De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De functionele handleiding van het uniek jaarverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De functionele handleiding van het uniek jaarverslag."— Transcript van de presentatie:

1 De functionele handleiding van het uniek jaarverslag

2 DE FUNCTIONELE HANDLEIDING I.Handleiding: 2 delen II.Doel van de handleiding III.Voorstelling van de handleiding IV.Inhoud van de handleiding V.Beschrijving van elke maatregel

3 I.Bestaande uit 2 delen - een deel dat het technisch aspect uiteenzet  Handboek Smals https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/ruspp/documents/pdf/manuel_ruspp_ N.pdf https://www.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/ruspp/documents/pdf/manuel_ruspp_ N.pdf - een deel dat het functioneel aspect uiteenzet  Handboek uniek jaarverslag http://www.mi-is.be/be_nl/08/Uniek%20Jaarverslag/content/Handleiding%20- %20Manuel%20NL.pdf http://www.mi-is.be/be_nl/08/Uniek%20Jaarverslag/content/Handleiding%20- %20Manuel%20NL.pdf

4 II.Doel van de handleiding Ondersteuning om de gegevens correct in te brengen in het uniek verslag Vermelding van de kosten die worden aanvaard of geweigerd mbt de verschillende subsidies Hulpmiddel voor de toepassing van de subsidie in de praktijk

5 III.Voorstelling van de handleiding 1.Een inhoudstafel met de 6 maatregelen en per maatregel een afzonderlijke inhoudstafel

6 2.Afzonderlijke luiken per subsidie met een gemeenschappelijke structuur Elk luik behandelt voor de betrokken subsidie : → De wettelijke basis → Het doel van de maatregel → De financieringsmiddelen → De verschillende elementen eigen aan die specifieke subsidie

7 voorbeeld

8 3.Uitleg van de maatregel met een directe link naar het desbetreffende scherm voorbeeld

9 IV.Inhoud van de handleiding 1.Samenvatting van de toepassing van de maatregel voor het verlopen jaar a.Herhaling van de algemene toekenningsvoorwaarden b.Concretisering in het formulier c.Concrete voorbeelden aanvaard door de Staat d.Concrete voorbeelden van hetgeen niet aanvaard wordt door de Staat

10 2.Jaarlijkse aanpassing vóór de terbeschikkingstellingvan de formulieren  Inlassing van nieuwe regelmentering  Inlassing van nieuwe praktijken geaccepteerd door de administratie door middel van concrete voorbeelden

11 V.Beschrijving van iedere maatregel BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN IEDERE MAATREGEL

12 1. HUURWAARBORGEN  Financiering Voor het jaar 2009: de totale enveloppe bedroeg € 625 325  Wettelijke bepalingen betreffende de samenstelling van een huurwaarborg Uitleg over de wettelijke vormen van samenstelling van een huurwaarborg  Bewijsstukken Met het oog op de controle van de besteding van de subsidie moet het OCMW de volgende stukken bijhouden : Een kopie van het huurcontract Een kopie van het sociaal verslag De gemotiveerde beslissing tot hulpverlening van de Raad voor maatschappelijk welzijn

13 2.Personeelskosten  Financiering Bedrag: 320 EUR op jaarbasis → wordt berekend in functie van het aantal dagen dat het OCMW een staatstoelage ontvangt naar aanleiding van de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling. → Voorbeeld : Een dossier openen op 1 januari 2009 tot 28 februari 2009. Personeelskosten = 320/365 X 59 = 52  Aanwending personeelskosten De handleiding geeft bv. een antwoord op de volgende vragen:  Aan welk personeel kan deze toelage besteed worden ?  Kan deze toelage gebruikt worden om de omkadering te vergroten voor de financiering van een VZW ?  Kan deze toelage besteed worden aan de aanwerving van een voorzitter, een secretaris of een ontvanger ?  …

14 3.Gas- en elektriciteitsfonds 1.Personeelskosten 1.Hoe wordt de subsidie verdeeld? Uitleg over de berekening van de klasses waarbinnen het OCMW zich bevindt 2.Waarmee komt het toegekende bedrag overeen? Voor het jaar 2009 : een voltijdse equivalent komt overeen met 43.135,80 EUR 3.Welk type personeel? De handleiding beantwoordt bv. de volgende vragen: Welk type personeel kan aangeworven worden? Hoe de werkduur bepalen? ….

15 3.Gas- en elektriciteitsfonds 2.Onbetaalde gas- of elektriciteitsrekeningen De handleiding geeft bv. een antwoord op de volgende vragen: Wie heeft toegang tot het Fonds? Welke rekeningen kunnen in aanmerking genomen worden? Is de datum van de rekeningen van belang? Wat met eventuele terugvorderingen? ….

16 3.Gas- en elektriciteitsfonds 3.Maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid Er worden concrete voorbeelden aangehaald:  Tegemoetkoming in de kosten voor efficiëntere en veiliger toestellen tweevoudige meter budgetmeter aankoop spaarlampen aankoop wattmeters  Tegemoetkoming in het toezicht op of het conform maken van toestellen voor energie installatie van een performanter stoomcircuit vegen van schoorstenen uitvoeren van een geïndividualiseerde energiediagnose energieaudit  Tegemoetkoming in de vermindering van energieverbruik aankoop van overgordijnen isolatie van de verwarmingsbuizen Aankoop van tochthond  Gerichte actiemaatregelen inzake informatie en preventie

17 4.CLUSTERS  Financiering Jaarlijks: een totaal bedrag van € 250.000. Per cluster wordt € 12.500 voorzien in de tegemoetkoming van de loon- en de werkingskosten van de gemeenschappelijke dienst voor tewerkstelling en opleiding.  De handleiding herneemt verschillende elementen betreffende: De selectie De overeenkomst De betaling  De interpretatie van de verschillende categorieën binnen het onderdeel opleiding wordt indicatief weergegeven. Er worden voorbeelden gegeven die in de toekomst zullen aangevuld worden

18 5.Verhoogde staatstoelage  Financiering Een bedrag van € 7.986.803 wordt jaarlijks voorzien.  De handleiding herneemt verschillende elementen betreffende: De selectie De overeenkomst De betaling  De interpretatie van de verschillende categorieën binnen het onderdeel opleiding wordt indicatief weergegeven. Er worden voorbeelden gegeven die in de toekomst zullen aangevuld worden


Download ppt "De functionele handleiding van het uniek jaarverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google