De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Activering 10 januari 2014. Agenda Goede praktijk: Intégra plus "Parcours Territoriaux d’Inclusion Sociale " Stand van zaken: –Ontwerp van omzendbrief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Activering 10 januari 2014. Agenda Goede praktijk: Intégra plus "Parcours Territoriaux d’Inclusion Sociale " Stand van zaken: –Ontwerp van omzendbrief."— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Activering 10 januari 2014

2 Agenda Goede praktijk: Intégra plus "Parcours Territoriaux d’Inclusion Sociale " Stand van zaken: –Ontwerp van omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW's om hun begunstigden in te schrijven bij de regionale tewerkstellingsdienst –Studie werklast in de OCMW's –Beslissing Kabinet: nieuw systeem Activa RVA –Regionalisering Statistieken van de POD MI over de trajecten van de artikelen 60 (buiten en binnen het kader van de ESF-projecten) Verhoogde toelage sociale economie 2014 Ideëen voor de toekomstige brochure "sociale activering" van de POD? Ideëen voor het gedeelte sociale activering van het memorandum van de POD? Rondvraag

3 Ontwerp van omzendbrief inschrijving als werkzoekende Ontwerp van omzendbrief werd nog niet ondertekend Herinnering aan het Kabinet in november en in januari Herhaling van het principe: er wordt de OCMW's gevraagd om erop toe te zien dat al hun gerechtigden (leefloon en equivalente maatschappelijke dienstverlening) zich als werkzoekende inschrijven bij de gewestelijke tewerkstellingsdienst, met uitzondering van de gerechtigden die niet geschikt zijn om te werken om gezondheids- of billijkheidsredenen.

4 Ontwerp van omzendbrief inschrijving als werkzoekende In dit stadium: onmogelijk voor de regionale tewerkstellingsdiensten om online informatie te geven over de personen die zijn ingeschreven als WZ POD: ontwikkeling van een elektronische KSZ- stroom in samenwerking met de regionale tewerkstellingsdiensten Zo kunnen de OCMW's controleren of de geholpen personen zijn ingeschreven als WZ

5 Studie werklast in de OCMW's Voorlopige versie van het verslag van 5 december 2013 Vergadering stuurgroep op 12 december Analyse en beleidsaanbevelingen voorzien voor half februari → volgende vergadering stuurgroep op 20 februari Het eindverslag wordt verwacht tegen 12 maart Opmerking : weinig medewerking van de Brusselse OCMW's

6 Nieuw systeem Activa RVA Juli 2013: RVA versterkt haar Activa-maatregelen voor de werknemer die: minstens 27 jaar is op de datum van aanwerving werkzoekende is op de datum van aanwerving werkloos is gedurende minstens 312 dagen, berekend in het stelsel van 6 dagen, tijdens de maand van de aanwerving en van de 18 kalendermaanden die voorafgaan geen houder is van een diploma of getuigschrift van het hoger middelbaar onderwijs Voordelen werkgevers: 500 Euro / maand gedurende 36 maanden 1.500 Euro / kwartaal gedurende 12 kwartalen

7 Nieuw systeem Activa RVA Beslissing van het Kabinet: de reglementering MI niet aanpassen Er zal een FAQ worden opgesteld die vóór 15 januari naar alle OCMW's zal gestuurd worden

8 Regionalisering Bijzondere wet gestemd in het Parlement in december 2013 Inwerkingtreding op 1 juli 2014

9 Regionalisering Oprichting van een overlegcomité met de Gewesten + Duitstalige Gemeenschap Vanaf oktober 2013 Op initiatief van de POD Uniek loket Protocol voor de overgangsperiode

10 Verhoogde toelage 2014 Continuïteit: verlenging van de bepalingen vastgelegd in de omzendbrief van 15 maart 2013 betreffende artikel 60 § 7 verhoogde Staatstoelage 2013 Concreet, voor 2014, behouden alle OCMW's hetzelfde budget als hetgeen werd toegekend voor het jaar 2013

11 Verhoogde toelage 2014 + de OCMW's de mogelijkheid gelaten om hun budgettaire middelen 2014 te verenigen Volgend strikt kader: ten gunste van een enkel OCMW dat territoriaal bevoegd zal zijn voor de werknemer artikel 60 §7 De OCMW's moeten verplicht afzien van het gebruik van hun budgettaire enveloppe 2014. (Formele beslissing van de Raad voor maatschappelijk welzijn van het betrokken OCMW + model van verzoek tot verzaking) De betrokken OCMW's moeten het rechthebbende OCMW de volledige subsidie 2014 waarop zij recht hebben terug geven.

12 Brochure Ideeën voor de toekomstige brochure "sociale activering" van de POD?

13 Memorandum Ideeën voor het gedeelte sociale activering van het memorandum van de POD?


Download ppt "Werkgroep Activering 10 januari 2014. Agenda Goede praktijk: Intégra plus "Parcours Territoriaux d’Inclusion Sociale " Stand van zaken: –Ontwerp van omzendbrief."

Verwante presentaties


Ads door Google