De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009

2 2 Stand van zaken Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL Project 2 : historische gegevens Volgende stappen Vragen - antwoorden Dagorde

3 3 Stand van zaken

4 4 Sinds mei 2009 Project 1 : Resultaten kwaliteitscontrole Project 1 : Technische beschrijving en glossaria Project 2 : Historische gegevens : enquête + inventaris van de behoeften Juni 2009 Juli 2009 Augustus - december 2009

5 5 Aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL

6 6 Herinnering : nieuwe structuur Bijdrage niet gebonden aan natuurlijk persoon Vermindering voor de tewerkstelling Weddenlijn Weddenbijslaglijn Bezoldigingslijn Gegevens openbare diensten Tewerkstelling - informatie Bijdrage voor WL Vermindering voor WL Tewerkstelling Natuurlijk persoon Aangifte Bedrijfsvoertuig Werknemerslijn (WL) Toevoeging codes in « Maatregel tot reorganisatie » Prestatielijn Toevoeging codes in « Arbeidstijdgegevens » Statutair / contractueel : bestaande codes Perioden van activiteit, uurrooster, … Nieuwe codificatie afwezigheden Nieuwe codes niet situeerbare afwezigheid (x dagen) Graad, tantième : nieuwe codificatie Schaal (code PDOS), weddenanciënniteit, … Code PDOS, type, bedrag

7 Beschrijving en glossaria Document in onderzoek bij de Smals :  Terminologie  Controles  Definitieve versie voorzien voor eind 2009, na validatie door RSZ en RSZPPO Werkversie binnenkort op de site www.capelo.bewww.capelo.be

8 Controles Controles DmfA (RSZ - RSZPPO)  blokkerende anomalie  percentuele anomalie  niet percentuele anomalie Controles Sigedis (A820)  kwaliteit  coherentie Controles PDOS  conformiteit

9 Punctuele gegevens De punctuele gegevens worden door de werkgever via portaal van de sociale zekerheid geleverd

10 Punctuele gegevens Die gegevens hebben betrekking op :  de diploma’s :  titel van de diploma (vrije tekst)  studieduur (numeriek)  datum van de levering (datum)  onderwijstype (codificatie)  kopie van de diploma (upload)  het einde van de statutaire relatie wanneer die door de werkgever wordt opgelegd :  document dat acteert het einde van de relatie (upload)

11 11 De historische gegevens

12 Kenmerken van de historische gegevens Gegevens gedetailleerd per periode: perioden opgesteld in functie van de loopbaanincidenten Zelfde coderingen als die van de toekomstige DmfA(PPL): toevoeging specifieke codes conversie van de gegevens door de werkgever Verzamelen zal gefaseerd gebeuren: per werkgever, per type dossier, per leeftijdsschijf, … wachten op het resultaat van de enquête Verantwoordelijkheid laatste werkgever voor het geheel van de gegevens: 12

13 13 BCSS KSZ Stroom historische gegevens Portaal sociale zekerheid RSZ RSZPPO KSZ Werkgevers RSZ Werkgevers RSZPPO XML bestand Loopbaan gegevens Gecontroleerde loopbaan gegevens

14 De vragenlijst 14 FormulierenAantal Ingevuld1.319 volledig945 gedeeltelijk374 Enquête uitgevoerd tussen 20 juli en 15 november bij 2.250 werkgevers  Antwoordgraad: ingevulde formulieren : 58% volledige ingevulde formulieren : 42%

15 De vragenlijst 15 Resultaten  Nog in onderzoek (loopt parallel met de behoeftenanalyse)  Zullen gecommuniceerd worden via www.capelo.bewww.capelo.be

16 16 Volgende stappen

17 17 Tijdslijn Algemene tijdslijn 20072008200920102011 Behoefteanalyse Informaticaproject Historische gegevens Juridische aanpassingen Communicatieplan

18 18 Belangrijke datums Aanpassing DmfA:  Begin : 16-07-2009  Einde : 31-12-2010 Ontvangst aangepaste A820-stroom bij Sigedis:  Vanaf : 01-04-2011 Ontvangst gecontroleerde loopbaangegevens bij PDOS:  Vanaf : 01-07-2011 Laden van de historische gegevens:  Vanaf : 1 ste kwartaal 2011

19 19 Dank u ! Vragen & antwoorden


Download ppt "Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid November 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google