6% vd helft vd kredietlijn: (20 000/2)x0,06= 600 € rentetoelage 14

15 Bestaand termijnkrediet Rentetoelage: Intrest x 80% Gedurende de looptijd van de openbare werken Beperking tot 8% van het kredietbedrag Subsidiabele hoofdsom <= € 15

16 Hoe wordt de steun uitbetaald? uitbetalingsschema: -eerste of enige schijf: na kennisgeving van de gunstige beslissing en na volledige kredietopname -tweede schijf: op z’n vroegst 12m na de steunaanvraag -volgende schijven: op z’n vroegst 12m na de aanvraag v/d uitbetaling v/d vorige schijf uiterlijk 1 jaar na het ontstaan van de schuldvordering moet de onderneming de schijf opvragen via het Standaarddocument dat ze vindt op onder het thema Subsidies - Hinder bij openbare werken

17 Hoe de aanvraag indienen? ten vroegste vanaf de start van de openbare werken, tot uiterlijk 6 maanden na het beëindigen van de werken via een eenvoudig AF dat de onderneming vindt op onder het thema Subsidies - Hinder bij openbare werken het ingevulde AF kan ze mailen naar 17

18 Hoe de aanvraag indienen? uiterlijk 14 kalenderdagen na de steunaanvraag moet de onderneming de volgende zaken opsturen naar het AO:  de ondertekende Verklaring op erewoord die bij het aanvraagformulier hoort  als de onderneming recent is opgericht en nog geen jaarrekening heeft neergelegd of een fiscale aangifte heeft gedaan, een kopie van het financieel plan 18

19 Hoe de aanvraag indienen?  een kopie van de ondertekende financierings- overeenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel na eventuele periodieke renteherziening waarop de vervaldagen van de maandelijkse, trimestriële … interestaflossingen staan vermeld  de staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (zoals grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) aan de hand van een verklaring afkomstig van de boekhouder 19

20 Info en contact 20 Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid – Team bedrijfssteun, Cel Rentetoelage Hinder Openbare Werken Contactpersoon: Herman Verbruggen Tel.:

21 Aanverwante maatregelen  inkomenscompensatievergoeding: (2014) 76,31 euro per kalenderdag minstens 7 dagen sluiting van de zaak Participatiefonds  waarborgregeling HOW: max. 75% gewestwaarborg voor nieuw overbruggingskrediet nv Waarborgbeheer / PMV 21


Download ppt "Rentetoelage Hinder Openbare Werken Agentschap Ondernemen."

Verwante presentaties


Ads door Google