De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zelfstandige activiteit OCMW- begunstigden Werkgroep activering 7 juli 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zelfstandige activiteit OCMW- begunstigden Werkgroep activering 7 juli 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Zelfstandige activiteit OCMW- begunstigden Werkgroep activering 7 juli 2012

2 Inleiding •Inventaris van bestaande instrumenten voor voorbereiding op en opstart van zelfstandige activiteit voor werkzoekenden (RVA): –Steunpunt voor Starters –Opleiding ter voorbereiding van zelfstandige activiteit –Voorbereiding op zelfstandige activiteit voor werklozen –Activiteitencoöperatie •Toets OCMW begunstigden •Verbetervoorstellen formuleren

3 1. Steunpunt voor starters •Doelgroep: –Niet-vergoede werklozen –< 30 jarigen •Wat? –Begeleiding bij voorbereiden zelfstandige activiteit (max. 6 mnd) –Begeleiding van Participatiefonds en steunpunt voor Starters –Vestigingsuitkering (bedrag cfr. wachtuitkering, afhankelijk van gezinssituatie)

4 1. Steunpunt voor starters •Activiteiten die mogen verricht worden: –Marktstudies, handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en kredietverleners zoeken, vennootschap oprichten, personeel aanwerven (dat men nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen aankopen, stappen ondernemen ivm handelsregister, de BTW en de sociale zekerheid •OCMW-begunstigden? –Komen in aanmerking –Vestigingsuitkering+vergoeding van Participatiefonds –Deze inkomsten niet vrijgesteld

5 2. Opleiding ter voorbereiding van zelfstandige activiteit •Opleiding ter voorbereiding van zelfstandig beroep (Middenstansopleiding) •Wz : –behoudt uitkering –vrijgesteld van verplichtingen als werkloze (vacature weigeren, niet beschikbaar voor arbeidsmarkt) •OCMW-begunstigde –Behoudt (equivalent) leefloon –GPMI opleiding –Art. 35 SPI

6 3. Voorbereiden zelfstandige activiteit •Doelgroep: –Uitkeringsgerechtigde werklozen •Wat: –Begeleiding op zelfstandige activiteit max. 6 mnd –Behoud van uitkering –Schriftelijke aangifte bij het werkloosheidsbureau

7 3. Voorbereiden zelfstandige activiteit •Activiteiten die mogen verricht worden: –Marktstudies, handelszaak of burelen kopen of huren, vennoten, leveranciers en kredietverleners zoeken, vennootschap oprichten, personeel aanwerven (dat men nog niet mag tewerkstellen), productiegoederen aankopen, stappen ondernemen ivm handelsregister, de BTW en de sociale zekerheid •OCMW-begunstigden? –Komen niet in aanmerking –Voorstel: gelijkaardig systeem voorzien waarbij begunstigden gedurende 6 mnd zelfstandige activiteit voorbereiden, met behoud van (equivalent) leefloon, met specifiek formulier om binnen te brengen bij OCMW

8 4. Begeleiding van activiteitencoöperatie •Wat? –Vennootschap met sociaal oogmerk die kandidaat- ondernemers begeleidt ter voorbereiding van zelfstandige activiteit –KB van 15 juni 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie •Doelgroep? –Langdurig werklozen –En andere kwetsbare groepen •(Equivalent) leefloners en art.60ers zn gelijkgestelde situaties –Doel inschakeling in beroepsleven

9 4. Begeleiding activiteitencoöperatie –Concept: kansengroepen mogelijkheid bieden om zelfstandige activiteit voor te bereiden en te testen, zonder risico –Max. 18 mnd begeleiding en coaching (indiv.+collectief) –Kandidaat-ondernemers werknemers vd AC –Ontvangen loon in overeenstemming met inkomsten uit testfase –Aangevuld met uitkering (werkloosheid of leefloon) –Aanmoedigingspremie 2€/u –Juridische structuur en ondernemingsnummer van activiteitencoöperatie –Administratief beheer

10 4. Begeleiding activiteitencoöperatie Opstart zelfstandige activiteit: •Bij de opstart, verlaten activiteitencoöperatie en recuperer van evt. winsten tijdens de testfase van hun zelfstandige activiteit •Kandidaat-ondernemers verliest uitkering van zodra hij ondernemingsnummer heeft •Indien 6 mnd ervoor overeenkomst activiteitencoöperatie => acco- werkhervattingstoeslag –Max. 12 mnd –Bedrag: 145€ •OCMW-begunstigden –Komen niet aanmerking

11 4. Activiteitencoöperatie •OCMW-begunstigden –Behoren ook tot doelgroep –Aanmoedigingspremie niet vrijgesteld –Winsten tijdens testfase = “beroepsinkomsten” –Komen niet aanmerking voor werkhervattingstoeslag –Nood aan praktisch werkkader (voor elke ll afzonderlijke afspraken met OCMW) –Weinig gebruikt/gekend

12 Conclusie •OCMW-begunstigde (>30jr) die zelfstandige activiteit wil voorbereiden –Behoud (equivalent) leefloon en toestemming om activiteiten ter voorbereiden (max. 6 mnd) •Activiteitencoöperatie –Aanmoedigingspremie vrijstellen –Inkomsten uit testfase niet beschouwen als ‘beroepsinkomsten’ –Discriminatie werkhervattingstoeslag wegwerken (in overleg met FOD Waso ervoor pleiten dat OCMW-begunstigden gelijkgesteld worden) –Met de koepelorganisatie AC concrete verbeteringen voorstellen voor een soepele toetreding tot de AC van OCMW- begunstigden


Download ppt "Zelfstandige activiteit OCMW- begunstigden Werkgroep activering 7 juli 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google